Stok Tipi Tanımları

Top  Previous  Next

Stok Tipi Tanımları; raporlama, takip ve kullanım kolaylığı sağlamak amacı ile Stok Tiplerinin tanımlandığı alandır. Bir stok tipine bağlı stok kartı oluşturulurken stok tipinde girilen bilgiler öndeğer olarak gelecek ve kullanım kolaylığı sağlanacaktır. Stok kartı oluşturulmadan önce stok tipi oluşturmak zorunludur.

 

Programda Fiziksel Stok, Hizmet, Temel Tanım ve Kaynak olmak üzere 4 çeşit stok tipi mevcuttur.

 

Fiziksel Stok; fiziksel olarak bulunan ve depo hareketi olan stokların bağlandığı tip çeşididir.

 

Hizmet; elektrik, su, servis gideri vb. fiziksel ve depo hareketi bulunmayan hizmet stoklarının bağlandığı tip çeşididir.

 

Temel Tanım; stokların Renk, Beden vb. özelliklerinin takip edildiği stok tipi çeşididir. Bu tanımlama sayesinde stok kartlarımızda asorti matrisi oluşumu sağlanır ve bu stok tipine bağlı stokları depoda ve raporlamalarda görünmez.

 

Kaynak; firmaya gelir sağlayan kaynakların bağlandığı tip çeşididir.(Restoran Masası, Kiralık Araba vb.)

 

arrow22Stok Tipi Ekleme - Silme

 

stok tipi ekleme

Stok tip eklenmek istenen tip çeşidi sekmesine girilir, Navigator Aracı üzerinde bulunan "artı" butonuna veya aşağı yön tuşuna basılır, bilgi girişleri yapıldıktan sonra Navigator Aracı üzerinde bulunan "onay" butonuna veya enter tuşuna basılarak işlem tamamlanır. Silme işlemi için silinmek istenen stok tipi seçilir ve Navigator Aracı üzerinde bulunan "eksi" butonuna basılarak işlem tamamlanır.

 

Alan Adı

Açıklama

Stok Tip Adı

Tanımlanmak istenen stok tipinin adının girildiği alandır.

Takip Şekli

Stok tipi altında açılan stok kartlarının takip şeklinin(Seri Takibi-Miktar Takibi) belirlendiği alandır.

Paket Şekli

Stok tipi altında açılan stok kartlarının paket şeklinin(Normal-Koli-Asorti) belirlendiği alandır.

Stok Kodu Maskesi

Stok tipi altında açılan stok kartlarının stok kodlarının otomatik ayarlanması için belirlenen koddur. Örneğin; İnşaat Ürünleri stok tipi altında açılan stok kartlarının stok kodu İNÜ.001, İNÜ.002, İNÜ.003 şeklinde devam edecektir.

Renk

Stok tipine renk verilen alandır. Seçilen stok tipine ait kartlar bu renkte görüntülenecek ve takip ve işlem kolaylığı sağlanacaktır.

Özel Kod

Stok tipine özel kod verilen alandır. Özel Kod hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Web Aktif

Stok tipi altında açılan stok kartlarının web sayfasında aktif olmasının ayarlandığı alandır.

 

arrow22Stok Tipi Detayları

 

Tip Detayı

 

stok tipi tanımları tip detayı

Tip Detayı stok tipi altında açılacak olan stok kartlarının Bilgi, Web Filtre, Koli Detayı gibi özelliklerinin girildiği alandır. Girilen bilgiler seçili stok tipi altında açılan stok kartlarında öndeğer olarak gelecektir. Detay ekleme işlemi yaparken Tip Detayı sekmesi içerisinde aşağı yön tuşuna basılır bilgi girişleri yapıldıktan sonra enter tuşuna basılarak işlem tamamlanır.

 

Alan Adı

Açıklama

Alt Stok Tip Adı

Stok Tipini oluşturan diğer stok tiplerinin seçildiği alandır.

Koordinat

Asortili ürünlerde matris oluşturulrken seçili tip detayının gösterileceği koordinat düzleminin seçildiği alandır.

Özellik

Alan Adı

Açıklama

Stok+Alış Satış

Seçilen tip detayının stok, alış ve satış işlemlerinde gelmesini sağlayan seçenektir.

Alış Satış

Seçilen tip detayının alış satış işlemlerinde gelmesini sağlayan seçenektir.

Bilgi

Seçili stok tipi altında açılan stok kartlarına ait bilgi girişi yapılmasını sağlayan seçenektir.

Üretim

Seçili tip detayının üretim işlemlerinde gelmesini sağlayan seçenektir.

Uyumluluk Kriteri

Birbirine uyumlu stok kartlarının tespiti için kullanılan seçenektir.

Karşılaştırma Kriteri

Ürün karşılaştırması yapılırken baz alınacak bilgilerin seçildiği seçenektir.

Koli Detayı

Paket halinde alış ve satışı yapılan stokların içeriğini belirlemek için kullanılan seçenektir.

Web Filtre

Nuke sistemi kullanan firmaların sitelerinde filtreleme yaptırmak için kullandıkları seçenektir.

1-5.Özellik

Kullanıcının istekleri doğrultusunda kullanması için bırakılan seçeneklerdir.

Tip Bilgisi

Tip Bilgisine ait açıklama yapmak için kullanılan seçenektir.

