Marka Tanımları

Top  Previous  Next

 

Yeni Marka Tanımı
Logo Ekleme

 

 

arrow22Yeni Marka Tanımı

 

yenimarka

 

Marka tanımları penceresinde iken klavyeden aşağı ok tuşuna basılır. Marka bilgileri girildikten sonra aşağı ok tuşuna tekrar tıklanarak işlem tamamlanır.

 

 

arrow22Logo Ekleme

 

markalogo

 

Marka seçimi yapılır. Resim bölümünde fare sağ tıklanarak Resim Ekle butonu seçilerek Logo eklemesi yapılır.