İKay Tanımlar

Top  Previous  Next

İşletmenin İK modülünde kullanmak üzere firma tanımlarını ve bu firmaya bağlı birim,sınıf, unvan ve görev tanımlarını yaptıkları bölümdür.