Cari Tipleri

Top  Previous  Next

Cari Tipleri , firmanın ilişkili olduğu carilerin tip(Alıcılar, Satıcılar, Bireysel Müşteri, Kamu Kurumları vb.) tanımlarının yapıldığı alandır. Cari Tip ayrımı raporlama ve takip kolaylığı sağlar.

 

Cari Tip Tanımı Ekleme
Cari Tip Detayları

 

arrow22Cari Tip Tanımı Ekleme

 

cari tip tanımları pencere

Cari Tip Tanımları penceresi içerisinde Navigator Aracı üzerinde "artı" butonuna tıklayarak veya pencere içerisinde aşağı yön tuşuna basılarak bilgi girişleri yapılır. Bilgi girişleri bittikten sonra "onay" butonuna basılarak tanım kaydedilir.

 

Cari Kod Maskesi

Yeni Cari eklerken otomatik olarak cari kodu verilmesini sağlar. Örneğin; Cari Kod Maskesini Tedarikciler tipi için T.000 yapıldığında cari tipi Tedarikciler olarak seçilen yeni carilerin Cari Kodu T.001, T.002, T.003 şeklinde devam edecektir. Cari Kod Maskesi eski kayıtları etkilemez bu yüzden cari kayıtları yapmadan önce bu bilgi girilmelidir.

Renk

Yeni Cari eklerken otomatik olarak renklendirme yapılmasını sağlar. Örneğin; Müşteriler tipi için yeşil renk tanımı yapıldığında cari tipi Müşteriler olarak seçilen cariler yeşil renkte olacaktır. Bu özellik işlem kolaylığı sağlar.

Özel Kod

Cari Tipine özel kod vermek için kullanılan alandır. Özel Kod hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

arrow22Cari Tip Detayları

 

 

Öndeğerler

 

cari tip detayi öndegerler

Tanımlanan cari tipinin seçildiği cari kartların çalışma öndeğerlerinin belirlendiği alandır. Örneğin; Cari Tipi "Tedarikciler" olarak seçilen cari kart için işlem yapmak istenildiği zaman "Tedarikciler" tipine tanımlı öndeğerler kullanılacaktır. Seçilen öndeğerler herhangi bir cari kart için özelleştirilebilir. Değerler girildikten sonra Navigator Aracı üzerinde bulunan"onay" butonuna basılarak işlem tamamlanır.

 

Alan Adı

Açıklama

Mal Temin Süresi

Cari Tipi için uygulanacak mal temin süresinin belirlendiği alandır.

Ödeme Günleri

Cari Tipinin ödeme günlerinin belirlendiği alandır.

Ödeme Biçimi

Cari Tipi için ödeme biçiminin belirlendiği alandır. Ödeme biçimi önceden tanımlanan Ödeme Kartları arasından seçilir.

Tahsilat Biçimi

Cari Tipi için tahsilat biçiminin belirlendiği alandır. Tahsilat biçimi önceden tanımlanan Ödeme Kartları arasından seçilir.

Limit Grubu

Cari Tipi için uygulanacak limit grubunun belirlendiği alandır. Cari Limit ve Limit Grubu Tanımları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Kur Tipi Adı

Cari Tipi için uygulanacak kur tipinin seçildiği alandır. Kur Tipi Tanımları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

İşlem Oto Kapat

İşlemlerde otomatik kapatma seçeneklerinin belirlendiği alandır. Otomatik kapatma işlemi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Puan Oranı

Cari Tipi için uygulanacak puan oranının belirlendiği alandır. Satış Puan Yöntemleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Formlar

 

cari tip detayi formlar

Cari Tipi için formlara ait alt-üst bilgi girişlerinin yapıldığı alandır. Alt-Üst bilgi Verilen Teklif, Alınan Sipariş, Satış Faturası vb. alanlarda otomatik olarak eklenen bilgilerdir. Alt Bilgi formun sonunu Üst Bilgi ise formun başını ifade eder. Form ekleme işlemi için aşağı yön tuşuna basılır, form adı alanından form türü seçilir, alt bilgi ve üst bilgi seçildikten sonra enter tuşuna basarak işlem tamamlanır.

 

Alt Bilgi

Seçilen Alt Bilgiye ait metin detayının gösterildiği alandır.

 

Üst Bilgi

Seçilen üst Bilgiye ait metin detayının gösterildiği alandır.

 

İşlem Uyarı

 

cari tip detayi işlem uyarı

Cari Tipi için işlem uyarılarının belirlendiği alandır. İşlem uyarısı ekleme işlemi için aşağı yön tuşuna basılır, uyarı sınıfı seçilir, Özel Kod isteğe bağlı olarak eklenir, enter tuşuna basarak işlem tamamlanır. Uyarıları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.