Stok Kartları

Top  Previous  Next

Stok kartları firmanın alış veya satış yaptığı stoklara tanımlandığı, mevcut kartlar üzerinde değişikliklerin yapıldığı ve stoklar için yapılan genel tanımların özelleştirildiği menüdür.

 

Yeni Stok Kartı Ekleme
Stok Kartı Açılış Ekranı
Stok Kartı Ek Bilgileri

 

 

arrow22Yeni Stok Kartı Ekleme

 

stok kartları pencere

 

Yeni stok kartı oluşturmak için "Stok Kartları Listesi" penceresinin herhangi bir yerinde farenin sağ tuşuna basılır ve açılan menüden  "Yeni Stok" seçeneği seçilir.

 

Stok Kartı penceresi "Açılış Ekranı" ve "Stok Kartı Ek Bilgileri" olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.

 

arrow22Stok Kartı Açılış Ekranı

 

stok kartı açılış ekranı

Stok kartı açılış ekranı ilk bakışta ihtiyaç duyulan bilgileri kullanıcıya sunmaktadır.

 

Alan Adı

Açıklama

Stok Kodu

Stok kartına ait stok kodu bilgisinin girildiği alandır. Müdahale edilmediği takdirde stok tipi tanımlarında tanımlanan stok kodu maskesine göre sistem otomaik olarak kod verecektir.

Genel Adı

Genel Adı aynı ürünün birden fazla olması durumunda kullanılan bir alandır. Örneğin; bir hırdavatcı dükkanında 4 çeşit pense satılıyorsa oluşturulacak stok kartlarının stok adı alanına penseler açıklamalı olarak yazılır, genel adı alanlarına da pense yazılarak aynı ürün çeşitlendirilmiş olur. Bu alan etiket basma, raporlama vb. işlemlerde işlem kolaylığı sağlamaktadır.

Stok Tipi

Stok tipi açılacak stok kartının tipinin seçildiği alandır. Yeni stok oluşturma işlemine başlanırken stok tipi seçilmesi istenmektedir. yanlış seçim ya da değiştirme durumlarında kullanılmaktadır.

Takip Şekli

Stok kartının takip şeklinin belirlendiği alandır. Miktar, seri ve genel/jenerik olmak üzere üç seçenekten oluşmaktadır. Genel/jenerik

Web Aktif

Stok kartının internet sitesinde aktif olması seçeneğinin belirlendiği alandır. Nuke modülü ile birlikte kullanılmaktadır.

KDV

Stok kartının alış satış işlemlerinde kullanılacak KDV oranının belirlendiği alandır.

 

Stok kartı açılış penceresinin sağ tarafında birimler, barkodlar ve ürün gruplarına ait işlemler gerçekleştirilmektedir.

 

Birimler

 

Birimler sekmesinde seçili stok kartında kullanılması istenilen birimler tanımlanmaktadır. Birimler sekmesi içerisinde klavyenin aşağı yön tuşuna basılarak kutucuklar aktif hale getirilir bilgi girişleri yapıldıktan sonra enter tuşuna basılarak işlem tamamlanır. Diğer bir yöntem ise birimler sekmesi içerisinde sağ tuş yapılır açılan menüden "Birim Ekle" seçeneği seçilir, açılan pencereden eklenmek istenilen birim seçilerek işlem tamamlanır. Birim ekleme işlemi yaparken birimlerin listelenmesi için Stok Sistemi Tanımlarının altında bulunan Birim Tanımlarının yapılmış olması gerekmektedir. Birim çıkarma işlemi yapılırken çıkarılmak istenilen birim seçili durumdayken farenin sağ tuşuna basılarak "Birim Çıkar" seçeneği seçilerek işlem tamamlanır. Bir diğer yöntem de ise çıkarılmak istenilen birim seçili durumdayken klavyenin CTRL+Del tuşlarına basılarak işlem tamamlanır. Çıkarılmak istenilen birime ait sistemde alış-satış veya stok işlemi var ise birim silinemez.

 

Alan Adı

Açıklama

Uygulama Sıra No

Birden fazla birim eklenildiği zaman birimin uygulanma sırasının belirlendiği alandır.

Birim

Eklenilmek istenilen birimin seçildiği alandır.

