Alış Satış

Top  Previous  Next

 

islemkodlari

 

Alan Adı

Açıklama

Aktif

İşlem kodunun aktif yada pasif olmasını sağlar.

İşlem Kodu

İşlem için verilen kısakod alanıdır. Zorunlu bir alandır ve birden fazla aynı işleme aynı isimde kod verilemez.

İşlem Adı

İşlem için verilen açıklama alanıdır. Zorunlu bir alandır ve Rapor filtreleme gibi alanlarda işlem adı kullanılmaktadır.

Yönü

-1 satış yönlü işlemler için 1 alış yönlü işlemler için geçerlidir. Bakiyenin - (eksi) yada + (artı) yönünde etkilenmesini sağlar.

Form Adı

Standartta kullanılan formların adlarının belirtildiği alandır. Sistemde kayıtlı olan bu formların adları da sabittir. Yeni bir işlem kodu açıldığı zaman form adı alanına benzeyen işlem formun adı yazılır.

Form Açma Modu

Çoklu Form

Aynı işlem kodunda birden fazla form açılmasını sağlar.

Tek Form

Aynı işlem kodunda tek form üzerinden açılmasını sağlar.

Tek İşlem

Numarası aynı olan işlemlerin tek form üzerinde açılmasını farklı olanların ayrı formda açılmasını sağlar.

Cari İşlem Türü

Üzerinde bulunan işlemin Cari hesaba Borç , Alacak veya hiçbiri şekilde belirtilen alandır. Örneğin; Satış işlem kodu için cari hesabı Borçlanır seçili iken Alınan Sipariş için Hiçbiri şeklinde tanımlanır.

XModül

İşlemin hangi modüle ait olduğunu belirtir. Örneğin; Satış işlemi Alış satış işlemi aynı anda cari işlemlerde de listelendiği için xmodül özellili Cari olarak seçilir.

Bedelli

Üzerinde bulunan işlemin Stok satırlarına ait Bedel hesaplama işleminin yapılması seçeneğidir. Örneğin ; Alış işlem kodu için Bedelli seçeneği Evet seçili iken Alınan Teklif için Hayır seçili olur.

Menü Adı

İşlemin listeye geleceği menuyü belirten alandır. Menu içerisinde bu alanda yazılan isim şeklinde görülür.

İptal İşlem Kodu

Üzerinde bulunan işlemin iptal edilecek işlem kodunun belirlendiği alandır. Örneğin; Alış işlem kodu için İptal İşlem Kodu ALIİPT olarak seçilir ve Alış işlemi üzerinde sağ tıklanarak işlem iptal edilmesi ve bağlantı kurulması sağlanır.

Önceki İşlem Kodları

Üzerinde bulunan işlemin önceki işlem kodlarının belirlendiği alandır. Örneğin; Satış işlem kodu için önceki işlem kodu ALISİP;VERTEK yazılarak Alınan Sipariş ve Verilen teklif üzerinde iken sağ tıklanıldığında formun tüm detaylarını alarak Satış oluşmasını sağlar.

Zorunlu Önceki İşlem Kodları

Önceki İşlem kodunun zorunlu olarak yapılmasını sağlar.

Stok İşlem Kodları

Üzerinde bulunan işlemin yapılacak stok işlem kodunun belirlendiği alandır. Örneğin; Alınan Sipariş işlem kodu için STKREZ;STKÇIK;YÜKLEM seçilerek Stok Rezervasyonu  , Stok çıkışı veya Yükleme işlemi yapılabilir.

Zorunlu Stok İşlem Kodları

Üzerinde bulunan işlemin stok işlemimin belirlenmesini ve zorunlu olmasını sağlar.

İade İşlem

İade işlemi yapılan işlem kodunun belirtilmesini sağlar. Örneğin; Alış İade ve Satış İade işlem kodları için bu seçenek Evet olarak seçilir.

Açılış İşlemi

İşlemin açılış işlemi olduğunu belirten alandır. (Örneğin; Kasa Devir Fişi , Banka Devir Fişi , Cari Devir fişi gibi fişlerin Açılış İşlemi Evet olarak belirtilmiştir.)

Sabit Fiyat

Üzerinde bulunan işlem kodu içerisinde fiyat listesinden gelen stokların fiyatların değiştirilmemesini sağlar.

Oto Stok İşlem

Üzerinde bulunan işlemin yapıldığı zaman stok işleminin otomatik yapılmasını sağlar.

Fiyat Cariye Bağlı

İşlemler üzerinde çoğaltma yapıldığı ve Cari Ünvanı değiştiği anda fiyatların güncellenmesi için uyarı penceresinin gelmesini ve Tamam seçildiğinde fiyatların cariye göre güncellenmesini sağlar.

fiyatcariyebagli

Miktar Fiyat Değişimi

Alan Adı

Açıklama

[Ö] Önceki işlem varsa güncelleme

Örneğin; Satış işleminde önceki işlemi Alınan Siparişe bağlı ise fiyat güncellemesi yapılmaz.

[S] Sonraki işlem varsa güncelleme

Örneğin;Verilen Sipariş işleminde sonraki işlemi Alış ise fiyat güncellemesi yapılmaz.

