Firma ve Dönem Tanımları

Top  Previous  Next

Yeni Firma Eklemesi yapılır ve firmaya ait Genel Bilgiler , Adres/Telefon , Mükellef Bilgileri , Logo bilgileri tanımlamararı yapılır. Program içerisinde gerekli alanlarda ve raporlamada bu bölümdeki bilgiler kullanılır.

 

Yeni Firma Ekleme
Genel Bilgiler
Adres / Telefon
Mükellef Bilgileri
Logo
Firma Mali Dönemleri
Firma Envanter Dönemi

 

 

arrow22Yeni Firma Ekleme

 

yenifirmaekleme

 

Yeni firma tanımlamak için Firma ismi üzerine gelip klavyeden aşağı ok tuşuna basılır veya sağ tarafta bulunan Navigator Aracı içerisinden clip0001  tuşuna tıklanarak eklenir.

 

arrow22Genel Bilgiler

 

firmagenelbilgiler

 

Maliyet Yöntemi

Firmanın Stok maliyeti hesaplama yönteminin seçildiği alandır. Dört tane stok maliyeti hesaplama yöntemi vardır.

 

Maliyet Yöntemi Adı

Açıklama

 

FİFO (İlk Giren İlk Çıkar)

Fifo değerleme yöntemi, üretime verilecek olan veya satılacak malların stoklara ilk önce giren mallardan olması gerektiği varsayımına dayanır. Stoktaki malların kullanılma sırası ilk alınan mallardan başlanarak sırasyla devam eder. Yani stoklara giren malların yine giriş sırasıyla stoktan çıkarlar.

 

LİFO (Son Giren İlk Çıkar)

Lifo değerleme yöntemi, üretime verilecek olan veya satılacak malların stoklara son olarak giren mallardan olması gerektiği varsayımına dayanır. Stoktaki malların kullanılma sırası son olarak alınan mallardan başlanarak geriye doğru sırasyla devam eder. Yani stoklara giren malların giriş sırasının tersine göre stoktan çıkarlar.

 

HAOR (Hareketli Ortalama)

Bu yöntemde ortalama maliyet her yeni stok hareketinden sonra değil belli bir dönem için hesaplanır. Bu döneme ilişkin hesaplanan maliyet, çıkan ve kalan stokların birim değerlerini gösterir. Ortalama maliyet değeri, işletmeye çeşitli tarihlerde değişik fiyat­larla giren bir malın ortalama birim maliyetidir. Ortalama maliyet çeşitli yöntemlerle hesaplanabilir.

 

AGOR (Dönemsel Ortalama)

Bu ortalama maliyette, satın alınan malların miktarları göz önünde bulundurulur. Satın alınan mal miktarı ile birim fiyatı çarpılarak miktarlara göre ağırlık verilmiştir. Mal miktarları ile birim fiyatları çarpımı olan mal alış değerleri toplamının alınan toplam mal miktarına bölünmesiyle ağırlıklı ortalama maliyet bulunmuş olur.

 

E-Fatura Yöntemi

Firmanın E-Fatura Yönteminin seçildiği alandır. Bu alanda yapılan seçime göre E-Fatura programında seçeneklerin gelmesi sağlanır ve E-Fatura kullanan kullanıcıların bu alanı doldurmaları zorunludur.

 

E-Fatura Yöntemi Adı

Açıklama

 

Portal

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından "www.efatura.gov.tr" adresinden ücretsiz olarak sunulan bir hizmettir. Entegrasyon yolu ile kullanma konusunda yeterli alt yapıya sahip olmayan kullanıcıların uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen bir web uygulamasıdır.

Entegrasyon

Kendilerine ait bilgi işlem sistemini Başkanlığın sistemine entegre ederek 7/24 kesintisiz bağlantı sağlayabilecek mükelleflerin kullanabilecek bir sistemdir.

 

Özel Entegratör

E-Fatura düzenleyen mükelleflere, kendilerine ait bilgi işlem alt yapısının yetersiz olması halinde teknik yeterliliğe sahip bir özel entegratörün bilgi işlem sistemi vasıtasıyla elektronik fatura alıp gönderebilme imkanı sağlayan sistemdir.