Birim Çarpanı

Birimde uygulanması istenilen birim çarpanının belirlendiği alandır. İşlem sırasında belirlenen birim çarpanına göre miktar belirlenecektir. (Miktar x Birim çarpanı)

MinFiyat

Birimde uygulanması istenilen en düşük fiyat bilgisinin girildiği alandır.

MaxFiyat

Birimde uygulanması istenilen en yüksek fiyat bilgisinin girildiği alandır.

Kargo Desi

Stoğun hesaplanmış desi rakamının girildiği alandır. Desi rakamı bilinmemesi durumunda Kargo Hacim ve Kargo Kütle alanları ile desi hesaplaması sağlanır.

Kargo Hacim

Stok kartına ait kargo hacim bilgisinin girildiği alandır. Kargo desi bilgisi girilmediği zaman kargo hesaplaması hacim ve kütle alanlarından yapılmaktadır.

Kargo Kütle

Stok kartına ait kargo kütle bilgisinin girildiği alandır. Kargo desi bilgisi girilmediği zaman kargo hesaplaması hacim ve kütle alanlarından yapılmaktadır.

Puan

Puanlama sistemi kullanan firmalarda stok kartına uygulanacak puan bilgisinin girildiği alandır.

 

Birim Parametreleri

 

stok kartı birim parametreleri   stok kartı birim parametreleri2

Birim parametreleri sekmesinde birimler sekmesinde tanımlanmış olan birimlerin parametre ayarları yapılmaktadır. Tanımlanan birimler işlem noktası, işlem kodu, max fiyat, min fiyat vb. özelliklere göre ayrıştırılmaktadır. Birimlere birden fazla parametre tanımı yapılarak farklı işlemlerde farklı birim parametrelerinin kullanılması sağlanmaktadır. Pencerenin üst tarafında bulunan Navigator Aracı ile birimler arasında geçiş yapılmaktadır.

 

Örneğin; stoğumuzda bulunan bir ürünü koli olarak alıp adet olarak sattığımız durumlarda birimler alanına koli ve adet olmak üzere iki tane birim tanımlanmalıdır. Tanımlanan bu birimlerin fiyatları ve diğer parametre ayarları yukarıda gösterildiği gibi farklı olacaktır.

 

Alan Adı

Açıklama

Uygulama Sıra No

Birden fazla birim parametresi eklenildiği zaman birim parametrelerinin uygulanma sırasının belirlendiği alandır.

Birim Çarpanı

Birimde uygulanması istenilen birim çarpanının belirlendiği alandır. İşlem sırasında belirlenen birim çarpanına göre miktar belirlenecektir. (Miktar x Birim çarpanı)

Katsayı

Birimde uygulanması istenilen katsayının belirlendiği alandır.

Min Fiyat

Birim parametresinin uygulanması istenilen en düşük fiyat bilgisinin girildiği alandır.

Max Fiyat

Birim parametresinin uygulanması istenilen en yüksek fiyat bilgisinin girildiği alandır.

Döviz

Birim parametresinin uygulanması istenilen döviz bilgisinin girildiği alandır. Döviz Tanımları içerisinde tanımlanan dövizler arasından seçim yapılmaktadır.

Kargo İndirimsiz

Birim parametresinde uygulanacak indirimsiz kargo fiyatının belirlendiği alandır.

Kod Türü

Birim parametresine eklenecek işlem kodunun türünün belirlendiği alandır.

İşlem Kodları

Birim parametresinin uygulanması istenilen işlem kodlarının girildiği alandır. İşlem kodu ayrımı ile tek birim için birden fazla parametre kullanımı sağlanmaktadır.

İşlem Yönü

Birim parametresinin uygulanması istenilen işlem yönünün belirlendiği alandır.

Özel Kod

Birim parametresine özel kod eklenilen alandır. Özel Kod hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Eklenilen parametrelere işlem noktası eklenerek farklı işlem noktalarında farklı birim parametrelerinin kullanımı sağlanmaktadır. İşlem noktası ekleme - çıkarma işlemleri hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Barkodlar

 

Stok kartına borkod bilgisinin eklendiği alandır. Barkod bilgisi ekleme işlemi yapılırken barkodlar sekmesi içerisinde klavyenin aşağı yön tuşuna basılarak kutucuklar aktif hale getirilir, bilgi girişleri yapıldıktan sonra enter tuşuna basılarak işlem tamamlanır. Barkod kutucuğu el ile doldurulabileceği gibi barkod okuyucu vasıtası ile de giriş yapılabilmektedir. Barkod okuyucu ile giriş yapılabilmesi için Barkod Okuyucu Ayarlarının yapılmış olması gerekmektedir. Barkod silme işlemi için silinmek istenilen barkod seçilir daha sonra klavyenin CTRL+Del tuşlarına basılarak işlem tamamlanır.

