Ticari Bilanço Tanımları

Top  Previous  Next

Ticari Bilanço Tanımları; işletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve bu varlıkların sağladığı kaynakları gösteren tanımlardan oluşmaktadır. Ticari Bilançonun kullanılabilmesi için tanımlama yapıldıktan sonra "Firma İncele" bölümünden bilanço görüntülenir.

 

Ticari Bilanço Tanımı
Ticari Bilanço Bölümleri

 

 

arrow22Ticari Bilanço Tanımı

 

ticari bilanço tanımlama

 

Açılan pencerede standart bilanço profili tanımlanabilir veya bilanço profili tanımlanıp kullanılır.

 

Alan

Açıklama

Satır Ekle

Aşağı yön tuşu veya insert tuşuyla aynı işlevi gören seçenektir.

Satır Kopyala

Seçilen satırın üzerinde kullanıldığında satırı çoğaltan seçenektir.

Profil İmport

Tanımlanmış Xml uzantılı profilin kullanılmak üzere programa tanımlandığı seçenektir.

Profil Export

Program tarafında oluşturulan Ticari Bilanço Tanımının Xml dosyası olarak dışa aktarıldığı seçenektir.

Salt Okunur

Aktif, pasif, hesaplanan oran, profil tanımları gibi tanımlamaların üzerinde değişiklik yapılmasını engelleyen seçenektir.

Standart Tanımları Ekle

Standart Bilanço satırlarının eklemesinin yapıldığı seçenektir.

 

arrow22Ticari Bilanço Bölümleri

 

tbt

 

Kolon

Açıklama

Aktifler(Varlıklar)

Bilançonun aktif hanesinde yer alan varlıkların tanımlandığı alandır.

Pasifler(Borçlar)

Bilançonun pasif hanesinde yer alan varlıkların tanımlandığı alandır.

Hesaplanan Oranlar

Bilançoda hesaplanacak oranların formül olarak tanımlandığı alandır.

Profil

Farklı bilanço tanımlarının profil olarak tanımlanıp kullanıldığı alandır.

Tanım Kodu

Bilançoda kullanılacak satırların kod olarak tanımlanıp; bu satırlara bağlı olarak çalışacak bilanço satırlarının tanımlandığı alandır.

Açıklama

Tanımlanan bilanço satırına isim verilen alandır.

 

ticari bilanço detayı2

 

Bilanço tanımlarken satırda kullanılacak sistem ve sisteme bağlı detayın gösterimi satır bazında tanımlanabilir. Satır sisteminin türüne göre detay kısmı değişkenlik gösterir.

 

hesaplanan oran

 

Kolon

Açıklama

Tanım Kodu

Hesaplanan oranlara kod tanımlanan alandır.

Açıklama

Hesaplanan oranlara açıklama tanımlanan alandır.

Formül

Aktifler ve pasifler kısmında oluşan kodların formülleştirildiği alandır.

 

Aktifler(Varlıklar) ve Pasifler(Borçlar) alanındaki "Tanım Kodlarını" kullanarak formül alanında bilanço görüntülerken kullanılmak üzere ihtiyaca göre formül hazırlanır. Hazırlanan bu formüller "Firma İncele" bölümünden görüntülenir.