Cari Kartlar

Top  Previous  Next

Cari Kartlar, firmanın ilişkili olduğu müşteri, tedarikci, personel vb. kişi ve kurumların tanımlandığı,mevcut kayıtlar üzerinde değişiklerin yapıldığı ve cariler için yapılan genel tanımların özelleştirildiği menüdür.

 

Yeni Cari Kart Ekleme
Cari Kart Açılış Ekranı
Cari Kart Ek Bilgileri
Yeni Şahıs Cari Kart Ekleme
Şahıs Cari Kart Açılış Ekranı
Şahıs Cari Kart Ek Bilgileri

 

 

 

arrow22Yeni Cari Kart Ekleme

 

kayıt cari kartlar

 

Yeni Cari Kart tanımlamak için "Cari Kart Listesi" penceresinin herhangi bir yerinde farenin sağ tuşuna basılır ve açılan menüden "Yeni Cari" seçilir.

 

 

Cari Kart penceresi "Açılış Ekranı" ve "Cari Ek Bilgileri" olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.

 

Cari Kart penceresinin bütün noktalarında sağ tuş yapılarak Cari İncele ekranına, cari ile yapılan anlaşmaların bulunduğu Anlaşma Tanımları ekranına ve cari kartlar için oluşturulan raporlara ulaşılmaktadır.

 

arrow22Cari Kart Açılış Ekranı

 

carikart acılıs ekranı

 

Açılış Ekranı ilk bakışta ihtiyaç duyulan firma bilgilerini(cari ünvanı, vergi numarası, adres, telefon vb.) göstreren ekrandır.

 

Alan Adı

Açıklama

Cari Kodu

Firmaya ait cari kod bilgisinin girildiği alandır. El ile giriş yapılmazsa seçilen cari tipine ait cari kod maskesine göre cari kod oluşmaktadır. Cari kod maskesinin çalışması için cari kart kaydedilmeden önce cari tipinin seçilmesi gerekmektedir.

E-Fatura Kullanıcı

Firmanın e-fatura kullanıcısı oldup olmadığının belirlendiği alandır.

Alan Adı

Açıklama

Sistem Tanımlı

Cari kartın e-fatura yönteminin e-fatura sisteminden alındığı seçenektir.

Temel Fatura

Cari kartın temel fatura kullanıcısı olduğunu belirten seçenektir. Ticari faturadan farkı alınan e-faturaya uygulama üzerinden itiraz edilememesidir. İtirazlar harici yollarla yapılır.

Ticari Fatura

Cari kartın ticari fatura kullanıcısı olduğunu belirten seçenktir. Temel faturadan farkı alınan e-faturaya uygulama üzerinden de itiraz edilebilmesidir.

Adres-Telefon

Firmanın Adres ve Telefon bilgilerinin girildiği alandır

 

 

arrow22        Cari Ek Bilgileri

 

cariekbilgiler

 

Cari Ek Bilgileri cari karta ait detaylı bilgilerin yer aldığı ekrandır. Cari Kart penceresinin sol alt köşesinde bulunan Cari Ek Bilgileri butonuna basılarak açılır.

 

Muhasebe

 

Cari Karta muhasebe kodu verilen alandır. Muhasebe modülü ile birlikte çalışmaktadır. El ile giriş yapılabileceği gibi "Hesap Kodu Oluştur" butonuna basılarak otomatik olarak da oluşturulabilir. "Hesap Kodu Oluştur" butonunun çalışması için muhasebe bağlantısı yapılmalıdır.

 

 

Bağlı Cari

 

cari kartlar bağlı cari

 

Tanımlanan cariye bağlı bir başka cari bulunması durumunda bu durumun belirtildiği alandır.(Grup Şirketler, Alt Bayilik Sistemiyle Çalışan Firmalar, Şubeleri Olan Firmalar vb.)