 

Gruplar

 

stok kartı gruplar

Stok kartına stok grubu tanımları içerisinde tanımlanan grup bilgisinin eklendiği alandır. Grup bilgisi eklenerek stok kartlarında takip ve işlem kolaylığı sağlanmaktadır. Ürün grubu ekleme işlemi yapılırken Gruplar sekmesi içerisinde farenin sağ tuşuna basılır "Grup Ekle" seçeneği seçilir, açılan pencereden eklenilmek istenilen grup seçilerek işlem tamamlanır. Bir stok kartına birden fazla grup eklenmektedir. Birden fazla grup eklenildiği zaman bir grubun varsayılan olarak belirlenmesi gerekmektedir. Varsayılan grup belirleme işlemi yapılırken varsayılan yapılması istenilen grup seçili durumdayken farenin sağ tuşuna basılır "Varsayılan Grup Olarak İşaretle" seçeneği seçilerek işlem tamamlanır. Grup silme işleminde silinmek istenilen grup seçili durumdayken farenin sağ tuşuna basılır "Grup Çıkar" seçeneği seçilerek işlem tamamlanır.

 

 

arrow22Stok Kartı Ek Bilgileri

 

stok kartı ek bilgileri

Stok kartı ek bilgileri ekranı stok kartında ikinci planda ihtiyaç duyulan çoğunlukla işlemlerde kullanılacak parametrelerin ayarlandığı aynı zamanda stok kartına ait bilgilerin yer aldığı çok sayıda sekmeden oluşan ekrandır.

 

Muhasebe

 

Stok kartına muhasebe hesap kodu eklenilen sekmedir. Muhasebe hesap kodu ekleme işlemi sol alt köşede bulunan "Hesap Kodu Oluştur" butonu ile otomatik olarak oluşturulabileceği gibi el ile de oluşturulmaktadır. Otomatik oluşturma işleminin çalışması için Muhasebe Bağlantılarının tanımlanmış olması gerekmektedir. El ile hesap kodu ekleme işlemi yapılırken klavyenin aşağı yön tuşuna basılarak kutucuklar aktif hale getirilir, bilgi girişleri yapıldıktan sonra enter tuşuna basılarak işlem tamamlanır. Muhasebe hesap kodlarının tanımlanabilmesi için Muhasebe Hesap Planının oluşturulması gerekmektedir. Muhasebe sekmesi Muhasabe modülü ile birlikte kullanılmaktadır.

 

Detay

 

stok kartı detay bilgi

 

stok kartı web filtre

 

Stok kartına bilgi, uyumluluk kriteri, karşılaştırma kriteri, web filtre vb. detay bilgisinin eklendiği sekmedir. Paket stok kartlarında paket içeriğinde bulunan ürünlerin eklenmesi işlemi, dst(dinamik stok tipi) tanımı ve stok uyumluluklarının belirlenmesi işlemleri de bu sekmeden yapılmaktadır. Detay işlemi yapılırken detay sekmesi içerisinde klavyenin aşağı yön tuşuna basılarak kutucuklar aktif hale getirilir, bilgi girişleri yapıldıktan sonra enter tuşuna basılarak işlem tamamlanır. Bir diğer yöntem ise tok tipinde tanımlı stok detaylarının eklenmesidir. bu yöntem uygulanırken farenin sağ tuşuna basılır "Stok Tip Detayını Ekle" seçeneği seçilerek işlem tamamlanır. Stok tip detayı ve tablo açıklamaları hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Dinamik Stok Tipi(DST): Dinamik stok tipi aynı stok kartına ait farklı renk, beden, ölçü vb. birimlerin bulunduğu durumlarda kullanılan bir seçenektir. Dinamik stok tipi seçeneği ile aynı stok kartı içerisinde birden fazla birim bulundurulmaktadır. Örneğin; bilgisayar işi ile uğraşan bir işletmede aynı model farenin kırmızı, sarı, beyaz, mavi, siyah olmak üzere birden fazla seçeneği bulunmaktadır. Bu işletme dinamik stok tipi seçeneği ile aynı stok kartı içerisinde birden fazla renk tanımlayarak bütün seçenekler için stok kartı açmayarak işlem ve zaman kolaylığı sağlamaktadır. Dinamik stok tipi tanımlayabilmek için Stok Tipi Tanımları içerisinde bulunan Temel Tanım altında stok tipi açılmış olmalı ve bu stok tipine ait stok kartları oluşturulmuş olmalıdır. Detay bölümünde eklenilen dinamik stok tipi tanımlarının çalışması için paket şeklinin asorti olarak seçilmesi gerekmektedir.