[E] Fiyat el ile girilmişse güncelleme

İşlem içerisinde fiyatlar elle girildiği zaman miktar değiştiği zaman fiyat güncellemesi yapılmaz.

[X] Stok işlemi varsa güncelleme

İşleme ait stok işlemi yapıldı ise miktar değişikliği olduğu zaman fiyat güncellemesi yapılmaz.

Tolerans Miktar Takibi

Stokkart içerisinde Tolerans alanında yazılan orana göre takip edileceği seçeneğidir. (Örneğin; Stok kartı içerisinde Tolerans oranına 10 yazılır. Sipariş içerisinde stoktan miktar olarak 100 adet sipariş verildiğinde Satışa çevrilmesi sırasında 200 yapılmak istenirse tolerans oranına uygun olmadığı için sistem yapılmasını engeller.)

Vade Tarih Referansı

Serbest

Vade tarihi alan değerinin değişmemesini sağlar.

Anlaşma tarihi

Önceki işlemin alış-satış işlem tarihine göre vade tarihinin öndeğer olarak belirlendiği seçenektir.

Teslim tarihi

Önceki işlemin stok işlem tarihine göre kur tarihinin öndeğer olarak belirlendiği seçenektir.

Belge tarihi

Alış veya Satış işleminin belge tarihine göre vade tarihinin öndeğer olarak belirlendiği seçenektir.

Tahakkuk tarihi

Alış veya Satış işleminin işlem tarihine göre vade tarihinin öndeğer olarak belirlendiği seçenektir.

Kur Tarih Referansı

Üzerinde bulunan işlem için Kur Referans seçiminin öndeğer olarak gelmesini sağlar.

Başlama Şartı

Serbest

Üzerinde bulunan işlemin herhangi şart olmadan yapılmasını sağlar.

AlışSatış

İşlemin öncesinde AlışSatış işleminin zorunlu olmasını sağlar. Önceki İşlem Kodları alanında belirtilen işlem kodlarından birinin olmasını inceler. Belirtilen işlem yok ise hata vererek engellenmesi sağlanır.

Stok

İşlemin öncesinde Stok işleminin zorunlu olmasını sağlar. Stok İşlem Kodları alanında belirtilen işlemlerden birinin olmasını inceler. Belirtilen işlem yok ise hata vererek engellenmesi sağlanır.

Stok ve AlışSatış

İşlemin öncesinde Stok ve AlışSatış işleminin zorunlu olmasını sağlar. İki işlemden biri eksik olması durumunda hata verir. Önceki İşlem Kodları ve Stok İşlem Kodları alanlarındaki işlemlerin olması zorunludur.

Stok veya AlışSatış

İşlemin öncesinde Stok veya AlışSatış işlemlerinden birinin zorunlu olmasını sağlar. Önceki İşlem Kodları ve Stok İşlem Kodları alanlarındaki işlemlerin en az birinim olması zorunludur.

Kapanma Şartı

Kapalı

İşlemin şart olmadan kapanmasını sağlar.

AlışSatış

İşlemin kapanması için öncesinde AlışSatış işleminin zorunlu olmasını sağlar.

Stok

İşlemin kapanması için öncesinde Stok işleminin zorunlu olmasını sağlar.

Stok ve AlışSatış

İşlemin kapanması için öncesinde Stok ve AlışSatış işleminin ikisininde zorunlu olmasını sağlar.

Stok veya AlışSatış

İşlemin kapanması için öncesinde Stok veya AlışSatış işlemlerinden en az birinin zorunlu olmasını sağlar.

Asıl Stok Zorunlu

İşlemler içerisinde stok numarası olmadan satır oluşturulmasını engeller.

Nakliye Tipi Zorunlu

İşlem sırasında Nakliye tipi seçilmesinin zorunlu olmasını sağlar.

Kargo Ödemesi

Alıcıdan

Kargo Ödemesi seçeneğinin Alıcıdan olması öndeğerinin belirlendiği alandır.

Göndericiden

Kargo Ödemesi seçeneğinin Göndericiden olması öndeğerinin belirlendiği alandır.

Faturala

Kargo Ödemesi seçeneğinin fatura olmadan önce işlem satırı olarak görüntülenmesini sağlar. Örneğin;  B2C sisteminde Sepet işlem kodu için kullanılır.

Otomatik

İşlem sırasında belirtilmesini sağlayan öndeğer seçiminin belirtildiği alandır.

Takip Süresi

İşlemin takip edileceği sürenin belirlendiği alandır.

Belge Tarih Limiti

Yapılan stok işlrminden sonra fatura kesilecek tarih hesaplamasının yapıldığı alandır.

Önceki İşlem Cari Farklı

Birbirine bağlı işlemlerde bir önceki veya bir sonraki işlemin Carikartının değiştirilmesini sağlar. Tutarlılık açısından bu seçenek Hayır olarak kalmalı.

Varsayılan Cari No

Üzerinde bulunan işleme Cari No belirtilerek öndeğer olarak o Carinin gelmesi sağlanır.

