Cari Bakiye Tipi Tanımları

Top  Previous  Next

Cari Bakiye Tipi Tanımları, cariye ait bakiye tiplerinin tanımlandığı alandır. Cari veya firma tarafından cari bakiyesi içerisinde ayrım yapmak istendiği zaman kullanılan alandır.

 

Örneğin; "Örnek Ticaret İşletmesi" isimli cariye ait 3 adet şube bulunmaktadır. 3 şube de aynı firma üzerinden alım yapmaktadır. Firma "Örnek Ticaret İşletmesi" carisine Şube 1, Şube 2, Şube 3 şeklinde bakiye tipi tanımlayarak şubelerin bakiyelerini tek cari kart altında ayrı ayrı tutma imkanına sahiptir. Bu işlem zaman tasarrufu ve işlem kolaylığı sağlamaktadır.

 

arrow22Yeni Cari Bakiye Tipi Ekleme

 

cari bakiye tipi tanımları pencere

Cari Bakiye Tipi Tanımları penceresi iki bölümden oluşmaktadır. Üst bölümde yeni bakiye tipi ekleme veya mevcut bakiye tipleri üzerinde değişiklik işlemleri yapılırken, alt bölümde bakiye tiplerinin geçerli olacağı işlem noktası seçimleri yapılmaktadır.

 

Alan Adı

Açıklama

Bakiye Tip Adı

Oluşturulmak istenen bakiye tipinin adının yazıldığı alandır.

Varsayılan

Oluşturulan bakiye tipinin işlemlerde varsayılan olmasının seçildiği alandır.

İşlem Kodları

Oluşturulan bakiye tipinin sadece belirli işlem kodlarında varsayılan olarak çalışmasının belirlendiği alandır.

Özel Kod

Cari bakiye tipine özel kod verilen alandır. Özel Kod hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

arrow22Cari Bakiye Tipine İşlem Noktası Ekleme - Çıkarma

 

 

cari bakiye tipi nokta ekleme

İşlem yapılmak istenen bakiye tipi seçili durumdayken pencerenin alt tarafında bulunan "Geçerli Olduğu Noktalar" sekmesi içerisinde sağ tuş yapılır "İşlem Noktası Ekle" seçeneği seçilir açılan pencereden eklenmek istenen işlem noktası seçilerek işlem tamamlanır. Diğer bir yöntem de "Geçerli Olduğu Noktalar" sekmesi içerisinde klavyenin aşağı yön tuşuna basılarak kutucuklar aktif hale getirilir, bilgi girişleri yapıldıktan sonra işlem tamamlanır.

 

Silme işlemi yapılırken önceden tanımlanmış işlem noktası seçilir, farenin sağ tuşuna basılır ve "İşlem Noktası Çıkar" seçeneği seçilerek işlem tamamlanır.

 

arrow22Cari Bakiye Tipinin Bağlantılı Olduğu Objeler

 

cari bakiye tipi baglantılı objeler

Cari bakiye tipine bağlantılı objeler işlem noktası bağlama işleminden farklı olarak personel ekleme ve eklenen personel ve işlem noktaları üzerinde işlem kodları ile özelleştirme yapılmasına imkan sağlamaktadır.

 

Cari bakiye tipine obje bağlama işlemi için işlem yapılmak istenen bakiye tipi seçili durumdayken "Bağlantılı Olduğu Objeler" sekmesi içerisinde sağ tuş yapılır "İşlem Noktası Ekle" veya "Personel Ekle" seçeneklerinden yapılmak istenen seçenek seçilir. Bağlanmak istenen personel veya işlem noktası seçilerek işlem tamamlanır. Bir diğer yöntem ise "Bağlantılı Olduğu Objeler" sekmesi içerisinde klavyenin aşağı yön tuşuna basılarak kutucuklar aktif hale getirilir, bilgi girişleri yapıldıktan sonra enter tuşu ile işlem tamamlanır.

 

Bakiye tipine bağlantılı objeleri silme işleminde silinmek istenen obje seçili durumdayken klavyenin CTRL+Delete tuşlarına basılarak silme işlemi gerçekleştirilir. Bu özellik programın bir çok noktasında kullanılmaktadır.