Personel Bilgi Kartı

Top  Previous  Next

Bordro ve PDKS'de kullanılmak üzere personel bilgilerinin tanımlandığı alandır.

 

Personel Bilgi Kartı Menüsü
Personel İncele
Yeni Personel
Tayin İşlemleri
Terfi İşlemleri
İzin İşlemleri
Sicil Bilgileri
Disiplin Cezası İşlemleri
Eğitim Bilgileri
Eski İşyeri Bilgileri
Yabancı Dil Bilgileri
Görüşme Bilgileri
Tecrübe Bilgileri
Aile Bilgileri
Personel Çalışma Planı
Bordro Bilgileri
Ödeme Kesinti İşlemleri
Personel Sigorta Kazançları

 

arrow22Personel Bilgi Kartı Menüsü

 

personel bilgi kartı menüsü yeni

 

Personel Bilgi Kartı ekranında mause sağ tuşuyla açılan menüden kullanılacak özelliğin seçimi yapılır.

 

arrow22Personel İncele

 

personel bilgi kartı yeni

 

Seçilen personelin bilgilerinin gösterilmesini sağlayan seçenektir.

 

personel incele detay

 

Personelin nüfus/adres bilgilerinin tanımlandığı bölümdür.

 

personel bilgi kartı ek bilgiler

 

Personelin ek bilgilerinin tanımlandığı alandır.

 

tarihsel değişen bilgiler personel bilgi kartı

 

Alan Adı

Açıklama

Gruba Giriş Tarihi

Personelin bordro hesabına dahil olduğu tarihin belirlendiği alandır.

Personel Çalışıyor

Personelin işten ayrılış tarihini kontrol ederek çalışan parametredir.

Firma

Personelin bordrosunun hesaplacağı firmanın seçildiği alandır.

İşe Giriş Tarihi

 

Personelin işe giriş ve işten ayrılış tarihinin tanımlandığı alandır.

İşten Ayrılış Tarihi

İşten Ayrılma Nedeni

Personelin işten ayrılma nedeninin tanımlandığı alandır.

İstihdam Durumu

Personel istihdam durumunun tanımlandığı alandır.

Tarih

İşe giriş tarihinin tanımlandığı tarihi gösteren alandır.

Özel Kod

Personel bilgi kartında seçilen personele özel kod tanımlanan alandır.

 

personel birim kartı notlar

 

Seçilen personele ait notların serbest olarak yazıldığı bölümdür.

 

arrow22Yeni Personel

 

personel personel

 

Yeni personelin bilgilerinin tanımlanmasını sağlayan seçenektir.

 

arrow22Tayin İşlemleri

 

tayin işlemleri

 

Personel tayin işlemlerinin yapıldığı alandır. Personelin eski durumunu ve yeni durumu belirlenip onaylandığı zaman tayin işlemi gerçekleşir.

 

arrow22Terfi işlemleri

 

terfi işlemleri

 

Seçilen personelin terfi işlemlerinin gerçekleştirildiği alandır. Personelin eski kadro bilgileri ve bu kadroya bağlı bilgilerin dereceleri tanımlandıktan sonra yeni kadro bilgisindeki dereceler ve bilgiler tanımlanır.

 

arrow22İzin İşlemleri

 

izin

 

Seçilen personelin izin işlemlerinin yapıldığı alandır.

 

Alan Adı

Açıklama

İzin No

İzine sıra numarası verilen alandır.

Yılı

İznin hangi yıla ait olduğunun tanımlandığı alandır.

Başlama Tarihi

İznin başlangıç tarihinin tanımlandığı alandır.

İzne Ayrılış Tarihi

Personelin izne ayrılış tarihinin tanımlandığı alandır.

Süresi

İzin süresinin tanımlandığı alandır.

Bitiş Tarihi

İznin bitiş tarihini tanımlandığı alandır.

Dönüş Tarihi

Personelin dönüş tarihinin tanımlandığı alandır.

Türü

İzin türünün belirlendiği alandır.