 

Cari ekleme işlemi yapılırken sekme içerisinde farenin sağ tuşuna basılır açılan menüden "Bağlı Cari Ekle" seçeneği seçilir, açılan pencereden eklenilmek istenilen cari kart seçilerek işlem tamamlanır. Cari silme işlemi yapılırken silinmek istenilen cari seçili durumdayken farenin sağ tuşuna basılır açılan menüden "Bağlı Cari Çıkar" seçeneği seçilerek işlem tamamlanır.

 

Yetkili

 

cari kartlar yetkili

Yetkili alanı iki ekrandan oluşmaktadır. Sol tarafa firma yetkililerinin bilgileri, sağ tarafına da varsa kendi firmamıza ait internet sitesine girişte kullanılması için cariye ait kullanıcı adı-şifre bilgileri girilir. Sol bölümde Yetkili bazlı Limit Kısıtlaması yapılarak cariye işlem takip kolaylığı sağlanabilir

 

Yetkili belirleme işlemi iki farklı şekilde yapılmaktadır. Birinci yöntem sistemde var olan kartı seçmek, ikinci yöntem ise yeni yetkili eklemektir. Birinci yöntemde sekme içerisinde sağ tuş yapılır, açılan menüden "Yeni Yetkili" seçeneği seçilir. Bilgi girişleri yapılarak işlem tamamlanır. Şahıs ekleme işlemleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

yeni yetkili

 

Yetkili seçme çıkarma işlemi yapılırken pencere içerisinde farenin sağ tuşuna basılır, açılan menüden "Yetkili Seç" seçeneği seçilir, açılan pencereden istenilen yetkili seçilerek işlem tamamlanır. Silme işlemi yapılırken silinmek istenilen yetkili seçili durumdayken farenin sağ tuşuna basılır "Yetkili Çıkar" seçeneği seçilerek işlem tamamlanır.

 

 

Detay

 

Cari karta ait detay bilgilerinin girildiği sekmedir. Cari kartla ilgili ihtiyaç duyulan bütün detayların tutulabileceği çok sayıda sekmeden oluşmaktadır.

 

Alan Adı

Açıklama

Tipler

Cari kartın birden fazla cari tipini kapsadığı durumlarda cari kart için seçilen ana cari tipinin dışında tip eklendiği alandır. Tipler sekmesi içerisinde sağ tuş yapılır "Cari Tip Ekle" seçeneği seçilir açılan pencereden cari tipi seçilerek işlem tamamlanır. Silme işlemi yapılırken silinmek istenen cari tipi seçili durumdayken sağ tuş yapılır "Cari Tip Çıkar" seçeneği seçilerek işlem tamamlanır.

Sektörler

Cari kartın birden fazla sektörde faaliyet gösterdiği durumlarda cari kart için seçilen ana sektörün dışında sektör eklenen alandır. Sektörler sekmesi içerisinde sağ tuş yapılır "Cari Sektör Ekle" seçeneği seçilir açılan pencereden sektör seçilerek işlem tamamlanır. Silme işlemi yapılırken silinmek istenen sektör seçili durumdayken sağ tuş yapılır "Cari Sektör Çıkar" seçeneği seçilerek işlem tamamlanır.

Grup

Cari kartın önceden oluşturulmuş olan cari grubuna eklendiği alandır. Grup sekmesi içerisinde sağ tuş yapılır "Cari Grup Ekle" seçeneği seçilir açılan pencereden cari grubu seçilerek işlem tamamlanır. Silme işlemi yapılırken silinmek istenen cari grubu seçili durumdayken sağ tuş yapılır "Cari Grup Çıkar" seçeneği seçilerek işlem tamamlanır. Bu işlemler Cari Grup Tanımları penceresi içerisinden de yapılmaktadır.

