Resmi Gün Tanımları

Top  Previous  Next

Resmi gün tanımları prim günü hesaplamasına dahil edilerek bordronun hesaplanmasında etkili olur.

 

Resmi Gün Tanımı
Yeni Resmi Gün Tanımı Ekleme

 

 

arrow22Resmi Gün Tanımı

 

resmiguntanimi

 

Alan Adı

Açıklama

Zaman

Bordro prim günü hesaplama zamanının belirlendiği alandır.

Açıklama

Resmi tatil günü zamanı için açıklama girilen alandır.

Yarım Gün

Bordro prim günü hesaplama zamanının yarım gün tatil olacağını belirleyen alandır.

 

arrow22Yeni Resmi Gün Tanımı Ekleme

 

yeniresmiguntanimi

 

Yeni Resmi Gün Tanımı Ekleme

Klavyeden aşağı ok tuşuna tıklanarak veya kalvyeden insert tuşuna tıklanarak yeni resmi tatil günü ekleme işlemi yapılabilir. Zaman alanında tatil yapılacağı zaman belirlenir. (01.01.XXXX şeklindeki tatil gün tanımı her sene aynı tarihte resmi tatilin olacağını belirtir.)