Liste Tanımları

Top  Previous  Next

 

Liste Tanımları kayıtlar, tanımlar veya işlemler içerisinde istenilen listenin oluşturulmasını sağlamaktadır.

 

Liste Tanımları
Yeni Liste Tanımı Ekleme

 

 

arrow22Liste Tanımları

 

listetanımları

 

Alan Adı

Açıklama

Liste Adı

Liste Adının seçildiği alandır.

Değer

Liste Adı altında oluşturulan değer alanıdır.

Parametre

Listelere göre farklılık gösteren parametre alanıdır. Örn : Bölümler adında liste tanımları oluşturulur. B2B , B2C modülleri için iletişim bölümünde ilgili bölüm değeri seçilir parametre tanımlarına mail adresleri girilir ve otomatik mail gönderilmesi sağlanır.

Renk

Değer alanı için seçilen renk alanıdır. Örn : B2B sitesinde Servis durumlarına göre satır renklendirilmesi yapılabilir.

Sıra No

Oluşturulan liste içerisinde sıra numarası verilmesi sağlanır.

 

arrow22Yeni Liste Tanımı Ekleme

 

yenilistetanımları

 

Yeni Liste Tanımı sağ alt tarafta bulunan Navigator Aracı içerisinden clip0001  tuşuna tıklanarak eklenir.  Değerler girildikten sonra onay butonuna tıklanır.