 

stok kartı detay koli

Paket Şekli: Stok kartının paket şeklinin belirlendiği alandır. 3 seçenekten oluşmaktadır.

Normal; ürünün yanında herhangi bir şey olmadan tek başına olduğunu belirtir, standart seçenektir.

Koli; stok kartının koli olduğunu belirtir. Örneğin; bir gıda işletmesinde ramazan ayına özel ramazan paketi yapılması durumunda bu ürüne ait stok kartının pekt şekli koli olarak seçilmelidir. Paket içeriğine ait ürünlerde sol tarafta bulunan alandan seçilerek stok kartı koli şeklinde oluşturulmuş ve işlem kolaylığı sağlanmış olacaktır.

Asorti; stok kartına ait birden fazla dinamik stok tipinin olmasına asorti denilmektedir. Bir stok kartına ait birden fazla özellik takibi yapılıyorsa asorti ortaya çıkmaktadır. Örneğin bir konfeksiyon işletmesinde satılan kıyafetler için hem renk hem beden takibi yapılıyorsa paket şekli asorti seçilir, sol tarafta bulunan alandan da dinamik stok tipleri eklenerek asorti oluşturulur ve işlem kolaylığı sağlanmış olur.

 

Üretici Cari

 

Stok kartının satıcı-alıcı ve üretici bilgisinin girildiği sekmedir. İki kısımdan oluşmaktadır. Sol tarafta bulunan kısımda satıcı-alıcı cari tanımı yapılırken sağ tarafta üretici cari tanımı yapılmaktadır. Satıcı-alıcı tanımı yapılırken sol tarafta bulunan alan içerisinde klavyenin aşağı yön tuşuna basılarak kutucuklar aktif hale getirilir, bilgi girişleri yapıldıktan sonra enter tuşuna basılarak işlem tamamlanır. Satıcı bilgileri alış işlemleri vasıtası ile stok kartında bulunan bu bölümü otomatik olarak da aktarılabilmektedir. Bu işlem için sol tarafta bulunan alan içerisinde farenin sağ tuşuna basılır "Satıcı Stok Listesini Güncelle" seçeneği seçilerek işlem tamamlanır. "Bütün Satıcı Stok Listesini Güncelle" seçeneği diğer stok kartlarının da güncellenmesini sağlamaktadır. Üretici bilgisi eklenirken sağ tarafta bulunan alanlar el ile doldurulduktan sonra Navigator Aracı üzerinde bulunan "onay" butonuna basılarak işlem tamamlanır.

 

Alan Adı

Açıklama

Cari Ünvanı

Satıcı-alıcı firma bilgisinin seçildiği alandır.

Carideki Stok Kodu

Stok kartının satıcı-alıcı carideki stok kodu bilgisinin girildiği alandır.

Temin Süresi

Stok kartının temin süresi bilgisinin girildiği alandır.

Carideki Birim

Stok kartının satıcı-alıcı firmada kullanılan birim bilgisinin girildiği alandır.

Ana Cari

Stok kartına ait birden fazla satıcı-alıcı bilgisi girilmesi durumunda ana cari bilgisinin belirlendiği alandır.

Ödeme Adı

Stok kartına ait alış satış işlemlerinde uygulanan ödeme adı bilgisinin girildiği alandır.

Ürün Grup Kodu-Adı

Stok kartının satıcı-alıcı carideki ürün grup adı ve kodu bilgilerinin girildiği alanlardır.

Üretici Kodu

Stok kartına ait üretici kodu bilgisinin girildiği alandır.

Menşei/Üretim Yeri

Stok kartına ait üretim yeri bilgisinin girildiği alandır. Üretim yeri seçebilmek için Liste Tanımları içerisinde "Stok Menşei" liste adı altında liste tanımı yapılmalıdır.

Ürün Sorumlusu

Stok kartından sorumlu personel bilgisinin girildiği alandır.

