Anket Hazırla

Top  Previous  Next

 

 

Servis bölümünde ve nuke modülü (B2B , B2C vb...) anket hazırlanıp kullanılması , rapor alınmasını sağlayan bölümdür.

 

Yeni Anket Hazırlama
Seçenekler
Ek Bilgi
Limitler
HTML Format
İstatistik

 

arrow22Yeni Anket Hazırlama

 

anket

 

Anket hazırlama bölümünde fare sağ tıklanır Yeni Anket seçilir.

 

arrow22Seçenekler

 

anket3

 

Alan Adı

Açıklama

Satır Tipi

Soru , Grup ve Seçenek tipleri anketin soru içeriğine gçre seçilir.

Sıra No

Anket sorusunun sıra numarasının belirtildiği alandır.

Sayfa No

Anketin sayfalar şeklinde oluşmasını sağlar.

Satır Sayısı

Anket sorusunun satır sayısının belirtildiği alandır.

Sütun Sayısı

Anket sorusunun sütun sayısının belirtildiği alandır.

Açıklama

Anket soru metninin yazıldığı alandır.

Cevap Tipi

Anket sorunusunun tipinin tarih ,sayı veya metin olarak belirlendiği alandır.

Seçenek Tipi

Anket sorusunun seçeneklerin tipinin belirlendiği alandır. Seçenek tipi Yazı veya Uzun Yazı tiplerinde ankete cevap yazabilecek alan oluşur , Çoklu Seçim , Tekli Seçim ve Listeden Seçim tiplerinde ise Seçenek Listesi Tablo Bilgileri veya Seçenek Listesi bölümünden cevapların belirlendiği alan oluşur.

Seçenek Listesi Tablo Bilgileri

Liste halinde olan bilgilerin tablolardan oluşturulup seçilmesini sağlar.

Seçenek Listesi

anket4

Seçenek listesinin belirlendiği alandır. Seçenek Tipi Çoklu Seçim , Tekli Seçim veya Listeden Seçim olması gerekir.

Seçenek Tablo Filtresi

anket5

Seçenek Listesi Tablo Bilgilerinde seçili olan tablonun içerisinde filtre verilmesini sağlar.

 

 

arrow22Ek Bilgi

 

anket6

 

Anket sorusunun satırı için verilen kod ve açıklama alanıdır.

 

arrow22Limitler

 

anketlimit

 

Anket soru cevabının Limit aralık değerleridir.

 

arrow22HTML Format

 

ankethtml

 

Anket soru , text alanı ve cevap alanları için html kod yazılarak anket görünümü istenildiği gibi şekillendirilir.

 

arrow22İstatistik

 

anketist

 

Anket soru cevabına belirlenen puan bölümüdür.