Elektronik Fatura Şablonları

Top  Previous  Next

 

EFatura kullanan carilerin bir kısmı efatura kapsamına giren müşterişerinden yapılarına uygun formatta efatura isteyebilir veya firmaya özel bir yapıda Alış olarak sisteme kaydetmesi istenebilir. Bu durumda şablon tanımlaması yapılır.

 

arrow22        Elektronik Fatura Şablonları

 

elektronikfatura

 

Alan Adı

Açıklama

Türü

EFaturanın Türünün seçildiği alandır. Türü Satış olan şablonlar Carilerde seçilerek Efatura kullanılacağı zaman Şablona göre efatura dosyası oluşur.

EFATURA.ALAN_ADI

Şablon içerisindeki alanların adının listelendiği alandır. @EFATURA.ISLEM_KODU@ şeklinde kullanılır.

Şablon İçerik

Standart şablon eklemesi yapılır.

<cbc:Note> ile başlayıp </cbc:Note> ile biten kısıma kadar satır silinerek istenilen satır kaldırılması yapılır.
“[ ]” köşeli parantezler içerisindeki alanlar sistemden otomatik gelen bilgilerdir ve değiştirilmemesi gerekir.
“@ @” arasında olan bilgiler databaseden gelen bilgilerdir. Sağ alt bölümde olan liste içerisinde eklenmek istenilen alan üzerinde çift tıklanır.
<cbc:Note> Sabit Metin</cbc:Note> arasına sabit metin veya database alanı eklemesi yapılabilir. Örn : <cbc:Note> YAZI İLE : @YAZI_ILE@ </cbc:Note> gibi…

 

Firmaya ait genel bir şablon gönderilmesi istenirse İşlem Noktası Genel Parametreleri bölümünde EFatura Şablonu seçimi yapılır. Cariye özel Satış şablonu seçilmesi için carikartın Parametrelerinde EFatura şablonu seçilebilir.