 

Fiyat

 

Stok kartına ait fiyat bilgilerinin bulunduğu ve yeni fiyat bilgisinin eklendiği sekmedir. Stok kartının ekli olduğu fiyat listeleri varsa bu sekme içerisinde gösterilmektedir. Bu fiyat bilgilerinin haricinde yeni fiyat bilgisi tanımlamak için fiyat sekmesi içerisinde klavyenin aşağı yön tuşuna basılarak kutucuklar aktif hale getirilir, bilgi girişleri yapıldıktan sonra enter tuşuna basılarak işlem tamamlanır. Fiyat sekmesi içerisinde farenin sağ tuşuna basılıp "Sadece Aktif Listeler" seçeneği seçilerek filtreleme yapılabilir.

 

Alan Adı

Açıklama

Türü

Girilen fiyat bilgisinin uygulanacağı işlem türünün seçildiği alandır.

Fiyat Adı

Girlen fiyat bilgisinin adının belirlendiği alandır.

Liste Fiyatı

Girilen fiyat bilgisine ait liste fiyatının belirlendiği alandır.

KDV

Girilen fiyat bilgisinde kdv tutarının dahil veya hariç olmasının belirlendiği alandır.

Ödeme Biçimi

Girilen Fiyat bilgisinin geçerli olduğu ödeme biçiminin seçildiği alandır.

Başlama-Bitiş Tarih-Saati

Girilen fiyat bilgisinin başlama ve bitiş tarih ve saat bilgilerinin girildiği alanlardır.

Değişiklik Tarihi

Girilen fiyat bilgisinde yapılan değişikliğin tarih bilgisinin tutulduğu alandır.

Min-Max Miktar

Girilen fiyat bilgisinin uygulanması istenilen min ve max miktar bilgisinin girildiği alandır.

Cari Kodu

Girilen fiyat bilgisinin uygulanması istenilen cari kodu bilgisinin girildiği alandır.

Cari Tip Adı

Girilen Fiyat bilgisinin uygulanması istenilen cari tipi bilgisinin seçildiği alandır.

Katsayı

Girilen fiyat bilgisinde uygulanacak katsayı bilgisinin uygulandığı alandır.

Bütün Birimler

Girilen fiyat bilgisinin bütün birimleri için uygulanmasının belirlendiği alandır.

Aktif

Girilen fiyat bilgisinin aktif veya pasif olmasının ayarlandığı alandır.

Barkod

Girilen fiyat bilgisinin uygulanması istenilen barkod bilgisinin girildiği alandır.

 

Kontrol

 

Stok kartına ait Kalite Kontrol Kriterlerinin belirlendiği ve bu kriterlerin konrtol listelerinin oluşturulduğu sekmedir. Kalite Kontrol Kriterleri sekmesi içerisinde stok kartında uygulanması istenilen kriterler Kalite Kriter Tanımları içerisinde oluşturulan listeden seçilir. Kontrol Listesi sekmesinde ise seçilen konrtol kriterleri için uygulanan kontroller belirtilmektedir. Kalite Kontrol Kriteri ekleme işlemi yapılırken Kalite Kontrol Kriterleri sekmesi içerisinde aşağı yön tuşuna basılır, kriter adı veya kriter kodu kutucuğu içerisinde bulunan "uc nokta" butonuna basılır, açılan pencereden uygulanılması istenilen kriter seçilerek işlem tamamlanır. Kriter silme işleminde silinmek istenilen kriter seçili durumdayken klavyenin CTRL+Del tuşlarına basılarak işlem tamamlanır. Kontrol Listesi ekleme işlemi yapılırken Kontrol Listesi sekmesi içerisinde klavyenin aşağı yön tuşuna basılarak kutucuklar aktif hale getirilir bilgi girişleri yapıldıktan sonra enter tuşuna basılarak işlem tamamlanır.

 

Durumu

 

Stok kartına ait stok durum bilgisinin yer aldığı sekmedir. Durum, Envanter ve Limitler olmak üzere üç alt sekmeden oluşmaktadır. Durum sekmesi içerisinde stok kartının stok durumları listelenmektedir. Durum sekmesi içerisindeki alanlardan Negatife Düşsün ve Özel Kod haricindeki alanlar otomatk olarak gelmektedir ve değiştirilmesi mümkün değildir.

