Sayaç Tipi Tanımı

Top  Previous  Next

Binalarda kullanılan sayaçların(sıcak su vb.) tanımlandığı bölümdür.

 

Sayaç Tipi Tanımı

 

arrow22Sayaç Tipi Tanımı

 

bys sayaç tanımı

 

Binalarda kullanılacak sayaçlar aşağı yön tuşu veya insert tuşu ile tanımlanır.

 

Alan Adı

Açıklama

Sayaç Tip No

Oluşturulan sayaca sistem tarafından verilen tip numarası alanıdır.

Sayaç Tip Kodu

Sayaç tip kodunun tanımlandığı alandır.

Sayaç Tip Adı

Tanımlanan sayaca ad tanımlanan alandır.

İşlem Adı

Tanımlanan sayacın ödeme şeklinin belirlendiği alandır.

Özel Kod

Tanımlanan sayaca özel kod tanımlanan alandır.