Cari Limit Tanımları

Top  Previous  Next

Cari Limit Tanımları; carilerle yapılacak olan işlemlerde Maximum ve Minimum limit tanımlarının yapıldığı alandır. Genel Limit Tanımları ve Limit Grubu Tanımları olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.

 

"Genel Limit Tanımları" bölümünde carilere uygulanması istenen genel limit tanımları girilir. "Limit Grubu Tanımları" bölümünde ise limit grupları oluşturulur ve oluşturulan genel tanımlar bu gruplara eklenir.

 

arrow22Limit Tanımı Ekleme

 

cari limit tanımları tanım ekleme

 

Cari Limit Tanımları iki şekilde eklenmektedir. Birinci yöntem "Genel Limit Tanımları" sekmesi içerisinde sağ tuş yapılıp "Genel Limit Tanımlarını Gir" seçeneği seçilerek sistemde kayıtlı limit tanımlarının otomatik olarak gelmesidir. İkinci yöntem de ise "Genel Limit Tanımları" sekmesi içerisinde aşağı yön tuşuna basılır, gerekli bilgi girişleri yapıldıktan sonra enter tuşuna basılarak işlem tamamlanır.

 

Alan Adı

Açıklama

Açıklama

Tanımlanan limitin açıklamasının girildiği alandır.

Türü

Tanımlanan limitin türünün seçildiği alandır.

Uyarı Min.

Minimum uyarı tutarının belirlendiği alandır.(Örnek; 1.000 TL altındaki satışlarda uyar)

Uyarı Max.

Maximum uyarı tutarının belirlendiği alandır.

Bloke Min.

Minimum bloke tutarının belirlendiği alandır.

Bloke Max.

Maximum bloke tutarının belirlendiği alandır.(Örnek; 5.000 TL üzerindeki satış seviyesinde cariyi bloke et)

Risk

Belirlenen limit türünde öngörülen limitin yüzdesel olarak girildiği alandır.

İşlem Kodları

Belirlenen cari limitle ilgili işlemlerin işlem kodlarının belirlendiği alandır. * işareti tüm işlemleri ifade etmektedir.

Uyarılacak DB Kullanıcıları

Uyarı limitlerinin aşılması durumunda uyarılacak database kullanıcılarının belirlendiği alandır." *USER* " ifadesi tüm kullanıcıları temsil eder.

Uyarılacak DB Grupları

Uyarı limitlerinin aşılması durumunda uyarılacak database gruplarının belirlendiği alandır. Gruplar Ofisnet System içerisinden tanımlanmaktadır.

Uyarılacak E-mail Kullanıcıları

Uyarı limitlerinin aşılması durumunda e-mail ile uyarılacak kullanıcıların belirlendiği alandır. Mail sisteminin çalışması için İşlem Noktası Genel Parametreleri içerisinde bulunan mail bilgileri alanları eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

Özel Kod

Limit tanımı için özel kod verilen alandır. Özel Kod hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

arrow22Limit Grubu Ekleme

 

cari limit tanımları limit grubu ekleme

 

Limit Grubu ekleme işlemi için "Limit Grubu Tanımları" sekmesi içerisinde "Limit Grupları" bölümünde aşağı yön tuşuna basılır, Limit Grup Adı alanı ve isteğe bağlı olarak Özel Kod alanı doldurulduktan sonra enter tuşuna basılarak işlem tamamlanır. Limit Grubu Detayları bölümünde "Genel Limit Tanımları" sekmesi içerisinde tanımlanan cari limitleri seçilerek veya Limit Grubu Detayları bölümünde sağ tuş yapılır "Varsayılan Limitleri Gir" veya Bütün Limitleri Gir" seçeneklerinden birisi seçilerek  grup oluşturma işlemi tamamlanır.