Bordro Şablon Tanımları

Top  Previous  Next

Bordro oluşturulurken kullanılacak şablonun tanımlandığı bölümdür.

 

Bordro Şablon Tanımları
Bordro Fonksiyonları

 

arrow22Bordro Şablon Tanımları

 

bordro alan tanımları şablon

 

Bordro Alan Tanımlarında oluşturulmuş tanımlamaların şablon parametreleri olarak kullanıldığı bölümdür.

 

bordro şablon

 

Kolon

Açıklama

Bordro Tanım No

Tanımlanan bordro şablon tanımının numarasının manuel olarak veya sistem tarafından belirlendiği alandır.

Bordro Tanım Adı

Bordro şablonuna ad belirlenen alandır.

 

Yeni bir bordro şablonu oluşturulmak istendiğinde satır sonunda aşağı yön tuşunu kullanarak veya insert tuşu kullanılarak ekleme yapılır.

 

bordro şablon gönderme

 

Kolon

Açıklama

Tüm Hesap Şablonlarını Gönder

Oluşturulan hesap şablonlarının hepsinin '.Xml' formatında dışarı gönderilmesini sağlayan seçenektir.

Hesap Şablonunu Gönder

Seçtiğimiz hesap şablonunun dışarı gönderilmesini sağlayan seçenektir.

Hesap Şablonunu Al

'.Xml' formatında oluşturulmuş hesap şablonunun sisteme alınmasını sağlayan seçenektir.

Şablon Çoğalt

Seçilen hesap şablonunun çoğaltılmasını sağlayan seçenektir.

 

alan veri giriş tipi

 

Bordro alan tanımları satırlarında tanımlanan öndeğerlerin Veri Giriş Tipinin seçildiği bölümdür.

 

Kolon

Açıklama

Otomatik

Değişken için bir formül girilmiş ise; hesaplama işlemi yapıldığında tanımlanmış olan formüle uygun hesaplamayı yapıp,formül sonucunu değişkenin değeri olarak gösterir. İstenmesi durumunda hesaplanmış olan değere elle müdahale edilerek uygun olan değer elle yazılabilir.

Veri

Tanımlanmış değişkene sadece veri girilebileceğini gösteren seçenektir.

Formül

Tanımlanmış olan değişkenin formül olduğu ve değerinin sadece formül sonucuna göre oluşabileceğini gösterir. Formül tipinde tanımlanmış olan değişkene elle veri girişi yapılamaz.

Pasif

Satırın bordro hesaplamasında kullanılmamasını sağlayan seçenektir.

Sık Kullanılır

Bordro hesaplaması yaparken seçilen satırın mause sağ tuşuyla filtreleme yapmasını sağlayan seçenektir.

 

arrow22Bordro Fonksiyonları

 

bordro fonksiyonları

 

Bordro hesap şablonları kısmında Visual Basic Script komutları kullanılmak suretiyle yeni fonksiyonlar tanımlamak ve tanımlanmış olan bu fonksiyonları hesap şablonu içerisinden herhangi bir değişkenin formülüne girip kullanmamızı sağlayan alandır.