 

Alan Adı

Açıklama

Stok Yeri Adı

Stok kartının bulunduğu stok yerinin adının bulunduğu alandır.

Miktar

Stok kartına ait miktar bilgisinin bulunduğu alandır.

Birim

Stok kartına ait birim bilgisinin bulunduğu alandır.

Birim Çarpanı

Stok kartına ait birimin çarpan bilgisinin bulunduğu alandır.

Durum

Stok kartının ticari, rezerv, alınan konsinye vb. şekilde durumunun gösterildiği alandır.

Fiziksel Durum (FDurum)

Stok kartının fiziksel durum bilgisinin bulunduğu alandır.

Grup Sayısı

Stok kartının bağlı bulunduğu grup sayısı bilgisinin bulunduğu alandır.

Negatife Düşsün

Stok kartının negatif miktara düşmesinin ayarlandığı alandır.

Özel Kod

Stok kartına ait özel kod girilen alandır. Özel Kod hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Envanter sekmesinde ise stok kartına ait envanter bilgisi yer almaktadır. Envanter bilgisi alabilmek için önceki yıllara ait mali dönemlerin kapatılmış olması gerekmektedir.

 

Alan Adı

Açıklama

Dönem Adı

Envanter bilgisinin verildiği mali dönem adı bilgisinin bulunduğu alandır.

Maliyet Grup Kodu

Envanter bilgisinin verildiği malyet grup kodu bilgisinin bulunduğu alandır.

Giriş-Çıkış-Kalan

Stok kartının stoğa giriş-çıkış ve kalan miktarlarının bulunduğu alandır.

Birim Fiyat

Envanter bilgisinde esas alınan birim fiyatı bilgisinin yazıldığı alandır.

Döviz

Envanter bilgisinde esas alınan döviz birimi bilgisinin bulunduğu alandır.

İlk Tarih

Envanter bilgisinde stok kartının stoğa ilk giriş tarihi bilgisinin bulunduğu alandır.

Kesinleşti

Envanter bilgisinin berildiği mali dönemin kesinleşme durumu bilgisinin bulunduğu alandır.

 

stok kartı durumu limitler

 

Limitler sekmesinde stok kartına ait limit işlemleri yapılmaktadır. Mevcut limitlerin incelenip değiştirilmesinin yanı sıra yeni limit tanımı da eklenebilmektedir. Limit Tanımı yapılırken kırmızı işaretli alanın içerisindeki alanların seçilmesi zorunludur. Alanlar seçildikten sonra "Limit Sınıf Tanımı Uygula" butonuna basılarak işlem tamamlanır. Limit tanımları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Açıklama

 

Stok kartına ait açıklamaların yer aldığı sekmedir. Çok sayıda sekmeden oluşmaktadır. Bu sekmelerin büyük bir çoğunluğu program içerisinde kullanılmakla birlikte bir kısmı da web üzerinde kullanılmaktadır.

 

Alan Adı

Açıklama

Açıklama

Stok kartına genel olarak açıklama eklemek için kullanılan alandır.

Uyarı Mesajı

Stok kartına ait işlemlerde uyarı mesajlarının ayarlandığı alandır. Uyarı mesajı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Açıklama Web

Stok kartına ait web sitesinde görüntülenmek üzere açıklama eklenilen alandır.

Tasarım-Html

Stok kartına web açıklama ekleme işleminde kullanılan sekmelerdir. Metin olarak açıklama ekleneceği gibi html kod olarak da açıklama eklenebilmektedir.

Açıklama 1-5

Stok kartı için kullanıcığının isteği doğrultusunda kullanılmak üzere tasarlanmış açıklama alanlarıdır.

 

Ek Bilgiler

 

Stok kartına ait bilgi sekmelerinin haricinde çok sayıda ek bilgi içeren sekmedir. İki alt sekmeden oluşmaktadır. Ek Bilgi 2 sekmesinde bulunan bilgiler Stok Tipi Tanımları içerisinde yer alan öndeğer bilgileri ile aynıdır.

 

Alan Adı

Açıklama

Yabancı Adı

Stok kartının varsa yabancı adının girildiği alandır.

Dinamik Stok Tipi

Stok kartına ait dinamik stok tipinin seçildiği alandır. Dinamik stok tipi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Garanti Alış-Satış

Stok kartının alış ve satış garanti sürelerinin girildiği alanlardır.

Temin Süresi

Stok kartı açılan ürünün temin süresi bilgisinin girildiği alandır.

