İndirim Bilgileri

Top  Previous  Next

İndirim Bilgileri, alış-satış işlemlerinde kullanılmak üzere sistemde tanımlanan stoklara indirim bilgisi tanımlanan ve tanımlanmış indirimler üzerinde değişikliklerin yapıldığı menüdür.

 

 

Yeni İndirim Kartı
Stok İndirimleri
Promosyonlar
Toplu İndirim Güncelle

 

 

arrow22Yeni İndirim Kartı

 

yeni indirim kartı

 

Yeni İndirim Kartı ekleme işlemi yapılırken İndirim Bilgileri penceresi içerisinde Liste Adı alanında farenin sağ tuşuna basılır, "Yeni İndirim Kartı" seçeneği seçilir veya İndirim Bilgileri penceresi içerisinde Navigator Aracı üzerinde bulunan "artı" butonuna basılır, İndirim Bilgileri alanı doldurulduktan sonra Navigator Aracı üzerinde bulununan "onay" butonuna basılarak işlem tamamlanır.

 

İndirim Bilgileri

 

İndirim Bilgileri, oluşturulan indirim kartına ait genel bilgilerin yer aldığı sekmedir.

 

Alan Adı

Açıklama

Kodu/Grubu

Oluşturulan indirim kartının grubunun belirlendiği alandır. Yeni indirim grubu oluşturmak için oluşturulmak istenilen grup adının grubu alanına yazılması yeterlidir.

İndirim Adı

Oluşturulan indirim kartının adının belirlendiği alandır.

Bağlantı

Oluşturulan indirim kartı alış-satış bağlantısı ile kullanılmak istenildiği zaman bağlantının seçildiği alandır.

Kampanya

Oluşturulan indirim kartı kampanya ile kullanılmak istenildiği zaman kampanyanın seçildiği alandır.

İşlem Kodları

Oluşturulan indirim kartının belirli işlem kodlarında geçerli olmasının belirlendiği alandır.

Markalar

Oluşturulan indirim kartının belirli markalar için geçerli olmasının belirlendiği alandır.

Oran/Tutar

Oluşturulan indirim kartına ait indirim oran-tutarının belirlendiği alandır.

KDV Bağımsız

Oluşturulan inidirm kartında uygulanacak indirimde kdv tutarının dahil olup olmayacağının belirlendiği alandır.

Özel Kod

Oluşturulan indirim kartına özel kod verilen alandır.

Liste Aktif

Oluşturulan inidirim kartının geçerliliğinin belirlendiği alandır.

 

Formül

 

indirim bilgileri formül

 

Formül, indirim kartına SQL kod ile indirim tutarı/oranı belirlenen sekmedir. Detaylandırma yapılmak istenildiği zamanlarda işlem kolaylığı sağlanmaktadır. Formül kullanımı seçeneği ile formülün ne zaman kullanılacağı da belirlenmektedir.

 

Öndeğerler

 

Öndeğerler, oluşturulan indirim kartına eklenecek stoklara ait öndeğer bilgilerin yer aldığı sekmedir.

 

indirim bilgileri öndeğerler

 

Alan Adı

Açıklama

Cari Kod

Oluşturulan ödeme kartının geçerli olması istenilen cari kodun seçildiği alandır. Bu seçenek cariye özel inidirm kartı oluşturmaktadır.

Türü

Oluşturulan indirim kartının geçerli olması istenilen işlem türünün(alış,satış,genel) seçildiği alandır.

Ödeme Biçimi

Oluşturulan indirim kartının geçerli olması istenilen ödeme biçiminin seçildiği alandır.

Cari Tipi

Oluşturulan indirim kartının geçerli olması istenilen cari tipinin seçildiği alandır. Cari tipine özel indirim kartı oluşturmak için kullanılır.

Stok Tipi

Oluşturulan indirim kartının geçerli olması istenilen stok tipinin seçildiği alandır.Stok tipine özel indirim kartı oluşturmak için kullanılır.

Başlama-Bitiş Tarih-Saati

Oluşturulan indirim kartının geçerli olacağı tarih ve saat aralığının belirlendiği alanlardır.

İndirim Kaynağı

Oluşturulan indirim kartında uygulanacak indirim kaynağının belirlendiği alandır.

Tutar Referansı

Oluşturulan indirim kartında uygulanacak indirimin yapılacağı tutarın belirlendiği alandır.

 

arrow22Stok İndirimleri

 

indirim bilgileri stok indirimleri

 

Stok İndirimleri, indirim kartında uygulanacak indirim tutarlarının ve stokların belirlendiği sekmedir. Stok indirimi ekleme işlemi yapılırken klavyenin aşağı yön tuşuna basılarak kutucuklar aktif hale getirilir, öndeğer tanımlanmış ise kutucuklar öndeğer bilgileri ile dolu olarak gelecektir. Bilgi girişleri yapıldıktan sonra klavyenin enter tuşuna basılarak işlem tamamlanır.

