Mali Tablolar/Beyannameler

Top  Previous  Next

 

Standart Mali Tablo ve Beyannamelerin bulunduğu ayrıca kullanıcıların sistemde var olan Tabloları çoğaltarak yeni tablolar oluşturabildiği bölümdür.

 

malitablostand

 

Mali Tablo Bölümünde Fare sağ tıklanarak Standart Tabloları Ekle seçilir.

 

malitablostand

 

 

malitablote

 

Mali Tablo Adı bölümünde iken far sağ tıklanır. Tablo Kopyala seçeneğinde kullanıcının isteği doğrultusunda tablo hazırlayabilmesi için sistemde var olan tabloların kopyalanmasını sağlar. DipNot Ekleme Mali Tablo ve Beyannamelere dipnot eklenmesini sağlar.

 

Alan Adı

Açıklama

Tanım Türü

Seçilen tablo/beyanname de yer alan satırlara seviye belirlemek için girilen alandır. Tanım türü Grup, Hesap olabileceği gibi ilgili satırlara formül, ara toplam, genel toplam vs. kriterlerde girilebilir.

Grup

Mali tablolarda grup satırı, o satırın altında yer alan ve kırılmalı yapıya uygun olarak kodlanan diğer satır tiplerine ait tutar bilgilerinin toplamının (işlem türüne göre bazı satırlar çıkarılabilir) tek satırda özet olarak görüntülenmesi için kullanılır.

Hesap

Mali tablolarda hesap satırı, hesap planındaki koduna göre bir hesabı seçerek, bu hesaba ait borç, alacak, bakiye artış, azalış vb. tutar bilgilerinden birini tek satırda görüntülemek için kullanılır.

Tutar

Gerek dövizli mali tablolarda, gerekse nakit ve fon akış tablolarında bazı satırlara ait tutar bilgileri hesap planından elde edilememektedir. (XX hesabın içindeki nakit tutar, YY hesaptan ayrılan karşılıklar gibi).

Formül

Mali tablolarda bazı satırların toplama veya çıkarma işlemlerine katılmaması yada bir katsayı ile çarpılarak hesaplanması gerekmektedir. İlgili satırların hesaplatılmasında formüllerden yararlanılmaktadır.

Ara Toplam

Tablo raporunun herhangi bir satırına gelindiğinde, o ana kadar listelenmiş satırların toplamının veya farkının alındığı bir satır eklemek gerekebilir. Bu işlevi ara toplam satırı yerine getirir.

Genel Toplam

Mali Tablo ve Beyannamelerde ilgili tablonun herhangi bir yerine yada tablo sonuna, tabloda yer alan tüm satırların toplamının yada farkının alındığı bir satır eklenmesi gerekebilir. Bu işlevi ara toplam satırı yerine getirir.

Tanım Kodu

Seçilen satıra ilişkin tanım kodunun girildiği alandır.

İlk ve Son Hesap

Seçili satırın muhasebe hesap planında yer aldığı hesap kodunun girildiği alandır.

Hesap Tutarı

İlgili satırda oluşan tutarın hesaplanmasında dikkate alınacak olan tutarın seçildiği alandır.

İşlem Yönü

İlgili satırın içerisinde bulunduğu satırdaki işlemleri ne yönde etkileyeceğinin belirlendiği alandır. Yukarıda verilen örnekte Kasa hesabının işlem yönü “Eklenecek” olup içerisinde bulunduğu satıra artı yönde katkı sağlayacak, Bilançoda Hazır Değerleri artırcı özelliktedir.

Raporlama

İlgili mali tablonun çıktı olarak alınmasında seçili satırın raporlamada gösterilip gösterilmeyeceğinin belirlendiği alandır.

Ters Bakiye

Belirli bir dönem içerisinde seçili hesabın bakiyesinin durumunda normal olarak çalışma şeklinin dışında bakiye vermesi durumunu ifade etmektedir. Örneğin kasa hesabı genellikle borçlu çalışmaktadır fakat kasa hesabını belirli bir dönem içerisinde alacak bakiyesi vermesi Ters bakiyeyi ifade etmektedir.  Oluşan ters bakiyenin raporlamalarda dikkatte alınıp alınmayacağının belirlendiği alandır.