Muhasebe Bağlantıları

Top  Previous  Next

 

Muhasebe işlemlerinin yapılabilmesi için muhasebe kodlarının otomatik veya elle verilmesini sağlayan bölümdür.

 

Dinamik Bağlantı Sistemleri


Alış-Satış

Cari

Banka

Kasa

Üretim

Muhasebe Alsa

Muhasebe Stok

KDV / ÖTV

Tanımsız Kartlar

 

 

Dinamik Bağlantı Sistemleri

 

muhbagstand

 

Fare sağ tıklaranarak Standart Bağlantı tanımları Yükle seçilir ve sistemde kayıtlı olan tanımlar oluşturulur.

Muhasebe Bağlantı Kodları seçeneğinde sistemde bulunan muhasebe bağlantı kodlarının listesi gelir.

Yeni Bağlantı Tanımı seçeneği seçilen işlem koduna ait yeni bir işleme muhasebe bağlantı kodu oluşturulmasını sağlar.

 

 

arrow22Alış - Satış

 

muhbagalsat

 

Alış-Satış bölümü seçili iken İşlem Adı Listesinde Standart işlemler listelenir. Yeni bir işlem adıda oluşturulabilir. Sağ taraftaki filtre alanları işlem adına göre gelmektedir.

 

Filtre Kullanımı

 

Otomatik muhasebe kodu oluşturabilmek için seçilen işleme bağlı olarak ilgili şart ve değerlerin seçildiği bölümdür.

 

muhbagfiltre

 

Filtreler bölümü, sütun ve satırlardan oluşmaktadır. Satırda yukarıda seçilen Alış işlemine  bağlı olarak Alan Açıklamalarının bulunduğu kısımlar yer almaktadır. Sütunlarda ise  seçili işleme muhasebe kodu vermede kullanılacak olan şartlar, değerler ve formatlar yer almaktadır.

 

muhbagfiltre2

 

Alan Adı

Açıklama

Şart

Muhasebe kodu oluşturmada kullanılan şartların belirlendiği alandır. Bu şartlar =, >, <, İçinde(İn..), A…Z … vs dir.

İlk Değer

Şart kısmında “=” şartı seçilmediği durumlarda istenilen kritere göre filtreleme yapabilmek başlangıç değerin girildiği alandır.

Son Değer

Şart kısmında “=” şartı seçilmediği durumlarda istenilen kritere göre filtreleme yapabilmek son değerin girildiği alandır.

Kırılım

Muhasebe hesap kodu vermede koda ilave olarak kırılım verilip verilmeyeceğinin belirlendiği alandır. Örneğin 120 ALICILAR Hs. na  kırılım verilmek istenildiğinde ilgili alan “evet” seçilir.

Sıra

Muhasebe hesap koduna kırılım sayısı birden fazla verilmek istenildiğinde kırılımlar arasında öncelik sırasının girildiği alandır.

Format

Belirlenen kırılıma göre Muhasebe hesap kodunun sayısal olarak kaç haneli rakamdan oluşacağının belirlendiği alandır. Örneğin, ## seçildiğinde muhasebe hesap kodu 0001’den başlayarak artış gösterecektir. (120.01) “01” formatı temsil etmektedir.

B.No

Kırılımın başlangıç numarasının girildiği alandır.

Artış

Kırılımın artış miktarının girildiği alandır.

 

Gelişmiş Seçenekleri

 

muhbagfiltre3

 

Muhasebeye entegre edilecek işlemlere Karşı hesap kodu verilmesiyle ilgili seçenekler yer almaktadır.

 

Alan Adı

Açıklama

Hesap Kodu

Filtreleme kriterlerinin girilmesinin ardından seçilen işleme (alış/satış vs..) hesap kodunun girildiği alandır. Örneğin satış işlemi için 600, alış işlemi için 153

Özel Kod

Hesap kodunu farklılaştırmak için özel kodun girildiği alandır.

Karşı Hesap

Seçilen hesap koduna karşılık karşı hesap kodunun girildiği alandır. Örneğin Alacak dekontlarının muhasebeleştirilmesinde bir taraf cari hesap iken bu işlemin karşı kodu 900’lü nazım hesaplar olarak atanabilir.

Firma

Bir yada birden  fazla firmanın tek veri tabanında tutulması halinde hangi firma için muhasebe kodlarını oluşturulacağının belirlendiği alandır.

İşlem Noktası

Muhasebeleştirme işleminde verilen kodlara işlem noktasının atandığı alandır.

Filtre Açıklaması

Verilen filtrelere açıklamaların girildiği alandır.

Kod Üretme Şekli

Kod üretim işleminin tüm veya sadece hareket gören kartlar için oluşturulacağının belirlendiği alandır.

Yeni Filtre

Daha önceden verilmiş olan filtrelere yeni bir eklemek için kullanılmaktadır.

Filtre Sil

Var olan filtrelerin silinmesini sağlar.

Filtre Aktif

Verilen filtrenin aktif (kullanımda) olup olmadığının belirlendiği alandır.

Test

Verilen şartlara göre oluşabilecek muhasebe kodlarının test edilmesini sağlar.

Uygula/Bağlantı Kodlarını Kilitle

Test aşamasından geçen muhasebe kodlarının uygulanmasını sağlar.

 

 

arrow22Cari

 

muhbaglcari

 

Sol bölümde işlem kodları listelenir. Sağ bölümde ise Filtre ve Gelişmiş Seçeneklerinden muhasebe kodu bağlantıları yapılabilir.

 

 

arrow22Banka

 

muhbaglbanka

 

Sol bölümde işlem kodları listelenir. Sağ bölümde ise Filtre ve Gelişmiş Seçeneklerinden muhasebe kodu bağlantıları yapılabilir.

 

 

arrow22Kasa

 

muhbaglkasa

 

Sol bölümde işlem kodları listelenir. Sağ bölümde ise Filtre ve Gelişmiş Seçeneklerinden muhasebe kodu bağlantıları yapılabilir.

 

 

arrow22Üretim

 

muhbagluretim

 

Sol bölümde işlem kodları listelenir. Sağ bölümde ise Filtre ve Gelişmiş Seçeneklerinden muhasebe kodu bağlantıları yapılabilir.

 

 

arrow22Muhasebe Alsa

 

muhbaglmuhalsa

 

Sol bölümde işlem kodları listelenir. Sağ bölümde ise Filtre ve Gelişmiş Seçeneklerinden muhasebe kodu bağlantıları yapılabilir.

 

 

arrow22Muhasebe Stok

 

muhbaglmuhstok

 

Sol bölümde işlem kodları listelenir. Sağ bölümde ise Filtre ve Gelişmiş Seçeneklerinden muhasebe kodu bağlantıları yapılabilir.

 

 

arrow22KDV / ÖTV

 

muhbaglkdvotv

 

Muhasebeye entegre edilecek alış/satış sistemi işlemlerine otomatik KDV/ÖTV muhasebe bağlantı kodları verilmektedir.

 

 

arrow22Tanımzsız Kartlar

 

muhbagltankart

 

Muhasebeye entegre edilecek işlemlere ilişin kasa ve banka hesaplarına, cari ve stok kartlarına muhasebe bağlantı kodu verilip verilmediğinin kontrol işlemi yapılmaktadır.