Temsilciler

Cari karta ait temsilci bilgisinin seçildiği alandır. Cari kartlara bir temsilci seçilebileceği gibi birden fazla temsilci seçilerek seçilen temsilciler arasında ürün hattına göre ayrım da yapılabilmektedir. Seçilen temsilcilerin firmayı ziyaret günleri de aynı sekme içerisinden belirlenmektedir. Temsilciler sekmesi içerisinde sağ tuş yapılır "Temsilci Ekle" seçeneği seçilir, açılan pencereden temsilci seçilerek işlem tamamlanır. Silme işlemi yapılırken silinmek istenen temsilci seçili durumdayken sağ tuş yapılır "Temsilci Çıkar" seçeneği seçilerek işlem tamamlanır. Birden fazla temsilci seçilmesi durumunda bütün temsilciler için ortak ziyaret günü seçilmek istendiği takdirde sağ tuş yapılır "Ziyaret Günleri" seçeneği seçilir açılan pencereden ziyarte günleri belirlenerek işlem tamamlanır.

Bayi-İlgili Cari

Cari kartın bayilerinin veya cari kartla ilgili diğer carilerin seçildiği ekrandır. Çok sayıda şubesi olan veya bayilik sistemi ile çalışan carilerde kullanılmaktadır. Bayi-İlgili Cari sekmesi içerisinde sağ tuş yapılır "Cari Ekle" seçeneği seçilir, açılan pencereden eklenmek istenen cari seçilerek işlem tamamlanır. Silme işlemi yapılırken silinmek istenen cari seçili durumdayken "Cari Çıkar" seçeneği seçilerek işlem tamamlanır.

Öndeğer Stoklar

Cariye ait dinamik olarak değişmeyen stokların servis işlemlerinde kolaylık sağlanması için öndeğer olarak seçildiği alandır. Servis modülü ve özelleştirme ile kullanılmaktadır.

Anlaşmalar

Sistemde tanımlanmış veya önceden eklenmiş genel anlaşamaların seçildiği ekrandır. Anlaşmalar sekmesi içerisinde sağ tuş yapılır "Anlaşma Ekle" seçeneği seçilir, açılan "Cari Anlaşma Seç" penceresi içerisinden eklenmek istenen anlaşma seçilerek işlem tamamlanır. Silme işlemi yapılırken silinmek istenen anlaşma seçili durumdayken sağ tuş yapılır "Anlaşma Çıkar" seçeneği seçilerek işlem tamamlanır.

İşlem Oranları

Cari karta önceden oluşturulan ödeme kartları için işlem oranları belirlendiği alandır. İşlem Oranları sekmesi içerisinde klavyenin aşağı yön tuşuna basılarak kutucuklar aktif hale getirilir ve bilgi girişleri yapıldıktan sonra enter tuşu ile işlem tamamlanır. Eklenen işlem oranına ait açıklama veya alt limit bilgisi de girilebilir.

Stoklar

Carinin alış-satış yaptığı stokların bilgisinin girildiği alandır. Carinin alış veya satış yaptığı stoklar seçilerek cariyle hangi stoklarla işlem yapıldığı takip edilmekle birlikte seçilen stokların carideki stok kodu, birimi ve temin süresi de bu alandan takip edilebilir. El ile ürün eklenebileceği gibi Stoklar sekmesi içerisinde sağ tuş yapılıp "Satıcı/Stok Listesini Güncelle" seçeneği seçilerek de stoklar alış işlemleri içerisinden çekilebilir.

Filo

Cariye ait araç filosu bilgisinin tutulduğu alandır. Cariye ait plaka bilgileri girilerek istenildiği takdirde bu plakalara özel kod verilerek özel kod takibi yapılabilir. Klavyenin aşağı yön tuşuna basılarak kutucuk aktif hale getirilir, bilgi girişleri yapıldıktan sonra enter tuşuna basılarak işlem tamamlanır.

Logo

Cariye ait logo görselinin tutulduğu alandır. Sol tarafta bulunan firma logo alanı üzerinde sağ tuş yapılır "Resim Ekle" seçeneği seçilir, açılan pencereden logo görseli seçilerek işlem tamalanır. Silme işlemi yapılırken logo görseli üzerinde sağ tuş yapılır "Resim Sil" seçeneği seçilerek işlem tamamlanır. Logo görseli üzerinde sağ tuş yapılıp "Resmi Sığdır" seçeneği seçilerek görselin alan içerisine sığdırılması "Tam Boy Resim" seçeneği seçilerek de görselin tam boy açılması sağlanmaktadır.