 

 

E-Defter Kullanıcısı

E-Defter kullanan kullanıcıların bu alanı işaretlemeri zorunludur. Bu alana göre muhasebeleştirme işlemlerinde gerekli alanlar aktif hale gelir.

 

E-Defter Başlama Tarihi

E-Defter uygulamasında bu alanda belirlenen tarihe göre dönem oluşturması sağlanır ve E-Defter kullanımı aktif hale getirilir.

 

 

arrow22Adres / Telefon

 

Firmanın Adres / Telefon Bilgilerinin girildiği alandır.

 

arrow22Mükellef Bilgileri

 

firmamukellef

 

Firma Mükellefine ait Vergi No , Adres , Telefon , Adı Soyadı , Sicil No ve Durumuna ait bilglerin girildiği alandır. E-Fatura ve E-Defter kullanan firmalar tarafından bu alanların doldurulması zorunludur.

 

Durum Seçenekleri Mükellef , Mirasçı ve Kanuni Temsilci olarak seçenekleri vardır. Bu bilgiler program içerisinden rapor aldığımız resmi belge veya beyannamelerde ihtiyaç duyulması sebebi ile eksiksiz doldurulması önerilir.

 

 

arrow22Logo

 

firmalogo

 

Firmaya ait logonun yüklendiği bölümdür.

 

logoekle

 

Mause'un sağ tuşunda bulunan Resim Ekle butonu ile logo seçilip yüklenebilir. Eklenen logo E-Fatura ve E-Defter'de seçeneğe bağlı olarak görüntülenir.

 

 

arrow22Firma Mali Dönemleri

 

firmamalidonem

 

Firmaya ait mali dönem tanımlarının yapıldığı bölümdür. Mali Dönem Bilgileri kısmında döneme ait tarih , Maliyet Dövizi , Maliyet Yöntemi , Envanter süresi bilgileri girilir.

Alan Adı

Açıklama

Maliyet Dövizi

Firmanın mali döneminde maliyet hesaplama döviz biriminin belirlendiği alandır.

Rapor Dövizi

Aldığımız raporlarda kulllanılacak döviz biriminin belirlendiği alandır.

Envanter Süresi

Stokların envanter hesaplama süresinin belirtildiği alandır.

 

Nace Kodu

Firmanın faaliyet kodunun belirlendiği alanıdır. E-Defter kullanıcıları için bu alanın doldurulması zorunludur.

Satış Puan Yöntemi

Açıklama

Puan Hesaplanmıyor

Puan hesaplamaması durumunda kullanılan seçenektir.

Stok Birim Puanı

Satış puan yönteminin stok birimi üzerinden hesaplanmasını sağlayan seçenektir.Örnek

KDV'li Tutar

Satış puan yönteminin KDV'li Tutar üzerinden hesaplanmasını sağlayan seçenektir. Örnek

KDV siz Tutar

Satış puan yönteminin KDV siz Tutar üzerinden hesaplanmasını sağlayan seçenektir. Örnek

 

Alan Adı

Açıklama

Tutar Puan Çarpanı

Satış Puan Yöntemi KDV'li Tutar veya KDV siz Tutar seçeneklerinin hesaplama çarpanının belirtildiği alandır. KDV'li Tutar Hesaplaması Örnek veya KDV siz Tutar Hesaplaması Örnek

Puan Para Çarpanı

Satış Puan Yöntemi Stok Birim Puanı seçeneğinin hesaplama çarpanının belirlendiği alandır. Örnek

Satır KDV Matrah Yuvarlaması

KDV Dahil tutarının 1 kuruşluk farkın hesaplanmasını belirleyen seçenektir.Örnek

 

 

arrow22Firma Envanter Dönemi

 

firmaenvanterdonem

 

Envanter dönemlerindeki tutarların hesaplanabilmesi için dönemin kapatılmış olması gerekir. Kapatılan dönem içerisinde giriş yönlü stok işlemleri ve çıkış yönlü stok işlemlerinin toplamları hesaplanır.

 

Alan Adı

Açıklama

Devir

Önceki dönemin devir rakamının hesaplandığı alandır.

Giriş

Dönemin giriş tutarının hesaplandığı alandır.

Çıkış

Dönemin çıkış tutarının hesaplandığı alandır.

Tutar

Dönemin giriş çıkış arasındaki farkın hesaplandığı alandır.