Stok Kart Esaslı

Stok Kartı birden fazla stok kartından oluşuyorsa stok kartını oluşturan ürünlerin toplam fiyatı veya karta ait fiyatın kullanılmasının belirlendiği alandır.

Birim Katsayısı

Birim katsayısı uygulanmasının belirlendiği alandır.

Özel Kod

Tip detayına özel kod verilen alandır. Özel Kod hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Teklif/Siparişte Yazdır

Tip detayının Teklif veya Sipariş Formunda gösterilmesinin seçildiği seçenektir.

Kontrol Listesinde Yazdır

Tip detayının Kontrol Listesinde gösterilmesinin seçildiği seçenektir.

Web Conf Resim Göster

Nuke sistemi kullanan firmaların konfigüratörlerinde resmin gösterilmesinin belirlendiği alandır.

 

Birimler

 

stok tipi tanımları birimler

Stok Tipinin altında açılan stok kartlarında kullanılacak olan birimlerin seçildiği alandır. Seçilen birimler seçili stok tipi altında açılan stok kartlarında öndeğer olarak gelecektir. Birim ekleme işlemi yaparken "Birimler" sekmesi içerisinde aşağı yön tuşuna basılır bilgi girişleri yapıldıktan sonra enter tuşuna basılarak işlem tamamlanır.

 

*Birimler hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Alan Adı

Açıklama

Birim

Seçili stok tipi altında açılan stok kartlarında

Birim Çarpanı

Birim çarpanı birimler ile alt birimler arasındaki dönüşüm katsayısını verir.

Katsayı

Birimin ondalık hassasiyetinin belirlendiği alandır.

Puan

Puanlama sistemi kullanan firmalarda birim için puan oranının belirlendiği alandır. Puan sistemi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kargo Paketi

Birime ait kargo paketinin seçildiği alandır. Kargo Paket tanımları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Özel Kod

Birime ait özel kod girilen alandır. Özel Kod hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Öndeğerler

 

stok tipi tanımları öndeğerler

Stok Tipi ile ilgili genel öndeğer bilgilerinin girildiği alandır. Girilen bilgiler yeni açılan stok kartlarına öndeğer olarak gelirken istenildiği takdirde stok kartları için özelleştirme yapılabilir. Bu alanda girilen değerler daha önce açılmış olan kartları etkilemezler.

 

 

Alan Adı

Açıklama

FBirimX Alanı

Stok kartına ait fiziksel birim çarpanı bilgisinin gildiği alandır. Örneğin ; halı ticareti yapan bir işletmede fiziksel stok olan halılar metrekare üzerinden işlem görmektedir. Bu durumda FBirimx alanı "Alan" olarak seçilmelidir.

Liste Fiyatı

Stok Kartına liste fiyatı uygulanmasının seçildiği alandır.

Miktar Formatı

Nuke sistemi kullanan firmaların stok miktarlarını internet üzerinde göstermrk istedikleri formatın seçildiği alandır.

Garanti(Alış-Satış)

Stok kartının alış ve satış garanti sürelerinin ay olarak girildiği alandır.

Tolerans

Alış-Satış işlemlerinde eksik veya fazla yapılan işlemlere tolerans gösterme oranının belirlendiği alandır.

Kar Marjı

Seçili stok tipi altında açılan stok kartlarının kar marjlarının belirlendiği alandır.

Tahmini Rebate

Seçili stok tipi altında açılan stok kartlarının tahmini rebate oranlarının belirlendiği alandır.

Birim Dönüştür

Birden fazla birim kullanan stok kartlarında varsayılan birimin işlem sırasında kullanılan birime dönüştürülmesi seçeneğidir.

Hizmet Maliyet Takibi

Stok kartının hizmet maliyet takibi yapılmasının belirlendiği alandır.

Gerçek Maliyet Takibi

Stok kartının sistemde tanımlı Maliyet Yöntemleri dışında tek başına gerçek maliyetinin belirlenmesi seçeneğidir.

Takip Hesabı Gerekli

Stok kartında Takip Hesabının zorunlu olmasının ayarlandığı alandır.

Sabit Birim Çarpanı

Birim çarpanının sabitlendiği alandır. Seçili olduğu zaman işlemlerde birim çarpanı değiştirilemez

Lot Zorunlu

Stok için Lot bilgisinin zorunlu olmasının belirlendiği alandır. Lot hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Seri No Zorunlu

Stok kartlarında Seri Numarasının zorunlu olmasının seçildiği alandır.

Çeki No Zorunlu

Stok hareketlerinin çeki listesi ile uyumlu hareket etmesinin zorunlu olmasının belirlendiği alandır.

DST Zorunlu

Stok kartlarında DST(Dinamik Stok Tipi)'nin zorunlu olmasının seçildiği alandır. DST hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Kalite Zorunlu

Kalite Bilgisinin girilmesinin zorunlu olmasının ayarlandığı alandır.

Ürün Hattı

Seçili stok tipi altında açılan stok kartlarının ürün hattının seçildiği alandır. Ürün Hattı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Ürün Sorumlusu

Seçili stok tipi altında açılan stok kartlarının ürün sorumlusunun seçildiği alandır.

 

Kontrol

 

Stok tiplerine ait kontrol listesi oluşturulan ve önceden tanımlanmış olan kalite kriterlerinin seçildiği sekmedir. Kalite kontrol kriterleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.