Cari Ürün Grupları

Carinin alış-satış işlemi yaptığı ürün grubu bilgilerinin girildiği alandır. Klavyenin aşağı yön tuşuna basılarak kutucuk aktif hale getirilir bilgi girişleri yapıldıktan sonra enter tuşuna basılarak işlem tamamlanır.

Serbest

Cariye ait eklenmek istenen diğer detay bilgileri için kullanıcı için ayrılan sayısal ve metin girişi yapılabilen serbest alanlardır.

 

Banka

Cari karta ait banka bilgilerinin girildiği alandır. Banka sekmesi iki bölümden oluşmaktadır. Pencerenin sol tarafında cari karta ait banka hesap bilgileri (iban numarası, banka adı, şube adı, şube kodu vb.) sağ tarafında ise banka hesabının sahibine ait adres ve telefon bilgileri bulunmaktadır.

 

İstihbarat

 

Cari karta ait istihbarat, kefil ve sermaye bilgilerinin tutulduğu ve işleml uyarılarının tanımlandığı alandır. 3 sekmeden oluşmaktadır. Açıklama sekmesinde cari karta ait toplanan istihbarat bilgileri tutulmaktadır. Kefil/Sermaye sekmesinde cari karta kefil olan kişilerin adres ve telefon bilgileri ve carinin sermaye bilgileriyle birlikte aktivasyon tarihi bilgileri de tutulmaktadır. İşlem uyarıları sekmesinde ise cari karta ait işlemlerde verilmesi istenen uyarılar ayarlanmaktadır. İşlem uyarıları hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

yeni fihrist ekleme

Kefil/referans ekleme işlemi yapılırken kefil/sermaye sekmesi içerisinde bulunan 1.Kefil ve 2.Kefil alanlarının yanında bulunan "uc nokta" işaretine basılır. Açılan pencerede eklenmek istenen kişi varsa seçilir yoksa pencere içerisinde sağ tuş yapılarak "Yeni Fihris" seçeneği seçilir.

 

fihrist bilgileri                                 fihrist adres-telefon

Bilgi girişleri yapılırken öncelikli olarak pencerenin sağ üst tarafında bulunan "Fihrist Bilgileri" sekmesine tıklanarak bu alanda bulunan bilgiler doldurulmalıdır. Bilgi girişleri yapıldıktan sonra Navigator Aracı üzerinde bulunan "onay" butonuna basılarak fihrist kaydedilir. Daha sonra Adres/Telefon sekmesine tıklanarak eklenmek istenen kişinin Adres ve Telefon bilgileri girilir.

 

Cari karta ait sermaye bilgileri Kefil/Sermaye sekmesinin altında bulunan sermayesi alanına girilir. Aktivasyon alanına ise cari kartın aktive edildiği tarih bilgisi girilmektedir.

 

Parametre

 

Cari karta ait işlemlerde öndeğer olarak kullanılan parametrelerin tanımlandığı alandır. Parametre ayarları doldurulmadığı takdirde Cari Tipine ait öndeğerler, cari tipi seçilmediği zaman ise İşlem Noktası Genel Parametreleri bölümünde girilen öndeğerler geçerli olacaktır.

 

Alan Adı

Açıklama

Vade Farkı(Aylık)

Cari karta ait işlemlerde uygulanacak aylık vade farkı oranının girildiği alandır.

Erken Ödeme V.F.

Cari karta ait işlemlerde erken ödeme durumlarında uygulancak vade farkı oranının girildiği alandır.

Vade Opsiyonu

Cari karta ait işlemlerde uygulanacak vade süresinin yazıldığı alandır. Gün bazında giriş yapılmaktadır.

Çalışma Dövizi

Cari karta ait işlemlerde öndeğer olarak kullanılacak döviz biriminin seçildiği alandır. Sistemde tanımlanan döviz birimleri listelenir.

