Ekip Tanımları

Top  Previous  Next

 

Ekip tanımlarının yapıldığı bölümdür.

 

ekiptan

 

Ekip oluşturmak için Ekip Tanımları bölümünde klavyeden aşağı ok veya insert tuşuna tıklanır. Ekip Adı yazılır ve sorumlu personel seçilerek ekip oluşturulabilir. İşlem Yeri ve İşlem Noktası seçimi yapılabilir.

Ekipte Görevli Personel bölümünde ÜçNokta ile seçim yapılabilir.