Müracaat-İşlemler

Top  Previous  Next

Servis müracatlarının ve bu müracata bağlı takip işlemlerinin gerçekleştirildiği bölümdür.

 

Müracat-İşlemler

 

arrow22Müracat-İşlemler

 

müracat işlemleri adres

 

Müşterinin müracat işlemlerinin gerçekleştirilip; servis talebi ve ürün hakkındaki ayrtınların tanımlandığı bölümdür.

 

Alan Adı

Açıklama

Müşteri

Servis hizmetini alan müşterinin(carinin) seçildiği alandır. (Müşteri açılmış carikartlar içerisinden seçildiyse kırmızı renke gözükür. Elle kayıt girdiğimizde müşterinin adı siyah renkle gözükür.)

Yetkili

Müşteri alanında seçilen firmanın yetkilisinin tanımlandığı alandır.

Müracat Özel Notu

Müracatta bulunan müşterinin, müracatı için özel not tanımlanan alandır.

Kayıt Tarihi

Müracat işleminin kayıt tarihinin seçildiği alandır.

Başvuru Tarihi

Müracat başvurusunun tarihinin seçildiği alandır.

İşlem Noktası

Müracat başvurusunun yapıldığı işlem noktasının seçildiği alandır. (Ctrl + F8 parametrelerinde belirlenen işlem noktası, tanımlı bir şekilde gelebilir.)

Kayıt Alan Personel

Kayıt alan personelin belirlendiği alandır.(Ctrl + F8 parametrelerinde belirlenen personel, tanımlı bir şekilde gelebilir.)

Sorumlu Personel

Müracat işleminden sorumlu personelin seçildiği alandır.(Ctrl + F8 parametrelerinde belirlenen personel, tanımlı bir şekilde gelebilir.)

Özel Kod

Oluşturulan müracata özel kod tanımlanan alandır.

Başvuru Kaynağı

Servis başvurusunda bulunan müşterinin başvuru şeklinin seçildiği alandır.

Durumu

Müracat işleminin mevcut durumunun seçildiği alandır.

Durum Tarihi

Müracat durum tarihinin seçildiği alandır.

Öncelik

Müracat işlemine numarasal olarak öncelik atanan alandır.

Kapandı

Servis işlemi sonuçlandığında seçilen parametredir.

 

müracat işlem adres

 

Müracat-işlem bölümünün detayında yer alan işlem adı bölümüne göre formda alan değişikliği olur; firmanın ihtiacına göre servis formu oluşturmak için tıklayınız.

 

Müracat işlemini yapan müşterinin adres ve telefon bilgilerinin tanımlandığı bölümdür. Örnek işlem için tıklayınız.

 

servis ürün bilgisi

 

Alan Adı

Açıklama

Ürün

Servise gelen ürünün seçildiği alandır.

DST

Servise gelen ürünün dinamik stok bilgilerinin tanımlandığı alandır.

Ürün Açıklaması

Servise gelen ürüne açıklama tanımlanan serbest alandır.

Özel Kod

Ürün bilgisine özel kod tanımlanan alandır.

Durum

Ürün durumunun belirlendiği alandır. Elle tanımlanabilir veya liste tanımlarından tanımı yapılabilir. Örnek işlem için tıklayınız.

Tedarikçi Cari

Ürünün tedarik edildiği carinin seçildiği alandır.

Satıcı Bayi

Ürünü satan bayinin seçildiği alandır.

Satış Tarihi

Ürünün satıldığı tarihin belirlendiği alandır.

Üretim Tarihi

Satışı yapılmış ürünün üretim tarihinin belirlendiği alandır.

Seri No

Servise gelen ürünün seri numarasının tanımlandığı alandır.

Garanti Süresi

Ürünün garanti kapsamı süresinin belirlendiği alandır.

Garanti Belgesi

Garanti belgesi türünün belirlendiği alandır.

FStok No

Ürünün fiziksel stok giriş numarasının seçildiği alandır.

Ürün Uzun Açıklama

Ürün hakkında açıklama yazılmasını sağlayan serbest alandır.

 

servis parça

 

Alan Adı

Açıklama

Parça Stok Adı

Servise giren ürünün parça bilgisinin seçildiği alandır.

Dst

Servise giren parçanın dinamik stok tipinin belirlendiği alandır.

Parça Açıklama

Servise giren ürünün parça açıklaması hakkında açıklama girilen serbest alandır.

Seri No

Servise giren ürünün parça seri no bilgisinin tanımlandığı alandır.

Fstok No

Ürünün fiziksel stok giriş numarasının seçildiği alandır.

Garanti Süresi

Ürünün garantisinin ay ve gün.ay.yıl şeklinde belirtildiği alandır.

Garantil

Ürünün garanti kapsamında olup olmadığının belirtildiği parametredir.

Ürün Detay Bilgisi

Servisteki ürünün parça bilgisinde yer alan detay stokların seçildiği alandır.

 

servis hata bilgisi

 

Alan Adı

Açıklama

Hata Kodu/Adı(Bildirilen Hata)

Servise giren ürünün hatasının bildirildiği alandır. Hata tanımı için tıklayınız.

Açıklama

Servise giren ürünün hatası hakkında açıklama yazılan serbest alandır.

Hata Kodu/Adı(Bulunan Hata)

Servise giren ürünün inceleme sonucu bulunan hatasının tanımlandığı alandır. Hata tanımı için tıklayınız.

