Firma Tanımları

Top  Previous  Next

 

Firma tanımları Firmaya ait tüm tanımlama bilgilerinin girildiği bölümdür.  Firma Eklenmesi , Dönem tanımının yapılması , Döviz Tanımları , personel ve işlme noktası gibi tanımlar Alış Satış işlemleri için zorunlu tanımlamalardır. Firma ihtiyacına göre diğer tanımlamalar yapılır.