Gelir Tablosu Tanımları

Top  Previous  Next

Gelir tablosu, işletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde yaptığı bütün maliyet ve giderleri; bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net karı veya zararını gösteren tablodur.

 

arrow22Gelir Tablosu Tanımları

 

gelir tablosu tanımları

 

Gelir Tablosunda birden fazla profil tanımlayabiliriz. Seçtiğimiz profile göre Firma İnceleden görüntüleme yapılır.

 

Kolon

Açıklama

Alt Tanım Ekle

Gelir Tablosu tanımının yapıldığı alandır.

Profil Ekle

Oluşturulan tanıma profil eklemesinin yapıldığı alandır.

Profil Import

Tanımlanmış Xml uzantılı profilin kullanılmak üzere programa tanımlandığı seçenektir.

Profil Export

Program tarafında oluşturulan Gelir Tablosu Tanımının Xml dosyası olarak dışa aktarıldığı seçenektir.

Çoğalt

Üzerinde bulunulan satırın çoğaltılmasını sağlayan seçenektir.

Standart Tanımları Ekle

Standart gelir tablosu tanımlarının yüklenmesini sağlayan seçenektir.

 

gelir tablosu tanımları standart tanım yüklü hali

 

Kolon

Açıklama

Tanım Kodu

Tanım türü kolonu formül olarak seçildiğinde; formül yapmamızı sağlayan kodun tanımlandığı alandır.

Açıklama

Tanımlanacak Gelir Tablosuna ismin verildiği alandır.

İşlem Yönü

Çıkarılacak seçeneğinde tanımlanan satırın formülde çıkarılacak(eksi yönlü) alan olarak çalışmasını sağlar.

İşleme Girmeyecek seçeneğinde tanımlanan satır formüle dahil olmaz.

Eklenecek seçeneğinde tanımlanan satırın formülde eklenecek(artı yönlü) alan olarak çalışmasını sağlar.

Tanım Türü

Profil; tanımlanan Gelir Tablosu satırının üst başlık olarak tanımlanmasını sağlar.

Sınıf; tanımlanan Gelir Tablosu satırının sınıflara göre tanımlanmasını sağlar.

Grup; tanımlanman Gelir Tablosu satırlarının gruplara göre tanımlanmasını sağlar.

Hesap; tanımlanan Gelir Tablosu satırının formülde kullanılmasını sağlar.

Genel Toplam; tanımlanan satırların genel toplamlarının alınmasını sağlar.

Ters Bakiye Listele

Firma İncele ekranında negatife düşen kayıtların gösterimini sağlayan seçenektir.

Raporda Listele

Firma İncele ekranında tanımın listede görüntülemesi sağlayan seçenektir.

Bloke

Gelir Tablosu tanımının Bloke edilmesini sağlayan seçenektir.

 

gelir tablosu tanımları hesap

 

Gelir Tablosu satırında tanım yaparken seçtiğimiz Tanım Türüne ve ona bağlı Sistem Türüne göre parametrelerde değişiklik oluşur.

 

Alan

Açıklama

Sistem Türü

İşlem; gelir tablosu satırında kullanılacak işlem kodlarının tanımlanmasını sağlayan seçenektir.

Stok; gelir tablosunda tanımlanan satırının stok işleminlerinde kullanılmasını sağlayan seçenektir.

Dönem Sonu Stok(DSStok); tanımlanan gelir tablosundaki satırın dönem sonu stok işlemlerinde kullanılmasını sağlayan seçenektir.(Aralıklı Envanter Sisteminde kullanılır.)

Satılan Malın Maliyeti(SMM); tanımlanan gelir tablosu satırında satılan malın maliyetinin alınmasını sağlayan seçenektir.

İşlem Kod Türü

Sistem türü olarak "İşlem" seçildiğinde; "Alsa,Bank,Cari,Cese,Kasa,Kred,Mhal,Mhst,Muha,Stok" gibi kodlarından birini kullanarak "İşlem Kodları" oluşturmamızı sağlayan seçenektir.

İşlem Kodları

İşlem Kod Türünde seçilen koda göre İşlem Kodu oluşturmamızı sağlayan seçenektir.

Grup Kodu

Sistem türü "İşlem" olarak seçildiğinde "Stok,Stip,Cari,Ctip,Pers,Kod" gibi gruplardan birini seçerek grup filtresi kullanmamızı sağlayan seçenektir. Örneğin; Grup Kodu: Stok seçildiğinde stok listesini kullanabiliriz.

Grup Filtre

Seçilen grup koduna göre filtre alanı oluşturmamızı sağlayan seçenektir. Hariç seçeneği kullanıldığında; grup filtresinde kullanılan seçimin dışında kalanlar Firma İncelede görüntülenir.

Grup Özel Kodu

Oluşturulan Gelir Tablosuna özel kod tanımladığımız alandır.

Stok Temel Tipleri

Grup kodu Stok olduğunda, stok temel tipine göre seçim yapılmasını sağlayan seçenektir. Detay Göster seçeneği ile seçilen temel tipe bağlı detayı görmemizi sağlar.

 

Tanımlanan profile göre oluşturulan Gelir Tablosu Firma İnceleden görüntülenir.