Firma Tanımları

Top  Previous  Next

Firma ile ilgili İşveren Unvanı (SGK'ya bildirilen unvan ile aynı olmalı), adresi,telefonu gibi genel bilgilerin tanımlandığı bölümdür.

 

Genel Bilgiler
Ek Bilgiler
Çalışma Bilgileri

 

arrow22Genel Bilgiler

 

insan kaynakları firma ekleme

 

Alan Adı

Açıklama

Firma Kodu

Otomatik olarak sistemin atadığı veya oluşturduğumuz kodun tanımlandığı alandır.

Firma Adı

Firma adının tanımlandığı alandır.

İşveren Unvanı

İşveren Unvanının tanımlandığı alandır.

Adı Soyadı

İşveren Adı Soyadının tanımlandığı alandır.

Email Server

Email serverının tanımlandığı alandır.

Email

Email adresinin tanımlandığı alandır.

Çevrimiçi Yardım

Çevrimiçi yardım alınacak adresin tanımlandığı alandır.

Adresler

Oluşturulan firmanın adres bilgilerinin tanımlandığı alandır.

Telefon/Fax

Firmanın Telefon ve fax bilgilerinin tanımlandığı alandır.

 

arrow22Ek Bilgiler

 

 

ik tanımları ek bilgiler

 

Alan Adı

Açıklama

İşe Başlama Tarihi

Firmanın resmiyette işe başladığı tarihinin tanımlandığı alandır.

Sigorta Sicil No

Firmanın sigorta sicil numarasının tanımlandığı alandır.

CD

Firmaya SGK tarafından verilen CD numarasının tanımlandığı alandır.

İş Kolu

Firmanın iş kolunu ifade eden numaranın tanımlandığı alandır. (İş koluna göre numaralarda farklılık gösterir.)

İşyeri No

Türkiye İş Kurumu tarafından verilen işyeri numarasının tanımlandığı alandır.

Faaliyet Kodu/Alanı

İşletmenin faaliyet numarasını ve alanını belirten tanımların girildiği alandır.(İşyerinin faaliyetine göre kodları farklılık gösterir.)

Bölge Çalışma No/Müd

İşyerinin bağlı olduğu bölge ve bölgeye bağlı müdürlüğünün numarasının tanımlandığı alandır.

Banka Adı

Ücret ödemelerinin banka vasıtasıyla yapılması durumunda, işyerinin banka hesap bilgilerinin girildiği alandır.

Banka Şube No

Ücret ödemelerinin yapıldığı bankanın şube numarasının tanımlandığı alandır.

Banka Şube Adı

Ücret ödemelerinin yapıldığı şubenin tanımlandığı alandır.

Banka Hesap No

Ücret ödemelerinin yapıldığı bankanın hesap numarasının tanımlandığı alandır.

İşyeri Banka Kodu

İşyerinin ücret ödemelerinin yapıldığı bankanın kodunun tanımlandığı alandır.

Yapılan Esas İş

İşletmenin faaliyet gösterdiği iş alanının tanımlandığı alandır.

S.M Oda Sicil No/Unvanı

Firmanınmali müşavir/muhasebeci Oda sicil numarasının ve unvanının tanımlandığı alandır.

Vergi Dairesi

Firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesinin tanımlandığı alandır.

Vergi No

Firmanın vergi numarasının tanımlandığı alandır.

Şehir

Firmanın vergi dairesinin bulunduğu şehrin seçildiği alandır.

İlçe

Firmanın vergi dairesinin bulunduğu ilçenin seçildiği alandır.

 

 

arrow22Çalışma Bilgileri

 

 

firma çalışma bilgileri

 

Çalışma bilgileri; Bordrosu yapılacak her bir işletme için farklılık arz eden ve hesaplamalarda kullanılan tanımlardır. Programda bu alanlar tanımlanabilir ve değiştirilebilir olmasına rağmen başlangıçta tanımlamalar yapılmış olarak gelir. İstenirse bu bilgilere ilave yapılabilir, eksiltilebilir veya değiştirilebilir. Sağ tuş ile kanuni parametreleri güncelle seçeneği seçilerek güncel parametreler alınabilir.

SGK kanuni çalışma parametrelerini belirli zamanlarda güncellemektedir. Çalışma parametrelerini yükle seçeneği en güncel parametrenin sisteme yüklenmesini sağlar.