Gün Sonu İşlemleri

Top  Previous  Next

PDKS cihazından toplanan verilerden, personelin çalışma planına göre puantajlarının oluşturulmasını, çalışma sürelerinin hesaplanmasını sağlar. Hesaplama sonucu oluşan hatalar alt kısımda listelenir. İsmi Gün sonu olmasına rağmen verilen tarih aralığında istenilen gün kadar hesaplama yaptırılabilir.

 

Gün Sonu İşlemleri

 

arrow22Gün Sonu İşlemleri

 

gün sonu işlemleri

 

Belirtilen kriterlere uyan personellerin puantajlarının hesaplanması, daha önce yapılmış hesaplamalar var ise; bu hesapların yeniden hesaplanmak üzere silinmesi yada kontrol ve düzeltmeler için seçilmesini sağlar.

 

Alan Adı

Açıklama

Parametreler

İlk Sicil No

İşlem yapılacak personeller arasında ilk sicil numarasının seçildiği alandır.

Son Sicil No

İşlem yapılacak personeller arasında son sicil numarasının seçildiği alandır.

Başlangıç Tarihi

Gün sonu hesaplamasının yapılacağı başlangıç tarihinin seçildiği alandır

Bitiş Tarihi

Gün sonu hesaplamasının yapılacağı bitiş tarihinin seçildiği alandır

Firma Adı

Hesaplama yapılacak firmanın seçildiği alandır.

Nedenlide Hesaplama

Hesaplamanın nedeninin seçildiği alandır.

İlk Vardiya 00:00'da Başlar

Başlangıç vardiyasının 00:00 itibariyle dikkate alınmasını sağlayan parametredir.

Seç

Sicil numarasına göre seçilen personellerin listeye atılmasını sağlar.

Hesapla

Seçilen personellerin gün sonu işlemlerinin hesaplanmasını sağlar.

Hesap Sil

Seçilen personellerin yapılan hesaplarının silinmesini sağlar.

Birimler

Filtreleme amacıyla kullanılır. Seçim yapılmak süretiyle birimlere göre hesaplamaların yapılmasını sağlar.

Görevler

Filtreleme amacıyla kullanılır. Seçim yapılmak süretiyle görevlere göre hesaplama yapılmasını sağlar.

 

kontrol ve düzenlemeler gün sonu

 

Kontrol ve düzeltmeler kısmı; personele ait hataların, Hareketlerin, günlere göre uygulanan çalışma planlarının, Günlük plan detaylarının ve hesaplanan puantajların görüntülendiği, kontrol edildiği gerekirse düzeltmelerin yapıldığı kısımdır. Bu kısımda normal düzeltmelerin dışında; Personel kartına bağlanarak personel kartı üzerinde, yada çalışma planlarına bağlanarak çalışma planları üzerinde düzenleme yapmak mümkündür.

 

Alan Adı

Açıklama

Personel Kart Bilgileri

Kontrol ve düzeltme işlemi yapılacak personel ile ilgili sicil no, personel no, adı soyadı, görevi ve birimi bilgilerinin yer aldığı kısımdır.

İstisnalar Listesi

Hesaplama işleminden sonra tespit edilen uyarı ve hataların listelendiği istisnalar kısmıdır. İstisnalar kısmının altında yer alan, sadece seçili personelin istisnaları seçeneği işaretlenir ise; o anda seçili olan personele ait istisnalar listelenir. Listelenen istisna listesi üzerinde çift tıklandığında; istisnada belirtilen uyarı veya hataya neden olan kayıt üzerine konumlanılır.

Hesaplanan Günlük Planlar Listesi

Hesaplama işlemi sonucunda; günler bazında personele uygulanan çalışma planları listelenir. Personele ait plan tanımının bulunamaması, Eksik hareket tespit edilen günden sonraki günler için ve ilk tarih kısmında hesaplama yapılan tarihin dışında tarih seçilmesi durumunda liste boş olarak gelir.

Hareket Listesi

Personele ait hareketlerin ve özelliklerinin görüntülendiği kısımdır. Hareket listesinde yer alan bilgiler içerisinde yön (Giriş, Çıkış) kısmı boş olan kayıtlar var ise; bu kayıtlara ait hesaplama işleminin yapılmadığını gösterir.

Hesaplanan Günlük Puantajlar

Uygulanan plana ait detayların görüntülendiği Günlük Plan Detayları ve Hesaplama sonucu oluşan puantajların görüntülendiği Puantajlar kısmından oluşur.