Personel Bilgileri

Top  Previous  Next

Personel Bilgileri, progrmada işlem yapan personellerin tanımlandığı ve mevcut personel kartları üzerinde değişikliklerin yapıldığı alandır. Yapılan işlemin hangi personel tarafından yapıldığını takip etmek için kullanılmaktadır. Firmada çalışan personellerle ilgili resmi işlemler(Bordro, PDKS vb.) İnsan Kaynakları bölümü altında yapılmaktadır.

 

Personel Ekleme
Personel Kartı Açılış Ekranı
Personel Kartı Ek Bilgileri

 

arrow22   Personel Ekleme

 

personel listesi kayıt

 

"Personel Listesi" penceresi içerisinde sağ tuş yapılır "Yeni Personel" seçeneği seçilir.

 

personel kartı

Bilgi girişleri yapıldıktan sonra Navigator Aracı üzerinde bulunan "onay" butonuna basılarak işlem tamamlanır.

 

 

Personel ekranı "Açılış Ekranı" ve "Personel Ek Bilgileri" olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.

arrow22Personel Açılış Ekranı

 

personel açılış ekranı

 

Açılış Ekranı ilk etapta ihtiyaç duyulan bilgileri gösteren ekrandır. Sol tarafta personele ait şahıs bilgileri, sağ tarafta ise Adres ve Telefon bilgileri yer almaktadır.

 

Alan Adı

Açıklama

Foto

Personele ait fotoğrafın eklenilip düzenlendiği alandır. Foto alanı üzerine çift tıklayarak istenen fotoğraf seçilir.

Özel Kod

Personele özel kod verilen alandır. Özel Kod anlatımı için tıklayınız.

Ünvanı

Personelin firma ünvanının girildiği alandır. Liste Tanımları içerisinde "Ünvan" tanımı yapılabileceği gibi eli ile bilgi girişi de yapılır.

 

 

arrow22Personel Ek Bilgileri

 

personel ek bilgileri

 

Ek Bilgiler

Personele ait Anne-Baba Adı, Doğum Yeri, Kan Grubu vb. bilgilerin kayıt altına alındığı alandır.

Alan Adı

Açıklama

Cari Kart

Personel için otomatik olarak cari kart oluşturulan veya mevcut cari kartın personele bağlandığı alandır.

Eski Soyadı

Soyadı değişikliği yapan personelin eski soyadı bilgisinin tutulduğu alandır.

İmza

Personele ait imza görselinin tutulduğu alandır.

Noktalar

İşlem Noktası Tanımları içerisinde yapılan Personel Bağlama işleminin benzer işlemidir. Personelin önceden tanımlanan işlem noktalarına bağlandığı alandır.

Hesap Kodları

Personelin önceden tanımlanan takip hesaplarına bağlandığı alandır. Takip Hesabı işlemlerinin detaylı anlatımı için tıklayınız.

Özel Günler

Personelin doğum günü, işe başlama yıldönümü vb. özel günlerinin tanımlandığı alandır.

İnternet

Personele ait e-mail bilgileri ve firmanın internet sitesi için personele ait kullanıcı bilgilerinin tanımlandığı alandır.

Alan Adı

Açıklama

E-Mail Hesabı

Personele ait mail hesabı bilgilerinin girildiği alandır. Sistemden mail gönderme işlemlerinde kullanılmaktadır. Doğru bilgi girişi önemlidir.

Şifre

Personele ait mail hesap şifresinin girildiği alandır.

E-Mail Server

Personele ait mail adresinin bağlı olduğu mail server bilgisinin girildiği alandır.

WWW

Personele ait internet sitesi bilgilerinin girildiği alandır.

Aktif Site

Firmaya ait internet sitesinin seçildiği alandır. Formun alt tarafında internet sitesi için personele ait kullanıcı bilgileri tanımlanır.