Banka Hesap Türleri

Top  Previous  Next

Banka hesabının altında oluşan Alt Hesap Türlerinin listesi ve etkilenecek bölümün belirlendiği alandır.

 

Banka Hesap Türleri
Yeni Banka Hesap Türü Ekleme

 

arrow22Banka Hesap Türleri

 

bankahesapturleri

 

Alan Adı

Açıklama

Hesap Türü Kodu

Hesap türüne verilen kod alanıdır.

Hesap Türü Adı

Hesap türüne verilen isim alanıdır.

Grubu

Banka hesabının oluşturulacağı grubun seçildiği alandır.

 

 

arrow22Yeni Banka Hesap Türü Ekleme

 

yenibankahesapturu

 

Yeni bir banka hesap türü eklemesi yapmak için klavye aşağı ok tuşuna tıklanır ve hesap türü kodu , hesap türü adı ve grubu girilir.