Bordro Bağlantıları

Top  Previous  Next

PDKS’de oluşan personel puantajlarını, personel maaş hesaplarının yapılacağı bordro programına aktarım için gerekli olan tanımlamaları ve şartları içeren bölümdür. PDKS’den bordro programına veri aktarılacağı zaman bu bölüm kullanılır.

Bordro Bağlantıları
arrow22Bordro Bağlantıları

 

pdks bordro tanımları

 

Alan Adı

Açıklama

Aktif

Yapılan tanımın geçerli olup olmadığının seçildiği alandır.

Aktarım Sınıf Adı

PDKS'den aktarım yapılacak bordro firmasının belirlendiği alandır.

Aktarım Adı

Aktarılacak puantaja isim tanımlanan alandır.

Kısa Adı

Aktarılacak puantaja kısa ad belirlenen alandır.

Bordro Kodu

Netsim Bordro programına veri aktarılacak ise; bordro kodunun girileceği hücrenin sağındaki butonuna basıldığında, bordro programında tanımlı  değişkenlerin listesi gelir. Bu listeden uygun olanı seçilir. Diğer programlar için bordroda puantaja verilen kod girilir.

Özel Kod

Aktarılacak bordro bağlantı listesine özel kod tanımlanan alandır.

 

pdks bordro bağlantıları 2

 

Bordroya aktarılacak puantaja ait detayları ve aktarım şartlarını içerir. Bu kısıma girilen puantajların toplamından oluşan değer bordroya aktarılır.

 

Alan Adı

Açıklama

Puantaj Kodu

PDKS’den aktarılacak puantajın kodudur. Puantaj kodu tanımlandığında puantaj adı kendiliğinden gelir.

Puantaj Adı

Aktarımı yapılacak puantajın PDKS’de tanımlanan ismidir. Listeden seçilebilir.

Çevrim Oranı

Puantajlar dakika cinsinden hesaplandığı için aktarılacak puantajın bordrodaki karşılığına göre (Saat, Gün vb.) çevirim yapmak gerekmektedir. Bordroya saatlik olan bir puantaj (Normal Mesai Saat) aktarılacak ise; dakikayı saate çevirmek için çevrim oranı 60 olur. Bordroya günlük bir puantaj(Normal mesai gün) aktarılacak ve firmada günlük çalışma süresi 7.5 saat ise; dakikayı güne çevirmek için çevrim oranı 450 olur.(7.5x60)

Yuvarlama

Bordroya aktarılacak puantajın yuvarlanacağı oranı gösterir. 1 yazılır ise; tamsayıya, 0.5 olur ise buçuklu sayılara göre yuvarlar. İhtiyaç durumuna göre yuvarlama farklı şekillerde girilebilir.

Normal Gün

Bordroya aktarılacak puantajın normal çalışma gününü; artıracağını, azaltacağını veya etkilemeyeceğini belirtir. Listeden uygun olan seçenek belirlenir.

SGK Günü

Bordroya aktarılacak puantajın SGK gününü; artıracağını, azaltacağını veya etkilemeyeceğini belirtir. Listeden uygun olan seçenek belirlenir.