Birim Tanımları

Top  Previous  Next

Birim tanımları; işletmenin bölüm,departman ve bunların alt birimlerini tanımlamakta kullanılan bölümdür.

 

Çalışma Birimi Tanımlama
Kadrolar
Kadroya Bağlı Personeller

 

arrow22Çalışma Birimi Tanımlama

 

 

 

çalışma birim tanımlarının en son hali

 

Alan Adı

Açıklama

Birim Ekle

Personellerin bağlı olduğu birimlerin tanımlamasının yapıldığı alandır.

Alt Birim Ekle

Birimlere bağlı olarak faaliyet gösteren birimlerin tanımlandığı alandır.

Birim Kodu

Birime kod tanımlanan alandır.

Kısa Adı

Birimin kısa adını tanımladığımız alandır.

Birim Adı

Birime ad verilen alandır.

Tipi

Oluşturulan birime tip tanımlaması yapılan alandır.

Kadro Sayısı

Kadroya tanımlanan personelin sayısının belirlendiği alandır.

Bulunan/Fiili

Sayısı belirlenen kadroda bulunan personel sayısını ve fiili olarak görev alan kişi sayısının tanımlandığı alandır.

 

arrow22Kadrolar

 

kadro

 

Alan Adı

Açıklama

Kadro Unvanı

Sınıf tanımlamalarında yapılan tanımlamaların birimlere bağlı olarak seçiminin yapıldığı alandır. (Bu alanda yapılan kadro sayısı çalışma birim tanımlarında gözükür.)

Görev Branşı

Unvan ve Görev Tanımlarında tanımlanan görevin seçildiği alandır.

Kadro Sayısı

Kadroya tanımlanan personelin sayısının belirlendiği alandır.

Bulunan/Fiili

Sayısı belirlenen kadroda bulunan personel sayısını ve fiili olarak görev alan kişi sayısının tanımlandığı alandır.

 

arrow22Kadroya Bağlı Personeller

 

 

kadroya bağlı personel

 

Oluşturulan kadroya Personel Bilgi Kartlarından bağlı personel tanımlamasının yapıldığı alandır.