PDKS Tanımları

Top  Previous  Next

Personel Devamlı Kontrol Sistemi(PDKS) kullanan işletmelerin çalışma, aktivite, periot, puantaj ve vardiya tanımlarını yaptıkları bölümdür.