Cihaz Ayarları

Top  Previous  Next

İşletmede mevcut olan PDKS cihazları ile ilgili ayarların tanımlandığı ve listelendiği bölümdür. İşletmede birden farklı modelde cihaz olabilir; her bir farklı modeldeki cihaz için ayrı tanımlama yapılmalıdır.

 

Cihaz Ayarları
Dosyadan Veri Alma Parametreleri
Dosyadan Veri Oku

 

arrow22Cihaz Ayarları

 

cihaz ayarları 2

 

Alan Adı

Açıklama

Cihaz Kodu

Cihaza kod tanımlanan alandır.

Cihaz Adı

Cihaza ad tanımlanan alandır.

Cihaz Tipi

Cihazla ilgili veri toplama programın seçildiği alandır.

Cihazla ilgili temel tanımlar girildikten sonra mouse’un sağ tuşuna basıldığında gelen menüden diğer işlem ve tanımlar yapılır. Bunlar;

Veri Toplama Programını Çalıştır

Üzerinde bulunduğu satırda modül adında belirtilen programı çalıştırıp, PDKS cihazından verilerin toplanıp bilgisayara kaydedilmesini sağlar.

Dosyadan Veri Alma Parametreleri

PDKS cihazından toplanıp text dosyaya aktarılan veriler; NetSim IK programına aktarılması için yapılan tanımlamaları içerir. Bu kısım parametrik ve tanımlanabilir olduğu için tüm çıhazlara uyum sağlar. Netsim PDKS programından önce işletmelerin kullandıkları cihaz var ve bu cihazda verileri text ortamına kaydedecek veri toplama programına sahip ise; cihaz değişikliğine gitmeden, tanımlamaları uygun olacak şekilde yapmakla, cihaz Netsim programında da kullanılabilir hale gelir. Programda ihtiyaç duyulan alanlar; Aktivite No (Neden Kodu), Cihaz No, personel No, Saat ve Tarihtir.

Tanımlı Cihaz Parametreleri


Protech Cihazdan Veri Toplama


Salt Okunur

Tanımlanan cihazların üzerinde değişik yapılmasına olanak sağlayan seçenektir.

Sabit Aktivite

Tanımlanan cihaza sabit aktivite belirlediğimiz alandır. Tanımlanan aktivite ile cihaz bu aktiviteye yönelik çalışır.

Modul Adı

Cihaza modül tanımlanan alandır.

Özel Kod

Tanımlanan cihaza özel kod tanımlanan alandır.

 

neden kodları cihaz ayarları

 

PDKS işlemlerinde; personelin giriş çıkışlarının takip edilmesi ve buna göre de puantaj sürelerinin hesaplanması gerekir. Personellerin giriş çıkışları PDKS cihazları tarafından kontrol edilir. PDKS cihazları Barkodlu, Manyetik kartlı, Proximityli, Tomlu, Parmak izli, El izli, göz izli gibi çeşitli özelliklere göre personelleri takip edebilir. Özellikleri farklı olmasına rağmen PDKS cihazları Personellerin giriş ve çıkışlarıyla ilgili, Personelin kodu, İşlem Tarihi, Saati, Nedeni, Cihaz kodu bilgilerini kendi üzerlerinde depolar. Cihaz üzerindeki bilgiler, cihazla birlikte mevcut olan veri toplama programları vasıtasıyla toplanıp text dosya şeklinde bilgisayara kaydedilir. Kaydedilen dosyanın yapısına göre PDKS yazılımında ayarlamalar yapılır ise bu bilgiler PDKS programına aktarılıp, Personellerin takibi yapılabilir. Cihaz Neden Kod Tanımları kısmı bu işlevleri yerine getirmeyi sağlayan tanımlar bütününü içerir. Yani PDKS cihazını kontrol eden veri toplama programının yerini belirtip, çalıştırıldığı, toplanan verilerin aktarımı ile ilgili ayarların yapıldığı kısımdır.

