Genel Tanımlar

Top  Previous  Next

 

Muhasebeye ait Genel Tanımlamaların yapıldığı bölümdür.

 

Dönem Parametreleri


YMM
İşlem Kodu Tanımları

Cari
Kasa
Stok
Fiyat Endeksleri

 

 

Dönem Parametreleri

 

arrow22Genel

 

muhgenel

 

Alan Adı

Açıklama

Hsap Ayıracı

Muhasebe Hesap Kodu Ayraç karakteridir.

Hesap Planı Üretme Şartı

Tüm Kartlar için seçeneğinde sistemdeki tüm Stokkartları için  hesap planı oluşturur. Hareket görenler seçeneğinde ise Stoğa ait alış satış işlemi var ise hesap planı oluşur.

Fiş Numarası Formatı

Fiş numarası formatını belirler. ##### şeklinde tanımlanması 00001'den başlar.

muhfisno

Fiş Gün Sayısı

Fişlerin birleştirme gün sayısını belirler.

Nace Kodu

Nace Kodunun girildiği alandır.

Fişler Türüne Göre numaralandırılsın

Fişleri Mahsup , Tediye , Tahsil gibi gruplayarak muhasebeleştirmesini sağlar.

Alış - Satış kapatmalarını ilgili alış - satış ile birleştir

Alış - Satış işlemleri ile kapatışlan tahsilat işlemlerini aynı fişte birleştirmesini sağlar.

Alış satış işlemlerinde bakiye etkilemeyen cari hesap fişe yazılmasın

Hesap açısından bakiye sıfır olduğunda fişe yazılmamasını sağlar.

Hizmet alış-satışın üretim bağlantı kontrolü

Hizmet işlemlerinde üretim yapılan stokar için aynı fiş içeridinde olmasını sağlar.

Hizmet Alış -Satışının fiziksel stok bağlantı kontrol seçenekleri

Hizmet bağlama işlemlerindeki tutarın muhasebe işlemine yansıtılma seçeneğidir.

Stok İzleme Yöntemi

Aralıklı Envanter seçeneğinde dönem bitiminde envanter hesaplanır. Sürekli envanter seçeneğinde her alışsatış işleminde envanter hesaplanır.

Maliyetlendirme Sistemi

Alış Satış işlemi seçeneğinde Alış Satış işlemi yapıldığında muhasebe işlemi gerçekleşir. Stok Sistemi seçeneğinde ise Alış satışın stok işlemi var ise muhasebe işlemi yapılır.

 

 

arrow22Kur Farkı ve Enflasyon

 

kurfenf

 

Kur Farklarını ve enflasyon hesaplarının seçildiği bölümdür.

 

 

arrow22Vergi - Katkı Bilgileri

 

vergikatkı

 

Vergi ve Katkı bilgilerinin girildiği bölümdür.

 

Mali Müşavir Bilgileri

 

arrow22SM / SMMM

 

SM

 

Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir bilgilerinin girildiği alandır. Navigator Aracı içerisinden clip0001  tuşuna tıklanarak yeni bir Muhasebeci veya Mali müşavir eklenir.

 

 

arrow22YMM

 

YMM

 

Yeminli Mali Müşavir bilgilerinin girildiği alandır. Navigator Aracı içerisinden clip0001  tuşuna tıklanarak yeni bir Yeminli Mali müşavir eklenir.

 

 

İşlem Kodu Tanımları

 

arrow22Alış - Satış

 

muhalsat

 

Muhasebeleştirilmesi istenilen Alış - Satış işleminin Muhasebeleştir seçeneği Evet yapılır. İşlem Kodları listesi OfisnetSystem içerisindeki İşlem Kodları içerisinde Alış Satış listesinde gelmektedir.

 

 

arrow22Cari

 

muhcari

 

Muhasebeleştirilmesi istenilen Cari işleminin Muhasebeleştir seçeneği Evet yapılır. İşlem Kodları listesi OfisnetSystem içerisindeki İşlem Kodları içerisinde Cari listesinde gelmektedir.

 

 

arrow22Banka

 

muhbanka

 

Muhasebeleştirilmesi istenilen Banka işleminin Muhasebeleştir seçeneği Evet yapılır. İşlem Kodları listesi OfisnetSystem içerisindeki İşlem Kodları içerisinde Banka listesinde gelmektedir.

 

 

arrow22Kasa

 

muhkasa

 

Muhasebeleştirilmesi istenilen Kasa işleminin Muhasebeleştir seçeneği Evet yapılır. İşlem Kodları listesi OfisnetSystem içerisindeki İşlem Kodları içerisinde Kasa listesinde gelmektedir.

 

 

arrow22Çek - Senet

 

muhceksen

 

Muhasebeleştirilmesi istenilen Çek - Senet işleminin Muhasebeleştir seçeneği Evet yapılır. İşlem Kodları listesi OfisnetSystem içerisindeki İşlem Kodları içerisinde Çek Senet Slip listesinde gelmektedir.

 

 

arrow22Stok

 

muhstok

 

Muhasebeleştirilmesi istenilen Stok işleminin Muhasebeleştir seçeneği Evet yapılır. İşlem Kodları listesi OfisnetSystem içerisindeki İşlem Kodları içerisinde Stok listesinde gelmektedir.

 

 

arrow22Üretim

 

muhuret

 

Muhasebeleştirilmesi istenilen Üretim işleminin Muhasebeleştir seçeneği Evet yapılır.

 

 

arrow22Fiyat Endeksleri

 

muhfiyend

 

Klavyeden aşağı ok tuşuna veya Insert tuşuna tıklanarak Fiyat Endeks Adı ve Endekx Kodu girilerek ekleme yapılabilir.