Shop

Top  Previous  Next

Express paketinde asorti matrisinin kullanılmasını sağlayan ve lisansa göre gelen fonksiyondur. Asorti: Bir stoğun birden fazla özelliğinin gösterildiği matris tablosudur. Örneğin bir konfeksiyon işletmesinde satılan kıyafetler için hem renk hem beden takibi yapılıyorsa paket şekli asorti seçilir, sol tarafta bulunan alandan da dinamik stok tipleri eklenerek asorti oluşturulur ve işlem kolaylığı sağlanmış olur.

 

Shop

 

arrow22Shop

 

asorti temel tip

 

Asorti Matrisi tanımlaması yaparken ilk olarak yapılması gereken Stok Temel Tipi tanımlaması yapmaktır. Konfeksiyon sektörü üzerinden örnek verdiğimizi varsayacak olursak Renk ve Beden olmak üzere iki temel tip açılır.

 

asorti stokkart

 

Ve bu tiplere bağlı stok kartları oluşturulur.(Renk tipi için renkleri belirten kartlar; beden için bedenleri belirten kartlar oluşturulur.)

 

asortili temel tip kart

 

Asorti Temel Tanım Tipleri oluşuturulduktan sonra asorti matrisinin kullanılacağı Fiziksel Stok Tipi oluşturulur. Paket Şekli Asortili olarak değiştirilip kaydedilir. Daha sonra Tip Detayı alanından Alt Stok Tip Adı alanına oluşturulan Temel Tip Tanımının eklemesi yapılır. Koordinat grid alanından tipin satırda veya sütunda kullanılacağı bilgisi seçilir ve tipin özelliği kullanım amacımıza göre seçilip kaydedilir.

 

asorti eklenmiş stokkart

 

Son aşamada Asorti Matrisinin kullanılacağı Stokkartı oluşturulur. Fiziksel tipinin detayındaki Stok Tip Adı gridine renk ve beden tanımı yapıldığı için stokkartın içerisinde otomatik olarak oluşacaktır. Asortili stokkartıyla yapılacak stok girişi, satış, alış vb. işlemlerde asorti matrisi otomatik olarak açılacaktır.

 

asorti matrisi

 

Örnekte görüldüğü gibi satırda renkler sütunda bedenler bulunmaktadır ve onların kesiştiği noktalara adet bilgileri girilip tamam tuşuna basılır.