 

izin işlemleri 2

 

Alan Adı

Açıklama

Yılı

İznin hangi yıla ait olduğunu gösteren alandır.

Hakkı

Yıl içerisindeki izin hakkını gösteren alandır.

Kullanılan

İznin kaç gününün kullanıldığını gösteren alandır.

Geçersiz

Geçersiz olan izinlerin tanımlandığı alandır.

Kalan

Kalan izin hakkının tanımlandığı alandır.

Devir

Söz konusu yıldan kaç gün iznin gelecek yıla devrettiğinin tanımlandığı alandır.

 

arrow22Sicil Bilgileri

 

sicil bilgiler,

 

Seçilen personele yıla göre sicil notu tanımlanmasını sağlayan bölümdür.

 

arrow22Disiplin Cezası İşlemleri

 

disiplin cezası işlemleri

 

Seçilen personelin aldığı disiplin cezasının tanımlandığı bölümdür.

 

Alan Adı

Açıklama

Ceza Veriliş Tarihi

Cezanın verildiği tarihin tanımlandığı alandır.

Ceza Uygulama Tarihi

Verilen cezanın uygulanmaya başladığı tarihin tanımlandığı alandır.

Cezaya İtiraz Tarihi

Verilen cezaya itiraz tarihinin tanımlandığı alandır.

İtiraz Sonucu

Yapılan itirazın sonucunun yazıldığı alandır.

Ceza Türü

Ceza türünün seçildiği alandır.

Madde

Verilen cezanın hangi madde gereğince verildiğinin tanımlandığı alandır.

Cezayı Aldığı Birim

Cezayı alan birimin seçildiği alandır.

Cezayı Veren Amir

Cezayı veren amirin tanımlandığı alandır.

Ceza Veren Makam

Cezayı veren makamın tanımlandığı alandır.

Açıklama

Ceza açıklamasının yazı olarak tanımlandığı alandır.

 

arrow22Eğitim Bilgileri

 

eğitim bilgileri

 

Personelin öğrenim; kurs ve seminer bilgilerinin tanımlandığı alandır.

 

Alan Adı

Açıklama

Türü

Personelin aldığı eğitimin türünün seçildiği alandır.

Derecesi

Personelin aldığı eğitimin derecesinin belirtildiği alandır.

Kurum Adı

Eğitimin hangi kurumda alındığının belirtildiği alandır.

Tarih

Eğitimin tamamlandığı tarihin tanımlandığı alandır.

 

arrow22Eski İşyeri Bilgileri

 

eski işyeri

 

Personelin eski işyeri bilgilerinin ve deneyimlerinin tanımlandığı bölümdür.

 

Alan Adı

Açıklama

İşyeri Adı

Personelin önceki çalıştığı işyerinin tanımlandığı alandır.

Birimi

Önceki işyeri biriminin tanımlandığı alandır.

Giriş Tarihi

 

Önceki işyerinde hangi tarihler arasında bulunduğunun tanımlandığı alandır.

Çıkış Tarihi

Ayrılış Nedeni

Personelin önceki işyerinden ayrılış nedeninin tanımlandığı alandır.

 

arrow22Yabancı Dil Bilgileri

 

yabancı dil bilgileri

 

Personelin yabancı dil bilgilerinin ve seviyelerinin tanımlandığı bölümdür.

 

arrow22Görüşme Bilgileri

 

görüşme bilgileri

 

Personelin mülakat bilgilerinin kaydedildiği bölümdür.

 

arrow22Tecrübe Bilgileri

 

tecrübe bilgileri

 

Personelin iş tecrübelerini ve tecrübe sürelerinin tanımlandığı bölümdür.

 

arrow22Aile Bilgileri

 

aile bilgileri

 

Personelin aile bilgilerinin tanımlandığı bölümdür.

