Vergi Oran Tanımları

Top  Previous  Next

 

Vergi oranlarının tanımlandığı veya değişiklik yapıldığı bölümdür.

 

Vergi Oran Tanımları
Yeni Vergi Oranı Ekleme

 

arrow22        Vergi Oran Tanımları

 

vergi oran tanımları yeni

 

Vergi oranları bölümünde tanımlı olarak vergi oranları gelir. İstenilirse üzerinde değişiklik yapılabilir.

 

Alan Adı

Açıklama

VergiUyStNo

Verginin sıralama numarasının tanımlandığı alandır.

Aktif

Vergi oranının aktif olup olmadığının belirlendiği alandır.

Vergi Uygulama Seti Kodu

Uygulanacak vergi setine kod tanımlanan alandır.

Vergi Uygulama Seti Adı

Uygulanacak vergi setine ad tanımlanan alandır.

Özel Kod

Tanımlanan vergi setine özel kod tanımlanan alandır.

 

vergi ora

 

Oluşturulan Vergi Uyarlama Seti Adının detay bölümünde vergiye ait farklı bir vergi aşağı yön veya insert tuşuna basılarak tanımlanabilir.

 

Alan Adı

Açıklama

Sıra No

Tanımlanan vergilerin sıralanmasının yapıldığı alandır.

Aktif

Tanımlanan verginin aktif veya pasifliğinin belirlendiği alandır.

Kodu

Tanımlanan vergi oranına kod tanımlanan alandır.

Oran Adı

Tanımlanan orana ad verilen alandır.

Vergi Türü

Verginin türünün seçiminin yapıldığı alandır. (KDV,ÖTV vb.)

Giriş Oranı

Tanımlanan vergi oranınn giriş oranının tanımlandığı alandır.

Çıkış Oranı

Tanımlanan vergi oranının çıkış oranının tanımlandığı alandır.

Fason Kdv Böleni

Fason kdv hesaplamasında kullanılacak kdv böleninin tanımlandığı alandır.

Vergi Grup Kodu

Tanımlanan vergi oranının vergi grbunun seçildiği alandır. Listeden uygun olan seçilir.Bu alan E-faturada kullanılır.

Tevkifat Kodu

Tanımlanan kdv tevkiat kodunun seçildiği alandır. Listeden uygun olan seçilir.Bu alan E-faturada kullanılır.

İstisna Kodu

Tanımlanan kdv istisna kodunun seçildiği alandır. Listeden uygun olan seçilir.Bu alan E-faturada kullanılır.

 

arrow22        Yeni Vergi Oranı Ekleme

 

vergi tanımlana ekleme

 

Vergi Oran tanımlamaları formunun 1. bölümünde Vergi Uygulama Seti tanımlanır. Tanımlanan vergi setine 2. bölümden oran, vergi türü, giriş çıkış yüzdeleri gibi bilgiler tanımlanır. Alanlar hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. (Tanımlanan vergi setinde ÖTV oranının tanımlanması zorunlu değildir.)