FBirimX

Stok kartına ait fiziksel birim çarpanı bilgisinin gildiği alandır. Örneğin ; halı ticareti yapan bir işletmede fiziksel stok olan halılar metrekare üzerinden işlem görmektedir. Bu durumda FBirimx alanı "Alan" olarak seçilmelidir.

Servis Müdahale Süresi

Stok kartı açılan ürün için servis müdahale süresi bilgisinin girildiği alandır.

GTıp Numarası

Stok kartın ait gümrük tip numarası bilgisinin girildiği alandır.

Ürün Hattı

Seçili stok tipi altında açılan stok kartlarının ürün hattının seçildiği alandır. Ürün Hattı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Marka

Stok kartına ait marka bilgisinin girildiği alandır.

Etiket Adı

Stok kartına etiket basılmak istenildiği zaman etiketin üzerinde yazması istenilen etiket adı bilgisinin girildiği alandır.

Aktivasyon Tarihi

Stok kartının ilk işlem tarihi bilgisinin otomatik olarak geldiği alandır. Ürün stoğa girmesine rağmen farklı bir tarihte satışa sunulacağı durumlarda el ile değiştirilebilmektedir. El ile değiştirme işlemi web sitesi kullanımında yaygın olarak kullanılmaktadır. Aktivasyon tarihi bilgisinin otomatik olarak gelmesi için Ofisnet System içerisinde yer alan işlem kodları içerisinde "Açılış İşlemi" bilgisinin evet olması gerekmektedir.

Son Giriş Tarihi

Stok kartına ait yapılan son stok giriş tarihi bilgisinin otomatik olarak geldiği alandır. Aktivasyon tarihinde olduğu gibi web sitelerinde yeni gelen ürünlerde gösterilmek için kaynak olarak kullanılmaktadır. İstenildiği takdirde el ile değiştirilmektedir. Son giriş tarihi bilgisinin otomatik olarak gelmesi için Ofisnet System içerisinde yer alan işlem kodları içerisinde "Son Stok Girişi" bilgisinin evet olması gerekmektedir.

 

Nokta

 

Stok kartına işlem noktası bağlama-çıkarma işlemlerinin yapıldığı sekmedir. İşlem noktası işlemleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Kodlar

 

Stok kartına takip hesabı ekleme-çıkarma işlemlerinin yapıldığı sekmedir. Takip hesabı işlemleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

İndirim

 

Stok kartına indirim bilgisi ekleme-çıkarma işlemlerinin yapıldığı sekmedir. İndirim ekleme işlemi yapılırken indirim sekmesi içerisinde klavyenin aşağı yön tuşuna basılarak kutucuklar aktif hale getirilir, bilgi girişleri yapıldıktan sonra enter tuşuna basılarak işlem tamamlanır.

 

Alan Adı

Açıklama

Türü

İndirimin hagi işlem türünde uygulanacağının seçildiği alandır.

İndirim Adı

İndirim Bilgileri içerisinde tanımlanan indirimin listesinin seçildiği alandır.

Oran/Tutar

İndirim listesi içerisinde tanımlanan tutarın görüldüğü alandır. Liste Adı seçildiği zaman otomatik olarak gelmektedir.

Ödeme Biçimi

İndirimin hangi ödeme seçeneğinde geçerli olacağının belirlendiği alandır.

Fiyat Adı

İndirimin hangi fiyat listelerinde geçerli olacağının belirlendiği alandır. Fiyat Listeleri içinde tanımlanan listeler arasından seçim yapılır.

Cari Tipi

İndirimin hangi cari tipleri için uygulanacağının belirlendiği alandır.

Cari Kodu

İndirimin uygulanması istenen cari kodunun seçildiği alandır.

Başlama Tarihi-Saati

İndirimin başlama tarih ve saatinin belirlendiği alanlardır.

Bitiş Tarihi-Saati

İndirimin bitiş tarih ve saatinin belirlendiği alanlardır.

Min-Max Miktar

İndirimin min ve maximum olmak üzere hangi miktarda ürünlere uygulanacağının belirlendiği alandır.

