2.0.287

Top  Previous  Next

 

Netsim Ofisnet 2.0.287

Yenilikler

 

Ofisnet 2.0.287 Versiyonu ile gelen yenilikler aşağı listelenmiştir.

 

Özellik İyileştirmesi

Lisans

Serbest meslek ve müstahsil makbuzu gibi vergi oran tanımlarında tahakkuk ettirilen kapatmaların kdv dahil hariç seçeneği aktif hale getirildi.Vergi Oranı tanımlamak için tıklayınız. Kullanılmak istenen işleme İşlem kodlarında tanım yapmak için tıklayınız.

"Ticari Exp" veya üzeri

Sistem log görüntüleme hatası düzeltildi. Ofisnet F4 güvenlik formu içinde log değişiklik ayrıntısına erişim sağlandı.

"Enterprise"

VERGORAN tablosuna master tablo olarak VERGUYST tablosu eklendi. Stok kartlarında ve alışsatış detayında VERGI_UYST_NO alanları ile ilgili vergilendirme tanımı seçilecek. (Uygulanan farklı vergiler için tek tanım ile bir set seçme imkanı sağlanmış oldu.)

"Ticari Exp" veya üzeri

VERGORAN tablosundaki ISLEM_KODLARI alanı kaldırılarak ISLMKODL tablosuna VERGI_UYST_NO alanı eklendi. Müstahsil de olduğu gibi işlemin tamamına uygulanan vergiler buradan ilişkilendirildi.

"Ticari Exp" veya üzeri

VERGORAN tablosuna e-fatura için gerekli kod alanları eklendi.

"Ticari Exp" veya üzeri

EFatura şablonları tablosuna ANA_EFATURA_SABLON_NO, ISLEM_KODLARI alanı eklendi. Şablon setine bağlı şablonlarda işlem koduna göre ayrım eklenmiştir.

"EFatura Portal" veya Üzeri

PDKS periyot detay tanımlarına gün formatı desteği eklendi. Sıralamada formata UYAN EN SON tanım uygulanıyor.

      Örnek 1:

         1) '#mes' plan1

         2) '#paz' plan2

         pazar günlerine plan2 mesai günlerine (pazartesi den cumaya) plan1 uygulanır

         cumartesi tanımlanmadı.

 

      Örnek 2:

         1) '=1g..=15g'   plan1

         2) '=16g..=asg'  plan2

         3) '#paz'        plan3

 

         pazar günlerine plan3, ayın 1 inden 15 ine kadar plan1 ayın 16 sından ayın sonuna kadar plan2 uygulanır,

 

       1. ve 2. örnekte kural her güne geçerli olduğundan "Gün sayısı" 1 yazılmalıdır.

 

      Örnek 3:

         1) '+0g..+6g'   plan1

         2) '+7g..+13g'  plan2

         3) '+14g..+20g' plan3

         3) '#paz'       plan4

 

         pazar günlerine plan4, ilk hafta plan1, 2. hafta plan2, 3. hafta plan3 uygulanır, "Gün sayısı" 21 yazılmalıdır.

 

      Örnek 4:

         1) '+0g' plan1

         2) '+1g' plan2

         3) '+2g' plan3

         3) '+3g' plan4

 

         4 günde bir dönen periyot tanımı, bu durumda periyot kaydında "Gün sayısı" 4 yazılmalıdır.

 

      Örnek 5:

         1) '#mes' plan1

         2) '#hs'  plan2

         hafta sonlarına (cumartesi pazar) plan2 mesai günlerine (pazartesi den cumaya) plan1 uygulanır.

"PDKS Lisansı"

PDKS puantaj tanımlarına AY30_DUZELTME, AYLIK_MIN_SURE, AYLIK_MAX_SURE, AYLIK_TABAN_SURE, AYLIK_TAVAN_SURE alanları eklendi. AY30_DUZELTME verilen değerleri 30 gün üzerinden alıp buna göre 28,29 ve 31 gün çeken aylar için düzeltme yapıyor. AYLIK_PUANTAJ_TOPLAM procedüründe bu değerler günlükte uygulanan değerler gibi uygulanıyor.

"PDKS Lisansı"

Bankada senet ödeme işlem kodu eklendi. Kendi senedimiz için bankadan ödeme desteklendi. Banka senet ödeme işlemi için tıklayınız.

"Ticari Exp" veya üzeri

UBL TR 1.2 Yeniliği İçin Yapılacak Ayarlamalar için tıklayınız.

"EFatura Portal" veya Üzeri