Fatura Dövizi

Cari karta ait faturalarda uygulanacak döviz biriminin seçildiği alandır. İşlem ve fatura dövizini farklı kullanan carilerde kullanılmaktadır.

Tabela Ünvanı

Cari kartın tabela ünvanı bilgisinin girildiği alandır.

Ödeme Günleri

Cari karta ait işlemlerde uygulanacak ödeme günü(vade günü)nün seçildiği alandır.

Ödeme-Tahsilat Biçimi

Cari karta ait işlemlerde uygulanacak ödeme-tahsilat biçiminin seçildiği alandır. Sistemde açılan ödeme kartları listelenecektir.

Tahsilat Biçimi

Cari karta özel tahsilat biçiminin tanımlandığı alandır.

Kur Tipi Adı

Cari karta ait işlemlerde kullanılması istenen kur tipinin seçildiği alandır. Sistemde tanımlanan kur tipleri arasından seçim yapılır.

İşlem Oto Kapat

Cari karta ait işlemlerde otomatik kapatma işleminin seçildiği alandır. İşlemi otomatik kapatma hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Sevkiyat Seçeneği

Cari karta ait işlemlerde mal tesliminin zamanının ayarlandığı alandır.

Mal Temin Süresi

Cari karta ait işlemlerde malın temin süresi bilgisinin girildiği alandır. Gün bazında giriş yapılmaktadır.

Hitap

Cari firmanın temsilcisi veya şahıs carinin kendisi ile hitap şeklinin girildiği alandır. Liste Tanımları içinde tanımlanan seçenekler seçilir.

Öncelik

Cari kartların servis girişlerinde önceliğinin belirlenmesini sağlayan alandır.

Renk

Cari karta ait işlemlere renk verilmesini sağlayan alandır. Renk belirlenmediği zaman cari tipine göre renklendirme uygulanacaktır.

Haberleşme

Cari firma ile haberleşme yönteminin belirlendiği alandır. Liste Tanımları içinde tanımlanan seçenekler arasından seçim yapılır.

İrtibat Günleri

Cari firma ile irtibat kurulabilecek gün bilgisinin girildiği alandır.

Nakliye Tipi

Cari karta ait işlemlerde uygulanacak nakliye tipinin seçildiği alandır. Sistemde tanımlanan nakliye tipleri arasından seçim yapılır.

Servis Müdahale Süresi

Cari firmaya verilecek olan servis hizmetlerinde hizmetin kaç gün içerisinde verilmesi gerektiği bilgisinin girildiği alandır.

Üye Kodu/Kart No

Cari karta verilen üye kodu veya kart numarası bilgisinin girildiği alandır. Üyelik sistemi ile çalışan firmalarda kullanılmaktadır.

E-Fatura Satış Şablonu

Cari karta uygulanacak fatura şablonunun seçildiği alandır. Firmalara kesilecek e-faturalar firmalara göre özelleştirilebilmektedir.

 

İnternet

 

Cari karta ait internet sitesi bilgisinin girildiği alandır. Web adresi ve web linki olmak üzere iki alandan oluşmaktadır.

 

Nokta

 

Cari karta işlem noktası eklenen alandır. İşlem noktası ekleme ve çıkarma işlemleri için tıklayınız.

 

Kodlar

 

Cari karta takip hesabı bağlanan alandır. Takip hesabı ekleme ve çıkarma işlemleri için tıklayınız.

 

İndirim/Puan

 

Cari karta ait işlemlerde uygulanacak indirim ve puan bilgilerinin girildiği alandır. İndirim/Puan sekmesi içerisinde klavyenin aşağı yön tuşuna basılarak kutucuklar aktif hale getirilir bilgi girişleri yapıldıktan sonra enter tuşuna basılarak işlem tamamlanır.

 

Alan Adı

Açıklama

Türü

İndirimin hagi işlem türünde uygulanacağının seçildiği alandır.

İndirim Adı

İndirim Bilgileri içerisinde tanımlanan indirimin listesinin seçildiği alandır.

