Stok Yeri Tanımları

Top  Previous  Next

Stok Yeri Fiziksel veya Mantıksal olarak tanımlama yapabileceğimiz bölümdür. Firmanın Fiziksel olarak kullanılan depoları stok yeri olarak tanımlanabilir. Ayrıca kullanım isteğine göre Transfer veya Araç olarakta depo oluşturulabilir.

 

Stok Yeri Ekle
Alt Stok Yeri Ekle
Genel Bilgiler
Ek Bilgiler
Adresler
Stoklar
Kargo Sevk
Nokta
Serbest Alanlar

 

arrow22Stok Yeri Ekle

 

stokyeri

 

Stok Yeri Alanında Sağ tıklanarak Stok Yeri Ekle seçilir. Sağ bölümdeki alanlar doldurularak onay2 butonuna tıklanır.

 

 

arrow22Alt Stok Yeri Ekle

 

stokyeri3

 

Alt Depo oluşturulmak istenilen Stok Yeri üzerinde iken sağ tıklanarak Alt Stok Yeri seçeneği tıklanır.  Sağ bölümdeki alanlar doldurularak onay2 butonuna tıklanır.

 

arrow22Genel Bilgiler

 

stokyeri2

 

Alan Adı

Açıklama

Sınıfı

Fabrika , İşyeri , Departman , Depo , Raf , Oda gibi tanımlanan stok yerlerini sınıflamak için kullanılan alandır.

Kısa Adı

Stok Yeri için kullanılan kısa ad alanıdır. Bu alan Webde depo ismi olarak görünmektedir.

Stok Yeri Adı

Stok yeri adı alanıdır.

Ara Stok Yeri

Transfer işlemlerinde iki depo arası için kullanılan depo şeklidir.

Firma

Stok yerine ait firma seçiminin yapıldığı alandır.

Mantıksal

Stok yerinin fiziksel olarak olmayıp geçiçi kullanımları içindir. Örneğin Transfer adında depo açıldığında bir depodan diğerine gidişine kadar bir süre için kullanılacak depo Mantıksal olarak seçilir.

Oto Stok İşlem

Alış - Satış işlemlerinde stok işleminin otomatik yapılmasını sağlayan seçenektir.

Negatife düşün

Stokların depoda olmaması durumunda Satış işleminin gerçekleşerek stokun negatif seviyesine düşmesinin sağlayan seçenektir.

Ticari İşlem

Alış-Satış gibi tüm ticari işlemlerde deponun kullanılabilir olduğunu belirten seçenektir.

Servis İşlem

Stok Servis işlemlerinde deponun kullanılmasını sağlayan seçenektir.

Üretim İşlem

Üretim işlemlerinde deponun kullanılmasını sağlayan seçenektir.

Demirbaş İşlem

Demirbaş stoklarının ve demirbaş işlemlerinin kullanılmasını sağlayan seçenektir.

Sabit Stok Listesi

Stoklar bölümünde listede olan stokları sabit liste olarak kabul ederek bu depo için başka stok hareketi yapılamasını engelleyen seçenektir.

 

 

arrow22Ek Bilgiler

 

stokyeriekbilgiler

 

 

Alan Adı

Açıklama

Maliyet Grup Kodu

Depoların maliyet grubuna göre ayrılmasını sağlayan bölümdür.

Geçerli Durumlar

Stok yerinin geçerli olacağı durumların belirlendiği alandır.

Geçerli FDurumlar

Stok yerinin geçerli olacağı fdurumların belirlendiği alandır.

Sorumlu

Stok yerinden sorumlu olan personel seçiminin yapıldığı alandır.

Hacim / Kütle

Stok yerinin kapasite hacim ve kütlesinin belirtildiği alandır.

E-mail ler


Kullanıcılar


Gruplar


 

arrow22Adresler

 

Stok yerine ait Adres/Telefon alanının girildiği alandır.

 

arrow22Stoklar

 

stokyeristoklar

 

Stok işlemleri oluştuğunda stokların hareketleri , miktar ve durum bilgileri listelenir.

 

arrow22Kargo Sevk

 

stokyerikargosevk

 

Stok Yerinin Kargo Sevk tanımının yapıldığı bölümdür. Sevk günleri ve sevk saati ile kargo sevk zamanı hesaplanır. Toplu Alış/Satış İşlemleri oluşturulduğunda Siparişlerden Satış oluşması sevk saatlerine göre belirlenir.

 

arrow22Nokta

 

Stok Yerine bağlı Nokta seçiminin yapıldığı bölümdür.

 

arrow22Serbest Alanlar

 

Stok Yeri bağlı Serbest Alan tanımlarının yapıldığı bölümdür.