İnsan Kaynakları

Top  Previous  Next

Personel bilgi kartları ve müracaat bilgilerinin girildiği PDKS ile ilgili hesaplamaların yapıldığı bölümdür.

 

Personel Bilgi Kartı

Müracaat Bilgi Kartı

Gün Sonu İşlemleri

Çalışma Planı Listesi

Bordro Bağlantıları

Cihaz Ayarları

Bordro Listesi

Kanuni Parametreler

Ödeme Kesinti işlemleri