KDV'den Bağımsız

KDV'den bağımsız olması seçeneğinin öndeğer olarak gelmesini sağlar.

İşlem Noktası Referansı

Yapılan işlemlerde işlem noktasının öndeğer olarak çalışma öndeğerleri veya önceki işlemden seç şeklinde belirlenen alandır.

Stok Yeri Referansı

Yapılan işlemlerde stok yerinin öndeğer olarak çalışma öndeğerleri veya önceki işlemden seç şeklinde belirlenen alandır.

Personel Referansı

Yapılan işlemlerde personel öndeğer olarak çalışma öndeğerleri veya önceki işlemden seç şeklinde belirlenen alandır.

Durumlar

islemonaytanim

 

Güvenlik bölümünde duruma göre yetki ayarlamaları yapılır.

 

Alan Adı

Açıklama

Yol No

Birden fazla yolla takip edilecek durumlar için yol no verilerek ayrıştırılabilir.

Durum

Durum açıklaması alanıdır.

İşlem Noktası

Durumun geçerli olacağı işlem noktası seçiminin yapıldığı alandır. Seçim yapılmaması durumunda tüm işlem noktalarında geçerli olur.

Personel Adı Soyadı

Durumun geçerli olacağı personel seçiminin yapıldığı alandır. Seçim yapılmaması durumunda tüm personeller için geçerli olur.

Bağlı Noktalar

Seçilen işlem noktasına ait bağlı noktalarda durumun geçerli olması seçeneğidir.

Min. Limit

Durum onayının en az geçerli olarağı tutarının belirlendiği alandır.

Max. Limit

Durum onayının en çok geçerli olarağı tutarının belirlendiği alandır.

Döviz

Durum onayının geçerli olacağı döviz seçiminin yapıldığı alandır.

Zorunlu

Durumun seçilmesinin zorunlu olacağının belirtildiği alandır.

Bilgi Email

Durum değişikliği gerçekleştiği zaman bu alana yazılan mail adresine bildirim gönderilmesini sağlar. Mail gönderiminin yapılması için Mail ayarlarının yapılmış olması gerekmektedir.

Bilgi Kullanıcılar

Kullanıcı isimleri yazılarak durum değişikliği yapıldığı zaman kullanıcıya mesaj gönderilmesini sağlar.

Bilgi Gruplar

Grup isminin yazılarak durum değişikliği yapıldığı zaman grup içerisindeki tüm kullanıcılara mesaj gönderilmesini sağlar.

Süre (dak.)

Durumun geçerli kalacağı sürenin belirlendiği alandır.

Renk

Durum için geçerli olan renk seçiminin yapıldığı alandır. İşlemler listesi sütununda durum tenkli olarak görülür.

İptal Sıra No

İptal edilmesi durumunda tekrar seçim yapılacak durumun sıra numarasının belirtildiği alandır.

Onaylandı

En son durumun belirtildiği sistem tarafından otomatik oluşan alandır.

Onay Takibi

Onay takibi yapılması durumunda Evet seçilir. Durum seçenekleri eklendiğinde otomatik olarak evet seçilir.

Satır Durumları

satirdurumlari Durumlar aralarında ; (noktalı virgül) eklenerek yazılır işlem sırasında Satır durum alanında seçilir.

OptVerisi Tut

Veri Optimizasyonu işlemlerinin seçildiği alandır. Optimizasyon yapılması istenilen işlemler için Evet seçilir.

Fatura / E-Fatura Gerekli

E-Fatura ve Fatura kullanan işlemler için Evet seçilir.

Fatura / E-Fatura Tipi

E-Fatura tipinin seçildiği alandır. Bu alan e-faturada gönderilen alandır.

Muhasebeleştir

Evet olan işlemler için muhasebeleştirme yapılır. Hayır olan işlemlerde muhasebeleştirme yapılamaz.

Muhasebe Belge Tipi

E-Defter kullanıcıları için belge tipinin seçildiği alandır. Belge tipi E-Defterde gönderilir.

Muhasebe Belge Tipi Açıklaması

E-Defter kullanıcıları için belge tipaçıklamasının belirtildiği alandır. Belge tip açıklaması E-Defterde gönderilir.

Yazdırma Formu

Bu alanda yazılan isim ile Yazıcı ve kağıt boyu ayarları bölümündeki yazılacak form adı aynı olarak istenilen raporun gelmesi sağlanır.

Modül Parametreleri

Modüller için kullanılan parametre isimlerinin yazıldığı alandır. Birden fazla parametre yazılması için  ;(noktalı virgül) ile ayrı yazılır.

Kısayol Tuşu

İşleme kısayol seçilmesini sağlar. Örneğin; Satış için kısayol Ctrl + S seçilir. Program içerisinde Ctrl + S ile satış formu gelmesi sağlanır.

Kullanıldı

Daha önce kullanılan işlem kodları pasif haline getirildiği zaman kullanıldısı sistem tarafından otomatik olarak evet olur.

Vergi Uygulama Seti Adı

Seçilen işlem kodunda uygulanacak vergi setinin seçildiği alandır. Vergi tanımlamak için tıklayınız.