Kargo

Top  Previous  Next

 

 

arrow22Kargo Hesaplaması

 

Kargonun hesaplanması için;

* Stok Tip Takip Şekli Hizmet olan Kargo Gideri adında Stokkartı açılır. (Kargo Gideri örnek olarak verilmiş isimdir farklılaşabilir.)

* Kargo Gideri adında açılan Stokkartın Ek Bilgiler bölümünde Sabit Birim Çarpanı işareti kaldırılır. sabitbirimcarpani

* Stokkartında ikinci Birim Desi olarak girilir.

* İşlemler sırasında Kargo hesaplaması için Stokkartın Birim bölümünde Kargo Desi alanına desi rakamı girilir.

* Kargo Gideri Stokkartı için Fiyat Listesi oluşturulur ve bu stokartına desi biriminden fiyat girilir. Fiyat listesinde Miktar Bağımsız alanı Evet olarak seçilir ve minumum&maksimum miktar alanları girilir.