 

Resim/Video

 

Stok kartına ait resim veya video görsellerinin eklendiği sekmedir. Sekme içerisinde stok kartına ait logo ve ürün görselleri eklenilebilir, eklenilen görseller Nuke sistemi ile web sitesinde de kullanılabilir. Resim veya logo ekleme işlemleri yapılırken ekleme yapılmak istenilen alan içerisinde farenin sağ tuşuna basılır açılan menüden "Resim Ekle" seçeneği seçilir. Eklenmek istenilen görsel seçilerek işlem tamamlanır. Resim vey logo görseli silme işlemi yapılırken silinmek istenilen görsel üzerinde farenin sağ tuşuna basılır açılan menüden "Resmi Sil" seçeneği seçilerek işlem tamamlanır.

 

Ek Resim ekleme işlemi yapılırken resim ekleme işleminden farklı olarak sekmenin alt tarafındaki Navigator Aracı üzerinde bulunan "artı" butonuna basılır ve resim ekleme işlemleri sırasıyla uygulanır. İşlemler bittikten sonra Navigator Aracı üzerinde bulunan "onay" butonuna basılarak işlem tamamlanır. Ek resimlerde web detayında göster kutucuğu işaretlenerek görsel web sitesinde kullanılabilir.

 

Video görselleri Nuke ve Mobil modülleri ile birlikte web sitelerinde ve mobil uygulamada kullanılmaktadır. Video ekleme işlemi yapılırken videolar sekmesi içerisinde klavyenin aşağı yön tuşuna basılarak kutucuklar aktif hale getirilir, bilgi girişleri yapıldıktan sonra enter tuşuna basılarak işlem tamamlanır.

 

Alan Adı

Açıklama

Web Aktif

Eklenilen video görselinin web üzerinde aktifliğinin belirlendiği alandır. Eklenilen görsellerden istenilenlerin web sitesinde kullanılması açısından işlem kolaylığı sağlayan bir alandır.

Resim Adresi

Eklenilmek istenilen video görseline ait uzantı(bulunduğu konum) bilgisinin girildiği alandır.

Yeri

Eklenilmek istenilen video görselinin web sitesinde durması istenilen dizinin belirlendiği alandır.

Açıklama

Eklenilmek istenilen video görseline ait kullanıcı isteği doğrultusunda kullanılan açıklama alanıdır.

Özel Kod

Eklenilmek istenilen video görseline özel kod ekleme işlemi yapılan alandır. Özel Kod hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Market

 

Market sekmesi Market modülü ile birlikte çalışan stok kartına market işlemlerinde kullanılacak ayarların tanımlandığı sekmedir. 3 alt sekmeden oluşmaktadır.

 

stok kartı market

 

stok kartı market sharp

 

İlgili Stoklar

 

Stok kartı ile ilişkili stok kartları olması durumunda bu stok kartlarının seçildiği sekmedir. İlgili stok kartları Nuke sistemi ile çalışmakta olup tamamen web çözümlerine yöneliktir. Web sitesinde ürünlerin ilgili stoklarını göstererek müşterileri ilgisinini çekme amacıyla kullanılmaktadır. "İlgili Stoklar" ve "İlgili Ürün Kodları" olmak üzere iki alt sekmeden oluşmaktadır. İlgili stoklar sekmesinde sistemde var olan diğer stoklar seçilirken, ilgili ürün kodları sekmesinde stok kartıyla ilgili olan ürünlarin ürün kodu bilgileri bilgi amaçlı olarak el ile giriş yapılır. İlgili stok ekleme işlemi yapılırken İlgili Stoklar sekmesi içerisinde klavyenin aşağı yön tuşuna basılarak kutucuklar aktif hale getirilir , bilgi girişleri yapıldıktan sonra enter tuşuna basılarak işlem tamamlanır.

 

Alan Adı

Açıklama

Stok No

İlgili stok kartına ait stok kodu bilgisinin yer aldığı alandır.

Stok Adı

İlgili stok kartına ait stok adı bilgisinin yer aldığı alandır.

Çapraz

İlgili stok kartına ait çapraz stoğun seçildiği alandır. Seçilen ürünler birbirinin çaprazı olacaktır.

Açıklama

İlgili stok kartı için kullanıcı isteği doğrultusunda kullanılmak üzere ayrılmış açıklama alanıdır.

Özel Kod

İlgili stok kartı için özel kod ekleme işleminin yapıldığı alandır. Özel Kod hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Serbest

 

Stok kartına kullanıcı isteği doğrultusunda ekstra bilgi eklemek için ayrılan sekmedir. Sayısal ve metin girişi yapılmaktadır.