 

arrow22Personel Çalışma Planı

 

personel çalışma bilgilleri

 

Personele ilişkin bordro yapıldığında oluşan aylık sigorta kazançları bu kısma kendiliğinden aktarılır. SGK ile ilgili alınan tüm raporlar (E-Bildirge, Aylık Bildirgeler, Vizite Kağıdı vb) bu kısımdaki verileri kullanır. Her hangi bir nedenle Personel sigorta kazançları kısmındaki veriler silinir ise; mause’nin sağ tuşuna basarak gelen menuden Bordrodan Veri al yada Tüm Personeller için veri al seçeneklerinden birini seçerek, hesaplanmış olan bordrolardan sigorta kazançları yeniden yüklenir. İnsan Kaynaklarına geçildikten sonra önceki aylara ilişkin bordroların yeniden düzenlenmesi  istenmiyor ve vizite kağıdı vb. gibi geçmiş ayları ilgilendiren raporlar kullanılmak isteniyor ise; Personel sigorta kazançları kısmına el ile veri girişi yapılabilir. Bunun için Netsim IK programında bordro hazırlanmamış aylara ilişkin Yıl, Ay, Gün, Kazanç, Ek Ödeme, Prim, Eksik Çalışma nedeni ve firma bilgileri girilerek işlemlere devam edilebilir.

 

personel çalışma bilgileri 1

 

Personel periyot sınıfının çalışma zamanının ve periyot sınıfının tanımlandığı bölümdür.

 

personel çalışma bilgileri 1

 

Tanımlanan periyot sınıfının çalışma zamanının tanımlandığı alandır.

 

personel çalışma bilgileri 2

 

Personelin tanımlanan çalışma periyodunda hesaplanacak iznin tanımlandığı alandır.

 

Alan Adı

Açıklama

Zaman

Çalışma periyodundaki iznin zaman diliminin tanımlandığı alandır.

Neden Kodu

 

Çalışma periyodundaki iznin kodunun ve adının tanımlandığı alandır.

Neden Adı

Cihaz

Hesaplama yapılacak cihazın numarasının tanımlandığı alandır.

 

arrow22Bordro Bilgileri

 

personel bordro bilgileri

 

Seçilen personelin bordro işlemlerinde kullanılacak parametrelerin tanımlandığı bölümdür.

 

arrow22Ödeme Kesinti İşlemleri

 

ödeme kesintisi

 

Planlanan ödeme kesintilerinin tanımlandığı bölümdür.

 

Alan Adı

Açıklama

İşlem Tarihi

Kesinti işleminin tarihinin tanımlandığı alandır.

Tarih

Kesintinin tanımlandığı tarihtir.

Ödeme Kesinti No

Ödeme kesintisine numara tanımlanan alandır.

Ödeme Kesinti Adı

Ödeme kesintisinin adının tanımlandığı alandır.

Değer

Ödeme kesintisinin tutarının tanımlandığı alandır.

Bordro No

Kesintinin kullanılacağı bordronun numarasının tanımlandığı alandır.

İşlendi

Kesintinin bordroya işlenip işlenmeyeceğinin belirlendiği seçenektir.

Açıklama

Kesintiye açıklama tanımlanan alandır.

Özel Kod

Tanımlanan kesintiye özel kod tanımlanan alandır.

 

arrow22Personel Sigorta Kazançları

 

personel sigorta kazançları

 

Personel sigrota kazançlarının hesaplandığı bölümdür. Bu bölüm bordro hesaplaması yaptıkça çalışabildiği gibi personelin daha önceki çalıştığı işlerdeki sigorta kazancının manuel olarak hesaplanmasında da kullanılabilir.

 

Alan Adı

Açıklama

Yıl

 

Sigorta kazancının ait olduğu zamanın yıl/ay/gün cinsinden tanımlandığı alandır.

Ay

Gün

Kazanç

Personelin sigorta kazancına konu olan meblağın tanımlandığı alandır.

Ek Ödeme

Personel sigorta kazancında kazanılan ek ödemenin tanımlandığı alandır.

Prim

Hesaplanacak primin tanımlandığı alandır.

Eksik Çalışma Nedeni

Tanımlanan zaman dilimindeki eksik çalışmanın nedeninin tanımlandığı alandır.

Firma Adı

Sigorta kazancının hesaplandığı firmanın tanımlandığı alandır.