Gelir Gider Tanımları

Top  Previous  Next

Gelir gider hesapları, firmanın dönem içerisinde oluşabilecek gelir ve giderlerinin belirlenmesi ve bu gelir ve gider kalemleri üzerinde gerekli işlemlerin yapılabilmesi(Toplama,oranlama vb.) amacı ile oluşturulan hesap kodlarından oluşmaktadır. Gelir Gider Hesaplarını kullanabilek için Takip Hesabı tanımlamak gerekmektedir.

 

Gelir Gider Tanımları
Gelir Gider Hesabı Tanımlama
Gelir Gider Hesabı Örnek Görüntüsü

 

arrow22Gelir Gider Tanımları

 

gelir gider tanımları

 

Alan

Açıklama

Rapor Tanım Adı

Oluşturulan Gelir Gider raporu adının tanımlandığı alandır.

Özel Kod

Oluşturulan Gelir Gider raporuna Özel Kod tanımlanan alandır.

Döviz

Oluşturulan Gelir Gider raporunda kullanılacak dövizin tanımlandığı alandır.

Raporlama Şekli

Oluşturulan raporun tarih periyodu seçiminin yapıldığı alandır.

İlk Tarih

Oluşturulan Gelir Gider Raporunun ilk ve son tarihinin tanımlandığı alandır.

Son Tarih

 

 

arrow22Gelir Gider Hesabı Tanımlama

 

gelir gider tanımları grid açıklaması

 

Alan

Açıklama

Sıra No

Oluşturulan gelir gider raporu formülüne verilecek sıra numarasının tanımlandığı alandır.

Tip

Oluşturulan gelir gider raporu formülünün tipinin tanımlandığı alandır.

Hesap; seçilen takip hesabının, Gelir - Gider Hesabında hesap adı olarak görüntülenmesini sağlayan seçenektir.

Formül; seçilen takib hesaplarını formülüze edip Gelir - Gider Hesabında görüntülenmesini sağlayan seçenektir.

Satılan Malın Maliyeti(SMM); satılan malın maliyetini hesaplamada kullanılan seçenektir.

Hesap Adı

Takip hesabı tanımlarında oluşturduğumuz hesapların seçiminin yapıldığı alandır.

Takip Hesabı No(Formül)

Oluşturulan gelir gider hesabının formülleştirilmesinin yapıldığı alandır.

Filtre Hesap Adı

Takip Hesaplarını kullanarak filtre seçtiğimiz alandır.

Filtre Takip Hesabı No

Filtre Hesap Adı alanından seçtiğimiz Takip Hesabı Numarasının otomatik olarak oluştuğu alandır.

 

Gelir Gider Hesabı hakkında ayrıntılı bilgi ve örnek işlemler için tıklayınız.

arrow22Örnek Gelir Gider Hesabı Görüntüsü

 

Gelir gider tanımları örneği

 

Tanımlanan Gelir Gider Tanımları "Gelir-Gider Hesabından" görüntülenir.