Bordro Alan Tanımları

Top  Previous  Next

Personel Bordrosu yapılırken kullanılan alanların tanımlandığı bölümdür. Standart bordroda kullanılacak tanımlamaların hepsi sistemde bulunmaktadır. Firma ihtiyacına göre bu alanlara eklemede bulunabilir.

 

Bordro Alan Tanımları
Bordro Öndeğer Tanımları
Bordro Tablo Oluşturma
Bordro Satır Değişkeni Gönderme/Alma

 

hmtoggle_arrow0Bordro Alan Tanımları

 

bordro alan tanımları

 

Kolon

Açıklama

Genel Parametreler

Bordro hesaplamalarında kullanılacak genel parametrelerin tanımlandığı alandır.

Firma Parametreleri

Bordro hesaplaması yapan firmanın çalışma parametrelerinin tanımlandığı alandır.

Bordro Parametreleri

Bordroda kullanılacak çalışma parametrelerinin tanımlandığı alandır. (Saat,fazla mesai,normal ücret vb.)

Personel Kart Parametreleri

Bordro hesabında kullanılacak personel bilgilerinin tanımlandığı alandır.(Ücret,Vergi Grubu,Çocuk Sayısı vb.)

Personel Puantajları

Bordro hesabında kullanılacak puantaj değerlerinin tanımlandığı alandır.(Raporlu gün,sigorta günü,eksik çalışma vb.)

 

Yeni seviye eklemek için satır sonunda aşağı yön tuşu veya insert tuşunu kullanılır.

 

 

arrow22Bordro Öndeğer Tanımları

 

bordro öndeğer tanımları

 

Kolon

Açıklama

Değer Listesi

Bordro hesaplarken kullanılacak değerlerin nasıl kullanılmak istediğinin tanımlandığı alandır. 'E' veya 'H' gibi değerler eklersek seçime bağlı bir alan olarak çalışır.

Öndeğerler

Satıdaki parametrenin öndeğerinin tanımlandığı alandır. Tanımlanan değerlerin güncel olması bordronun doğru hesaplanmasını sağlar.

 

Bordro alanlarına yeni bir öndeğer eklemek istendiğinde satır sonunda aşağı yön tuşu veya insert tuşunu kullanılır.

 

 

arrow22Bordro Tablo Oluşturma

 

 

bordro tablo oluşturma

 

Kolon

Açıklama

Dinamik Tabloları Oluştur

Tanımlı olan dinamik tabloların oluşturulmasını sağlayan seçenektir.

Değişkenleri Gönder

Sistem tarafında oluşan değişkenlerin '.Xml' olarak dışarı aktarılmasını sağlayan seçenektir.

Değişkenleri Al

'.Xml' formatındaki değişkenlerin sisteme tanımlanmasını sağlayan seçenektir.

Seviye Gönder

Seviye kısmında tanımlanan parametrelerin dışarı '.Xml' olarak gönderilmesini sağlayan seçenektir.

 

arrow22Bordro Satır Değişkeni Gönderme/Alma

 

bordro değişkeni

 

Kolon

Açıklama

Değişkeni Gönder

Satırda oluşturulan değişkenin '.Xml' olarak dışarı aktarılmasını sağlayan seçenektir.

Değişkeni Al

Oluşturulan '.Xml' formatındaki değişkenin sisteme aktarılmasını sağlayan seçenektir.