 

Alan Adı

Açıklama

Aktif

Eklenilen stok indirimin geçerli olup olmayacağının belirlendiği alandır.

Türü

Eklenilen stok indirimin işlem türünün(genel,alış,satış) belirlendiği alandır.

Referans

Eklenilen stok indiriminin uygulanacağı tutarın belirlendiği alandır.

Kaynak

Eklenilen stok indiriminde uygulanacak indirimin ne şekilde olacağının belirlendiği alandır.

Oran/Tutar

Eklenilen stok indiriminde uygulanacak indirim tutarı veya oranının belirlendiği alandır.

Cari Tipi

Eklenilen stok indiriminin uygulanması istenilen cari tipinin seçildiği alandır. Cari tipine göre indirim kartı oluşturmayı sağlamaktadır.

Cari Kod

Eklenilen stok indiriminin uygulanması istenilen cari kodunun girildiği alandır. Cariye göre indirim kartı oluşturmayı sağlamaktadır.

Stok Tipi

Eklenilen stok indiriminin uygulanması istenilen stok tipinin seçildiği alandır. Stok tipine göre indirim kartı oluşturmayı sağlamaktadır.

Stok Adı

Eklenilen stok indiriminin uygulanması istenilen stoğun seçildiği alandır. Stoklara göre indirim kartı oluşturmayı sağlamaktadır.

Fiyat Adı

Eklenilen stok indiriminin uygulanması istenilen fiyat bilgisinin seçildiği alandır.

Ödeme Biçimi

Eklenilen stok indiriminin uygulanması istenilen ödeme biçiminin seçildiği alandır.

Başlama-Bitiş Tarih-Saati

Eklenilen stok indiriminin geçerli olacağı tarih ve saat aralığının belirlendiği alanlardır.

Min-Max Miktar

Eklenilen stok indiriminin geçerli olacağı minimum ve maximum stok miktarlarının belirlendiği alandır.

Özel Kod

Eklenilen stok indirimine özel kod verilen alandır.

 

 

arrow22Promosyonlar

 

indirim bilgileri promosyonlar

 

Promosyonlar, indirim kartında uygulanacak promosyon oranlarının ve stokların belirlendiği sekmedir. Promosyon ekleme işlemi yapılırken klavyenin aşağı yön tuşuna basılarak kutucuklar aktif hale getirilir, öndeğer tanımlanmış ise kutucuklar öndeğer bilgileri ile dolu olarak gelecektir. Bilgi girişleri yapıldıktan sonra klavyenin enter tuşuna basılarak işlem tamamlanır. Tabloda "Promosyon" ile başlayan alanlar promosyon verilecek ürüne ait özellikleri ifade etmektedir. Tablo içerisinde geçen diğer açıklamalara yukarda yer alan stok indirimleri bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

arrow22Toplu İndirim Güncelle

 

indirim bilgileri toplu indirim güncelle

 

Toplu İndirim Güncelle, oluşturulan indirim listesinin içerisinde yer alan birden fazla değerin güncellenmek istenildiği işlemlerde kullanılmaktadır. Şartlar ve Yeni Değerler olmak üzere iki alandan oluşmaktadır. Şartlar bölümünde mevcut fiyat listesindeki bilgiler yeni değerler bölümünde de uygulanması istenilen yeni değerler girilmektedir.

 

Alan Adı

Açıklama

İndirim Listesi

Güncellenmek istenilen ve güncellenecek indirim listesinin seçildiği alandır.

Ödeme Biçimi

Güncellenmek istenilen ve güncellenecek ödeme biçimi türünün seçildiği alandır.

Cari Tipi

Güncellenmek istenilen ve güncellenecek cari tipinin seçildiği alandır.

Stok Tipi

Güncellenecek stok tipinin belirlendiği alandır.

Türü

Güncellenmek istenilen ve güncellenecek işlem türlerinin belirlendiği alandır.

Cari Kod

Güncellenmek istenilen cari kod bilgisinin girildiği alandır.

Stok Kodu

Güncellenmek istenilen stok kodu bilgisinin girildiği alandır.

Başlama-Bitiş Tarihi

Güncellenmek istenilen ve güncellenecek indirim listesine ait başlama ve bitiş tarihlerinin seçildiği alanlardır.

Uygun Kayıt Sayısı

Güncellenmek istenilen değerlere uygun kayıt sayısını gösteren alandır. Kutucuğun içerisinde bulunan "uc nokta" butonuna basılarak çalıştırılır.

Değişim

Güncellencek listeye ait değişim türünün belirlendiği alandır.

Oran/Değer

Güncellenecek listenin türüne göre güncelleme oranının belirlendiği alandır.