Ödeme Kesinti Tanımları

Top  Previous  Next

Planlanan kesintinin tanımlandığı bölümdür.

 

Ödeme Kesinti Tanımları
Bordro Alan Adı

 

arrow22Ödeme Kesinti Tanımları

 

 

ödeme kesinti tanımları

 

Kolon

Açıklama

Ödeme Kesinti No

Ödeme kesintisine numara tanımlanan alandır.

Ödeme Kesinti Adı

Tanımlanan ödeme kesintisine ad tanımlanan alandır.

Bordro Alan No

Bordro alan adındaki tanımlanan kesinti adının numarasının sistem tarafından atandığı alandır.

Bordro Alan Adı

Oluşturulan kesintiye ad tanımlanan alandır.

Özel Kod

Oluşturulan kesintiye özel kod tanımlanan alandır.

 

arrow22Bordro Alan Adı

 

bordro alan adı seçimi

 

Kesinti adını tanımlamak istediğimiz zaman Bordro Alan Adı seçeneğinin yanındaki üç noktayı kullanarak kesinti adı seçimi yapılabilir.