Binalar

Top  Previous  Next

Bina Yönetim Şirketinin çalıştığı binaları tanımladığı bölümdür. Tanımlanan binaların sakin ve malikleri, yöneticileri, proje şablonları, banka hesapları ve sayaçları bu bölümde tanımlanır.

 

Binalar

 

arrow22Binalar

 

bys bina listesi

 

Binalar listesindeyken mause sağ tuşunu kullanarak Yeni Bina seçeneği kullanıldığında Bina Kartı açılır. İncele seçeneği varolan bir binanın üzerinde değişiklik yapılmasını sağlar.

 

bys bina kartı

 

Yeni Bina seçeneğiyle Bina Kartı açılır.

 

Alan Adı

Açıklama

Bina Kodu

Oluşturulan binaya kod tanımlanan alandır.

Bina Adı

 

Bina adının tanımlandığı bölümdür.

Site

Blok Sayısı

Binanın kaç bloktan oluştuğunun tanımlandığı alandır.

Bağımsız Birim Sayıları

Tanımlanan blokta kaç birimin(dairenin) bulunduğunun tanımlandığı alandır.( Örneğin; blok sayısını 2 olarak belirleyip bağımsız birim sayısını 24 yaptığımızı farzedelim.  Bu durumda program 2x24=48 tane bağımsız birim(daire) açacaktır.)

Ceza Oranı

Tahakkukların gecikmesi halinde uygulanacak ceza oranının yüzde olarak tanımlandığı alandır.

Gecikme Hesabı

Hesaplanmayacak:

seçeği kullanıldığında geciken ödemelerde herhangi bir ceza oranı uygulamaz.

Günlük:

seçeneği kullanıldığında belirlenen ceza oranını gün sonunda ana paranın üzerine ekler.

Aylık:

seçeneği kullanıldığında belirlenen ceza oranını ay sonunda ana paranın üzerine ekler.

Ödeme Günleri

Tanımlanan binanın ödeme gününün belirlendiği alandır.Örnek ödeme günü tanımlamak için tıklayınız.

Özel Kod

Oluşturulan binaya özel kod tanımlanan alandır.

Aktif

Binanın aktif olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlendiği parametredir. Aktif çentiği kaldırıldığında bina kullanılmaz hale gelir.

Dönem

Bina ile anlaşılan tarih periyodunun belirlendiği alandır.

 

Adresler bölümünden binaya ait adresler,telefonlar ve mükellef bilgileri tanımlanır. Örnek için tıklayınız.

 

bys bina detay bölümleri1

 

Tanımlanan binanın birimlere göre sakin ve maliklerinin tanımlandığı bölümdür.

 

Alan Adı

Açıklama

Sıra No

Tanımlanan Cariye(Sakin/Malik) sistem tarafından otomatik olarak verilen sıra numarasıdır.

Bağımsız Birim Adı

Atanan Cariye(Sakin/Malik) bağımsız birim adı tanımlanan alandır.

Sakin

Birimde ikamet eden carinin belirlendiği alandır.(Ev sahibi ikamet ediyorsa Sakin ve Malik aynı olabilir. Fakat birimde kiracı bulunuyorsa sakin kısmına kiracıyı tanımlayıp malik kısmında ev sahibini belirlenebilir.Bu işlemin amacı demirbaş gibi masrafların ev sahibine ait olduğu yerlerde hesabın ayrıştırılmasını sağlamaktır.)

Malik

Birimde ikamet eden sahibin belirlendiği alandır.

Blok Numarası

Oluşturulan binada birden fazla blok varsa carinin ikamet ettiği bloğun tanımlandığı alandır.

Daire

Carinin(sakin/malik) ikamet ettiği daire numarasının tanımlandığı alandır.

 

bys bağımsız birim detay sağ tuş

 

Bağımsız birimler alanında İncele tuşu kullanıldığında birime atanacak sakin ve malik ekranı karşımıza çıkar.

 

bys maliksakin

 

Alan Adı

Açıklama

Bağımsız Birim Kodu

Bağımsız birime sistem tarafından kod tanımlanan alandır.

Bina

Oluşturulan bina kartının sistem tarafından atandığı alandır.

Bağımsız Birim Adı

İncelenilen bağımsız birime ad tanımlanan alandır. Herhangi bir ad tanımlanmadığında sistem sıralı olarak numaralandırma yapar.

Malik

Dairenin asıl sahibinin tanımlandığı alandır.

Sakin

Malik dışında dairede ikamet eden kişinin tanımlandığı alandır.

Kat

Dairenin bulunduğu katın belirlendiği alandır.

Daire

Daire numarasının tanımlandığı alandır.

Demirbaş Katılım Oranı

Bağımsız birimin demirbaşa katılımının oransal olarak belirlendiği alandır.

Sarf Katılım Oranı

Bağımsız birimin sarf katılımına oransal olarak katılımının belirlendiği alandır.

Özel Kod

Bağımsız birime özel kod tanımlanan alandır.

 

bys bağımsız birim örnek detay

 

bys bağımsız birim oluştur

 

Bağımsız birimler bölümünde Carisiz İşlemler üzerindeyken mause sağ tuşuyla Hızlı Bağımsız Birim Kayıt oluştur seçeneği kullanılarak, Bağımsız Birim Kayıt ekranı açılır. Böylece seçilen birime  elle seri bir şekilde cari tanımlanabilir.

 

bys detay

 

Detay bölümünde tanımlanan binanın yöneticileri, görevlisi ve asansör firmaları tanımlanır. Binanın görevlisi, Görevliler bölümünde sağ tuşla Yeni Görevli seçeneğiyle oluşturulur.

 

bys görevli kartı fotoğrafı

 

Yeni Görevli Seçeneği seçildiğinde Bina Görevli Kartı açılır. İsim,adres,nüfus cüzdanı bilgileri bu bölümde tanımlanır.

 

bys görevli ek bilgiler

 

Bina Görevlisinin SGK, ehliyet, banka bilgilerinin tanımlandığı bölümdür.

 

bys tarihsel değişen bilgiler

 

Bina görevlisinin işe alınış, ayrılma gibi bilgilerinin belirlendiği alandır.

 

bys işletme projesi

 

Oluşturulan proje şablonunun binaya uygulandığı bölümdür. Standart proje şablonu yerine farklı bir şablon kullanılacaksa Yeni İşletme Projesi seçeneğini kullanılır. Örnek işlem için tıklayınız.

 

bys kasalar

 

Tanımlanan döviz birimlerine göre sistemin binalara özel oluşturduğu kasaların döviz birimlerine göre gösterildiği bölümdür. Bu bölümde binanın kasasında bulunan paralar ödeme aracına ve döviz birimine göre gösterilir. Örnek döviz birimi tanımı için tıklayınız.

 

bys banka hesapları

 

Binaya ait banka hesabının tanımlandığı bölümdür. Örnek işlem için tıklayınız. Düzenle butonuna basarak banka hesabı oluşturup binaya tanımlayabiliriz. Örnek işlem için tıklayınız.

 

bys bina sayaç tanımları

 

Oluşturulan sayaçların binalara tanımlandığı bölümdür. Oluşturulan sayaçlar bağımsız birimlerdeki malik/sakinlerin içerisine otomatik olarak atanır. Örnek sayaç oluşturma işlemi için tıklayınız.

 

bys bina mesaj

 

Binaya ait notların yazıldığı serbest bölümdür.