 

cihaz ayarları parametreler sekmesi

 

Dosyadan veri alma parametrelerinde yapılan tanımlamaların oluştuğu bölümdür.

 

arrow22Dosyadan Veri Alma Parametreleri

 

cihazdan veri alma parametreleri

 

Cihaz ayarları ekranındayken mause sağ tuşunu kullanarak; karşımıza çıkan ekrandan PDKS cihazının veri alma parametreleri ayarlanır.

 

genel ayarlar cihaz ayarları

 

Alan Adı

Açıklama

Dosya Tipi

Dosyadan veri alırken veriler arasındaki ayracın tipinin tanımlandığı parametredir.

Zaman Ayıracı

Zaman formatındaki ayraç tipinin tanımlandığı alandır.

Zaman Formatı

Zaman formatının belirlendiği alandır. (HH:MIN, 'Saat:Dakika' cinsinden belirlenmiş bir formattır.)

Tarih Ayıracı

Tarihin formatını birbirinden ayırırken kullanılacak ayracın tanımlandığı alandır.

Tarih Formatı

Tarih formatının gün-ay-yıl cinsinden berlilemesinin yapıldığı alandır.('DD' gün; 'MM' ay; 'YYYY' yıl; anlamına gelir.)

Personel Kodu Seçimi

Barkod No/Tom No seçilmelidir. Bu parametre Takip No'ya karşılık gelir.

 

ayıraçlı dosya için ayarlar cihaz ayarları

kaynak dosya cihaz ayarları

 

Alan Adı

Açıklama

Data Alanları

Programda ihtiyaç duyulan alanlardır. Pdks cihazından toplanarak oluşan text dosyadaki alanların sıralamasına göre çift tıklanmak suretiyle Dosya Alanları(sıralı ile) kısmına aktarılır. Text dosyadaki alanlardan, programa aktarılmayacak alanlar mevcut ise bu kısımlarda [bos] olarak seçilir.

Dosya Alanları(Sıralı İle)

Text dosyasındaki veri sırlamasına göre oluşturulan alandır.

Kaynak Dosyadaki Ayıraç

Kaynak dosyadaki verileri ayırmakta kullanılan ayracın tanımlandığı alandır.

Kaynak Dosya

PDKS cihazından toplanan verilerin toplandığında oluştuğu text dosyanın yeri ve adının tanımlandığı alandır.

 

aktivite no cihaz ayarları

 

Dosya alanları(Sıralı İle) kısmına atanan Data Alanlarının değerlerinin kutucuklara tanımlandığı alandır.

Örneğin; Aktivite No için 1, bir alan boş geçilmek istendiği için 1, Cihaz No için 1, Personel Numarası 14 hane olmasına rağmen bunun 4 hanesini kullanmak için boş 11, personel no için 4 , tarihte kısa tarih kullanmak ve ayıraçları atlamak için boş 5, Tarih için 8, ayıracı atlamak için boş 1 , saat için 5 olacak şekilde alt kısımdaki kutulara tanımlanır.

 

arrow22Dosyadan Veri Oku

 

dosyadan veri oku

PDKS cihazından toplanıp, bilgisayara text dosya şeklinde aktarılmış olan verilerin Netsim IK programına personel hareketleri olarak aktarılmasını sağlar. Dosyadan veri oku kısmına girildikten sonra Mouse’un sağ tuşuna basılarak Başla seçeneği işaretlenir. Başla seçeneği ile birlikte; pdks cihazından aktarılan dosyadaki kayıtlar programa personel hareketleri olarak aktarılır ve Okunan veri kısmında görüntülenir. Cihazdan okunan  personel bilgisinin, programda kayıtlı olmaması durumunda personel kaydının bulunamadığı, Önceden aktarılmış olan kayıtların yeniden aktarılmak istenmesi gibi durumlarda oluşan hatalar, mesajlar kısmında görüntülenir.