Oran/Tutar

İndirim listesi içerisinde tanımlanan tutarın görüldüğü alandır. Liste Adı seçildiği zaman otomatik olarak gelmektedir.

Ödeme Biçimi

İndirimin hangi ödeme seçeneğinde geçerli olacağının belirlendiği alandır.

Fiyat Adı

İndirimin hangi fiyat listelerinde geçerli olacağının belirlendiği alandır. Fiyat Listeleri içinde tanımlanan listeler arasından seçim yapılır.

Stok Tipi

İndirimin hangi stok tipleri için uygulanacağının belirlendiği alandır.

Stok Kodu

İndirimin uygulanması istenen stok kodunun seçildiği alandır.

Başlama Tarihi-Saati

İndirimin başlama tarih ve saatinin belirlendiği alanlardır.

Bitiş Tarihi-Saati

İndirimin bitiş tarih ve saatinin belirlendiği alanlardır.

Min-Max Miktar

İndirimin min ve maximum olmak üzere hangi miktarda ürünlere uygulanacağının belirlendiği alandır.

Puan Oranı

Puan sistemi kullananan firmalarda cariye ait işlemlerde cariye verilecek puan oranının belirlendiği alandır. Puan tutarının belirleneceği ana tutar Firma ve Dönem Tanımları içerisinde seçilen Satış Puan Yöntemine göre belirlenmektedir.

Taban Puan

Cari firmaya uygulanacak taban puanının belirlendiği alandır.

Toplam Puan

Cari firmaya uygulanacak toplam puanın belirlendiği alandır.

 

Limit

 

Cari karta limit tanımlanan veya tanımlanmış limitleri üzerinde değişikliklerin yapıldığı alandır. Limit Tanımları otomatik olarak yapılabileceği gibi el ile de yapılabilir. Otomatik olarak limit tanımlaması yapılırken iki yöntem mümkündür. Birinci yöntem genel limit tanımlarının girilmesi ikinci yöntem ise herhangi bir limit grubunda tanımlı limitlerin girilmesi. Otomatik olarak girilme işlemi yapılırken sekmenin içerisinde üst kısımda yer alan Firma, Limit Grubu ve isteğe bağlı olarak Bakiye Tipi bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. Bilgiler girildikten sonra "Limit" sekmesi içerisinde sağ tuş yapılır "Grupta Tanımlı Limitleri Gir" veya "Genel Tanımlı Limitleri Gir" seçeneklerinden istenilen seçilerek işlem tamamlanır. El ile tanımlama yapılırken "Limit" sekmesi içerisinde klavyenin aşağı yön tuşuna basılarak kutucuklar aktif hale getirilir. Bilgi girişleri yapıldıktan sonra işlem tamamlanır.

 

"Limit" sekmesi içerisinde sağ tuşu yapılarak üzerinde işlem yapılan cariye veya bütün carilere ait limit toplamları yeniden hesaplatılabilir. Bu işlem cari işlemler sonucunda limit tutarlarında oluşan tutarsızlıkları gidermek için kullanılmaktadır.

 

Bakiye Tipleri

 

Cari karta bakiye tipi ekleme-çıkarma işlemi yapılan veya mevcut bakiye tipleri içerisinde değişiklik yapılan alandır. Açılan bütün cari kartlarda öntanımlı olarak "Genel İşlem Bakiyesi" gelmektedir. Cari karta bakiye tipi ekleme işlemi için bakiye tipi tanımları sekmesi içerisinde klavyenin aşağı yön tuşuna basılarak kutucuklar aktif hale getirilir Bakiye Tipi Tanımları içinde tanımlanan bakiye tipleri seçildikten sonra enter tuşuna basılarak işlem tamamlanır. Bakiye tipi silme işleminde silinmek istenen bakiye tipi seçili durumdayken klavyenin CTRL+Delete tuşlarına basılarak işlem tamamlanır. Genel İşlem Bakiyesi sitem tarafından oluşturulan bir kayıt olduğu için silinemez.

