Birim Tanımları

Top  Previous  Next

Birim tanımları stokkartları için gerekli ve zorunlu bir alandır. Stok Kart içerisinde birim seçilmesi için Birim Tanımlarında ekli olması gerekir.

 

Birim Tanımları
Standart Birimlerin Tanımlanması
Yeni Birim Eklenmesi

 

arrow22Birim Tanımları

 

birimtanim

 

Alan Adı

Açıklama

Sınıfı

Birimleri gruplamak için kullanılan alandır.

Uluslararası Birim Kodu

E-Fatura kullanıcıların faturada birim olarak gönderidiği uluslararası birim kodu alanıdır.

Birim

Birim değerinin girildiği alandır.

Birim Adı

Birim adı alanıdır.

Birim Çarpanı

Birimin çarpan değer alanıdır.

Kütle Çarpanı (kg)

Birime ait kütle çarpan değer alanıdır.

Hacim Çarpanı (lt)

Birime ait hacim çarpan değer alanıdır.

Alan Çarpanı (m2)

Birime ait alan çarpan değer alanıdır.

Zaman Çarpanı (sa)

Birime ait zaman çarpan değer alanıdır.

Katsayı

Birimin katsayı değeridir.

 

 

arrow22Standart Birimlerin Tanımlanması

 

birimtanim2

 

Birimler bölümünde iken fare sağ tıklanarak listeden tanımlı olan birimlerden biri seçilir.

 

arrow22Yeni Birim Eklenmesi

 

birimtanim3

 

Tanımlı birimler dışında firmaya ait yeni birim tanımlaması için Navigator Aracı içerisinden clip0001  tuşuna tıklanarak birime ait bilgi girişi yapılır ve onay butonuna tıklanır.