Döviz Tanımları

Top  Previous  Next

Döviz Tanımları; firma tarafından kullanılan dövizlerin tanımlandığı bölümdür.

 

Döviz Tanımları ve Kur Tipi Tanımları olmak üzere iki ekrandan oluşmaktadır. Döviz Tanımları ekranında firma tarafından kullanılan dövizler tanımlanıp, tanımlanmış olan dövizler üzerinde değişiklikler yapılır. Kur Tipi Tanımları ekranında dövizli işlemlerde kullanılacak kur tiplerinin ve internet üzerinden günlük döviz kurlarının güncellenmesini sağlayacak tanımların yapıldığı bölümdür.

 

Sistem Tanımlı Kur Tiplerinin Girilmesi
Yeni Kur Tipi Tanımlama
Sistem Tanımlı Dövizlerin Girilmesi
Yeni Döviz Tanımlama

 

 

arrow22Sistem Tanımlı Kur Tiplerinin Girilmesi

 

krtptnmlr

 

"Kur Tipi Tanımları" sekmesi içerisinde sağ tuş yapılıp "Sistem Tanımlı Kur Tiplerini Gir" seçeneği seçilir. Bu şekilde sistemde önceden tanımlanmış kur tipi tanımları otomatik olarak eklenecektir.

 

krtptnmlr2

 

Alan Adı

Açıklama

Kur Tipi

Tanımlanacak olan kur tipinin girildiği alandır.

Güncelleme Adresi

Kur Tiplerinin internet üzerinde güncelleme yapacağı internet sitesinin adresidir.

Yayın Saati

Kur tiplerinin ne zaman güncelleneceğinin belirlendiği alandır.

Resmi Tatil Uygula

Güncelleme yapılırken resmi tatil uygulanıp uygulanmayacağının belirlendiği alandır.

İnternet Kur Güncelleme Scripti

Kur Tipinin internet üzerinden güncelleme yaparken kullanacağı script kodunun girildiği alandır.

 

arrow22Yeni Kur Tipi Tanımlama

 

yeni kur tipi

Yeni kur tipi tanımlaması yapılırken "Kur Tipi Tanımları" sekmesi içerisinde aşağı yön tuşuna basılır bilgi girişleri yapılır, enter tuşuna basılarak işlem tamamlanır.

 

arrow22     Sistem Tanımlı Dövizlerin Girilmesi

 

dvztnmlr

 

"Döviz Tanımları" sekmesi içerisinde sağ tuş yapılıp "Sistem Tanımlı Dövizleri Gir" seçeneği seçilir. Bu şekilde sistemde önceden tanımlanmış döviz tanımları otomatik olarak eklenecektir.

 

dvztnmlr2

 

Alan Adı

Açıklama

Döviz

Tanımlanacak olan dövizin uluslararası kısaltma kodunun girildiği alandır.

Açıklama

Kullanıcının istediği şekilde açıklama girdiği alandır. Genel olarak dövizin kullanıldığı ülke veya bölgenin yazılmaktadır.

Yuvarlama

Küsüratlı işlemlerde küsüratın nasıl yuvarlanacağının belirlendiği alandır.

Ondalık Adı

Dövize ait ondalık biriminin girildiği alandır.

Varsayılan Kur Tipi

Dövizli işlemlerde varsayılan olarak gelecek kur tipinin belirlendiği alandır.

Ana Döviz Birimi

Kullandığımız ana döviz biriminin seçildiği alandır. Ana döviz olarak seçilecek dövizin satırındaki kutucuk yıldız işareti ile doldurulur.

Ana Döviz Kuru

Ana döviz kurunun girildiği alandır. Ana döviz kuru 1 olmalıdır.

Min Kur

Dövize ait minimum kur değerinin girildiği alandır. Bu değerin altında kur değeri girilemez.

Max Kur

Dövize ait maximum kur değerinin girildiği alandır. Bu değerin üzerinde kur değeri girilemez.

Renk

Dövize ait renk tanımının yapıldığı alandır. Seçili dövizle ilgili işlemler bu renkte görünür ve takip kolaylığı sağlanır.

 

arrow22Yeni Döviz Tanımlama

 

yeni döviz

Yeni döviz tanımlaması yapılırken "Döviz Tanımları" sekmesi içerisinde aşağı yön tuşuna basılır bilgi girişleri yapılır, enter tuşuna basılarak işlem tamamlanır.