Çalışma Planı Listesi

Top  Previous  Next

Personele ait çalışma periyodunun ve bu çalışma şeklinin geçerli olduğu tarih aralıklarının tanımlandığı, personelin mesai hareketlerinin görüntülendiği ve tanımlanabildiği bölümdür.

 

Çalışma Planı Listesi

 

arrow22Çalışma Planı Listesi

 

çalışma planı listesi

 

Belirlenen tarih aralığında seçilen çalışma planı personellere uygulanır.