Ünvan & Görev Tanımları

Top  Previous  Next

Personellerde kullanılacak unvan ve görevlerin tanımlandığı alandır. İki kısımlı pencerenin üst kısmında unvanlar alt kısmında ise unvana bağlı görevler tanımlanır. Unvan ve görev adı eklemek için alt yön veya insert tuşu kullanılır.

 

Unvan ve Görev Tanımları

 

arrow22Ünvan ve Görev Tanımları

 

unvan ve görev tanımları

 

Alan Adı

Açıklama

Unvan No

Sistem tarafından unvana verilen numaradır.

Görev Kodu

Oluşturulan unvana kod tanımlanan alandır.

Sınıfı

Tanımlanan unvanın sınıfını belirlediğimiz alandır.(Sınıf tanımlarında kullanılır.)

Unvan Adı

Göreve bağlı unvanın tanımlandığı alandır.

Unv.Kısa Adı

Unvanın kısa adının tanımlandığı alandır.

Özel Kod

Göreve özel kod tanımlanan alandır.

 

ünvan ve görev tanımları alt kısım

 

Alan Adı

Açıklama

Görev Kodu

Oluşturulan unvana sistem tarafından veya manuel olarak atanan kodun tanımlandığı alandır.

Görev Adı

Oluşturulan unvana görev tanımlanan alandır.

Grubu

Oluşturulan unvanın guruba bağlandığı alandır.

Özel Kod

Tanımlanan göreve özel kod tanımlanan alandır.