Bordro Listesi

Top  Previous  Next

Yeni Bordroların oluşturulduğu, oluşturulan bordroların listelerinin yer aldığı kısımdır.

 

Yeni Bordro Oluşturma
Bordro Listesi Örnek Ekran Alıntısı

 

arrow22Yeni Bordro Oluşturma

 

Yeni bordro oluşturmak için bordro listesi kısmında mouse’un sağ tuşuna basıldığında gelen menüden Yeni Bordro seçilir.

 

bordro

 

Yeni Bordro seçeneğinden sonra Bordro ekranı açılır.

 

bordro1

 

Alan Adı

Açıklama

Bordro

Standardında; işçi Bordrosu, İkramiye Bordrosu, izin, Kıdem ve ihbar tazminatı bordrosu, özel gider indirimi bordrosu tanımlanmış olarak mevcuttur, hesap yapmak istediğimiz bordro şablonuna göre seçim yaptığımız alandır.

Firma Adı

Hesaplama yapılacak firmanın seçildiği alandır.

İlk Tarih

Bordronun geçerli olacağı ilk ve son tarihin belirlendiği alandır.

Son Tarih

İşlem Tarihi

Bordronun hesaplama işleminin yapıldığı tarihin tanımlandığı alandır.

Özel Kod

Hesaplanan bordroya özel kod tanımlanan alandır.

Açıklama

Oluşturulan bordroya açıklama yazdığımız alandır.

 

bordro3

 

Bordrosu yapılan veya yapılacak olan personellerin seçildiği, listelendiği kısımdır. Bu kısımda mouse’un sağ tuşuna basıldığında gelen seçeneklerin açıklamaları şu şekildedir.

 

Alan Adı

Açıklama

Sadece Bu Personel İçin Bordro Hesapla

Sadece seçilen personelin bordrosunu hesaplamayı sağlayan seçenektir.

Sadece Bu Personel İçin Prim Günü Hesapla

Sadece seçilen personel için prim günü hesaplamayı sağlayan seçenektir.

Personel Ekle

Bu seçenek seçildiğinde personel seçme ekranı açılır. Bu kısımdan uygun personel eklenir.

Eski Personel Ekle

Bu seçenek seçildiğinde işten ayrılan personellerin listelendiği personel seçme ekranı açılır. Bu kısımdan uygun personel eklenir.

Personel Çıkar

Bu seçenek seçildiğinde, o anda işaretli olan personelin bordro listesinden çıkarılmasını sağlar.

Personel İncele

Seçilen personelin incelenmesini sağlayan seçenektir.

Personel Sigorta Kazançları

Personelin oluşturulmuş olan bordrolarına  ait sigorta gün ve kazançlarının listelendiği ve gerekirse üzerinde değişikliğin yapılabildiği bölümdür. Bu kısımda liste halinde bordronun ait olduğu yıl ve ay bilgisi ile birlikte sgk günü, kazanç, ek kazanç, prim, eksik çalışma nedeni gibi bilgiler yer alır.

Personel Kart Bordro Bilgileri

Personele ait bordro hesaplamasında kullanılan kart bilgilerinin görüntülendiği gerektiğinde düzeltildiği bölümdür. Örneğin personelin maaşı yanlış girilmiş ise; Bordro hesaplama kısmından çıkmadan, Personel Kart Bordro bilgilerine girilerek gerekli değişiklik yapılıp, bordro işlemlerine kalınan yerden devam edilebilir.

Listeyi Gizle

Personel listesinin gizlenmesini sağlayan seçenektir.

PDKS'den Puantajları Al

PDKS kısmında oluşturulmuş olan puantaj bilgilerinin Bordro programına puantaj olarak aktarılmasını sağlayan seçenektir.

PDKS'den Puantaj Al-Farklı Program

PDKS yazılımı, Netsim PDKS yazılımı dışında farklı bir yazılım ise; farklı olan yazılımdan puantaj bilgilerini bordro programına puantaj olarak aktarılmasını sağlayan seçenektir.