 

 

arrow22Yeni Şahıs Cari Kart Ekleme

yenisahiscarikart

Şahıs cari kart şahıs müşterilerle çalışan firmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Genel olarak cari kart ile aynı yapıya sahip olup şahıslara ait bilgileri içeren değişiklikler barındırmaktadır. Şahıs cari kart ekleme işlemi yapılırken "Cari Kart Listesi" penceresi içerisinde farenin sağ tuşuna basılır, açılan menüden "Yeni Şahıs Cari" seçeneği seçilerek işlem tamamlanır.

 

arrow22Şahıs Cari Kart Açılış Ekranı

sahıscarikartacilis

 

Şahıs Cari kart açılış ekranı ilk bakışta ihtiyaç duyulan şahsa ait bilgileri gösteren ekrandır.

 

Alan Adı

Açıklama

Görevi

Görevi alanı kartı açılan şahıs bir firmada çalışıyor ise oradaki görevinin veya mesleğinin yazıldığı alandır. Liste Tanımları içerisinde tanım yapılarak listeden seçim yapılabileceği gibi el ile de giriş yapılabilmektedir.

Kefil 1-2

Şahıs cari karta ait kefil bilgilerinin girildiği alandır. Kefiller sistemde bulunan cari kartlar veya şahıslar arasından seçilebileceği gibi yeni kayıt oluşturularak da seçilebilir. Yeni fihrist işlemi için tıklayınız.

Foto

Şahsa ait fotoğrafın eklendiği alandır.

Adres ve Telefon

Şahsa ait adres ve telefon bilgilerinin girildiği alandır.

 

arrow22Şahıs Cari Kart Ek Bilgileri

sahıscarikartekbilgileri

 

Şahıs cari kart ek bilgileri ile cari kart ek bilgileri birbirine benzemektedir. Aşağıda açıklaması bulunmayan alanlara cari kart ek bilgileri bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

Ek Bilgiler

 

Şahıs cari karta ait işlemlerde kullanılacak öndeğerlerin ve şahsa ait bilgilerin bulunduğu sekmedir.

 

Alan Adı

Açıklama

Vade Farkı (Aylık)

Şahıs cari karta ait işlemlerde uygulanacak aylık vade farkı oranının belirlendiği alandır.

Vade Opsiyonu

Şahıs cari karta ait işlemlerde uygulanacak vade süresinin yazıldığı alandır. Gün bazında giriş yapılmaktadır.

Çalışma Dövizi

Şahıs cari karta ait işlemlerde öndeğer olarak kullanılacak döviz biriminin seçildiği alandır. Sistemde tanımlanan döviz birimleri listelenir.

Faaliyet Sektörü

Şahıs cari kartın faaliyet sektörünün seçildiği alandır. Sistemde tanımlı sektörler listelenecektir.

Sosyal Güvenlik No

Şahsa ait sosyal güvenlik numarasının girildiği alandır.

Ödeme Günleri

Şahıs cari karta ait ödeme gününün belirlendiği alandır. Ödeme günleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Yetkililer

 

Şahıs cari karta ait yetkililerin seçildiği, yeni yetkililerin oluşturulduğu veya mevcut yetkililerin değiştirildiği alandır. Yetkililer sistemde ekli bulunan şahıslar arasından seçilmektedir. Yeni Yetkili ekleme hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Özel Günler

 

Şahıs cari karta ait özel fün bilgilerinin girildiği alandır. "Özel Günler" sekmesi içerisinde klavyenin aşağı yön tuşuna basılır bilgi girişleri yaplıldıktan sonra enter tuşuna basılarak işlem tamamlanır.

 

Eğitim

 

Şahıs cari karta ait kurs,okul ve seminer gibi eğitim bilgilerinin girildiği alandır.Yeni eğitim bilgisi girilriken "Eğitim" sekmesi içerisinde klavyenin aşağı yön tuşuna basılır bilgi girişleri yapıldıktan sonra enter tuşuna basılarak işlem tamamlanır.