Bordro Tanımları

Top  Previous  Next

Personel bordro hesabında kullanılacak tanımların,şablonları ve kesintilerin tanımlandığı bölümdür.