PDKS'den Puantaj Al-Farklı Database

PDKS tanımlaması olan farklı bir databaseden puantaj alınmasını sağlayan seçenektir.

Puantaj Bilgilerini Diğerlerine Uygula

Seçilen personele uygulanan puantaj bilgilerinin diğer personellere uygulanmasını sağlayan seçenektir.

Ödeme/Kesinti Bilgilerini Al

Tanımlanan ödeme kesinti bilgisinin hesaplanan personel bordrosunu uygulanmasını sağlayan seçenektir.

 

personel filt

perfilt1

 

Kayıtlı personeller içerisinden; uygun olanlarının seçilmesini, seçilen personellerin bordroya eklenmesini veya var olan personellere ait hesaplama, puantaj kopyalama, pdks’den puantajları alma gibi işlevlerin verilen kriterlere göre yapılmasına olanak sağlayan bölümdür.

 

personel filt butonuna basınca filtre menüsü açılır.

 

Kolon

Açıklama

İlk Personel No

İşlem Yapılacak ilk personel numarasının belirlendiği alandır.

Son Personel No

İşlem yapılacak son personel numarasının belirlendiği alandır.

İlk Sicil No

İşlem yapılacak ilk personel sicil nosunun belirlendiği alandır.

Son Sicil No

İşlem yapılacak son personel sicil nosunun belirlendiği alandır.

Firma No

İşlem yapılacak personellerin bulunduğu firmanın numarasının belirlendiği alandır.

Birim

İşlem yapılacak birimin seçildiği alandır.

Sınıf

İşlem yapılacak personellere ait sınıfın seçildiği alandır.

Özel Kod

İşlem yapılacak personellere ait özel kodun belirlendiği alandır.

 

personel puantajları

 

Bordrosu hesaplanacak personelin Puantajlarının girildiği, Bordro hesaplamasında kullanılacak parametrelerin görüntülendiği gerekirse değiştirildiği bölümdür. Personel Puantajları, Personel Parametreleri,Bordro Kayıtlı Parametreler ekranında Mause sağ tuşuna basıldığında gelen seçeneklerin açıklaması şu şekildedir:

 

Alan Adı

Açıklama

Bordro Hesapla

Bordro hesapla dendiğinde; o anda seçili personel ismiyle birlikte aşağıdaki penceredeki onay bekleyen mesaj görüntülenir.Gelen mesaja Evet denir ise; sadece belirtilen personel için bordro hesaplanır. Gelen Mesaja Tümüne evet denilir ise; bordroda yer alan seçili tüm personeller için bordro hesaplaması yapılır.

Prim Günü Hesapla

Bordro tarih aralığında prim günü hesaplanmasını sağlayan seçenektir.

Listeyi Gizle

Personel Puantaj Listesinin Gizlenmesini sağlayan seçenektir.

Formül Gizle

Formül göster dendiğinde; alt kısımda formüllerin görüntülendiği; gerekirse formül üzerinde değişikliğin yapılabileceği alan görüntülemdiği seçenektir.

Sadece Sık Kullanılanları Göster

Bordro tanımları kısmındaki hesap şablonlarında değişkenlerden, Alan Veri Giriş Tipi olarak sık kullanılır işaretli olanlarının görüntülenmesini sağlar. Böylece ilk aşamada görüntülenmesi istenmeyen değişkenler gösterilmemiş olur.

 

personel parametreleri

 

Personel Parametreleri kısmında; personelin bordro hesaplamasında kullanılan parametreler yer alır. Bu kısımdaki;Genel parametreler; Personelin maaş hesabında kullanılacak kanuni parametrelerin bulunduğu kısımdır.

 

bordro kayıtlı parametreler

 

Bordro kayıtlı parametreler; Bordro Hesabında yer alan firma ve genel parametrelerin gösterildiği bölümdür.

 

 

 

arrow22Bordro Listesi Örnek Ekran Alıntısı

 

bordro örnek ekran alıntısı listesi

 

Personelleri seçip bordro tarihi tanımlayıp Bordro Hesapla denildiği zaman belirlenen ayın personel bordrosu hesaplanır.