Hata Kaynağı

Servise giren ürünün teknik serviste yapılan inceleme sonucu bulduğu hata kaynağının seçildiği alandır. Hata kaynağı tanımlamak için tıklayınız.

Açıklama

Servisteki personel tarafından bulunan hataya açıklama girilen serbest alandır.

 

servis bakım onarım

 

Alan Adı

Açıklama

İş Adı

Servise giren ürünün servis birimi açısından yapacağı işin tanımlandığı alandır.

İşlem Noktası

Servisin işlem noktasının seçildiği alandır. (Ctrl + F8 parametrelerinde seçilen işlem noktası otomatik olarak gelebilir.)

İşlem Yeri

Servis işlemine müdahalede bulunan servisin yerinin belirlendiği alandır. İşlem yeri eklemek için tıklayınız.

Durumu

Servisteki ürünün son durumunun belirlendiği alandır. Durum bilgisi eklemek için tıklayınız.

Hedef Tarihi

Servis işleminin bitiş tarihinin belirlendiği alandır.

Durum Tarihi

Servise giren ürünün durum tarihinin belirtildiği alandır.

Özel Kod

Servise giren hataya özel kod tanımlanan alandır.

Öncelik

Servise öncelik numarası tanımlanan numarasal serbest alandır.

Kapandı

Servis işleminin bittiğinin ifade edildiği parametrik alandır.

İş Açıklaması

Servis işlemine açıklama yazılan serbest alandır.

Görevli

Servis işini yapan görevli ekibin tanımlandığı alandır. Ekip tanımlamak için tıklayınız.

 

işi yapan

 

Görevli ekibine bağlı işi yapan personelin seçildiği alandır. Ekibe personel tanımlamak için tıklayınız.

 

servis görseller

 

Servise giren ürünün görsellerini gösterildiği veya tanımlandığı bölümdür.

 

servis döküman

 

Döküman bölümünde servise gelen ürünle ilgili kullanım kılavuzu veya fotoğraf yüklemesi yapılabilir.

 

Alan Adı

Açıklama

Açıklama

Ürüne eklenecek dökümana açıklama yazılan serbest alandır.

Server Yolu

Ürün dökümanının yer aldığı server yolunun tanımlandığı alandır. Server yolu işlem noktası parametreleri bölümünde tanımlanan alandan otomatik olarak gelebilir. Örnek işlem için tıklayınız.

Dosya

Server yoluna döküman tanımlanan dosyanın seçildiği alandır.

Dosya Adı

Seçilen dosyanın gösterildiği alandır.

Sıkıştır/Şifrele

Dökümanın sıkıştırılması veya şifrelenmesini sağlayan parametrik alandır.

Düzenle/Yazdır

Döküman veya fotoğraf düzenlenen ürünün düzenlenmesini ve yazdırılmasını sağlayan seçenektir.

 

servis serbest alanlar

 

Servis hakkında açıklama ve sayısal bilgiler tanımlanabilen kullanımı serbest olan alanlardır.

 

servis nakit tahsilat

 

Servis kaydından yapılan tahsilatlara ilişkin bilgiler gösterildiği bölümdür.

 

servis navigatör

 

Servis navigatör alanında İş Plan No'suna göre girilmiş servisler bulunabilir. Navigatör özelliği için tıklayınız.

 

Alan Adı

Açıklama

Yeni Kayıt

Yeni bir servis girileceği zaman kullanılan seçenektir.

Form Yazdır

Oluşturulan servisin yazıcıdan çıktısının alınmasını sağlayan seçenektir.

Kayıt Bul

Servis kayıtlarının gösterildiği bir pencerenin açılmasını sağlayan seçenektir.

 

servis detay

 

İşlem Adı bölümünde mause sağ tuşu kullanıldığında işlem menüsü açılır. Bu menü tanımlanan Liste Tanımlarına göre şekillenir.

 

Alan Adı

Açıklama

İncele

Seçilen işlem adının incelenmesini sağlayan seçenektir.

Ürün

Servis kaydına ürün eklenmesini sağlayan seçenektir. Bir servis kaydında bir cariye birden fazla ürün eklemesi yapılabilir.

Parça

Servis kaydına parça eklenmesini sağlayan seçenektir. Bir servis kaydında bir cariye birden fazla parça bilgisi eklemesi yapılabilir.

Hata

Ürün veya parça kaydına hata kaydı girilmesini sağlayan seçenektir. Gerekli tanımlama işlemi için tıklayınız.

Servis

Servis formu kaydına yeni bir servis kaydı girilmesini sağlayan seçenektir.

İrtibat

Servis kaydına farklı bir irtibat adresi girilmesini sağlayan seçenektir.

Anket

Servis hizmeti hakkında müşterinin fikrinin alınmasını sağlayan seçenektir. Anket hazırlamak için tıklayınız.

Nakit Tahsilat

Servis işlemine tahsilat girilmesini sağlayan seçenektir.

Satış

Oluşturulan servis kaydında satış gerçekleştirilmesi gerektiğinde kullanılan seçenektir.

Servis Stok İşlemleri-Servis Stok Girişi

Oluşturulan servise stok girişinin yapılmasını sağlayan seçenektir.

Varsayılan İşlemleri Gir

Liste tanımlarındaki default değerlerin getirilmesini sağlayan seçenektir.

Detay Göster

Servis kaydındaki detayların gösterilmesini veya gizlenmesini sağlayan seçenektir.

Yerel Rapor

İş plan girişine tanımlanan yerel raporun gösterilmesini sağlayan seçenektir.